Wat is verwarringsgevaar in het merkenrecht?

Het verwarringsgevaar in het merkenrecht

Het verwarringsgevaar in het merkenrecht speelt een centrale rol bij de beoordeling of een jonger merk inbreuk maakt op de rechten van een ouder merk. Het is een complexe kwestie met vele facetten die per geval zorgvuldig onderzocht moeten worden. In deze blogpost belichten we de verschillende soorten verwarringsgevaar en hun rol in het merkenrecht. Registratie- en Inbreukprocedures.

Verwarringsgevaar Merkenrecht

Of er verwarringsgevaar bestaat, wordt bepaald door de wisselwerking tussen de overeenstemming van de tekens enerzijds en de beschermde waren en diensten anderzijds.

Karakter gelijkenis

De eerste stap is om te controleren in hoeverre de conflicterende handelsmerken of bedrijfstekens op elkaar lijken. De belangrijkste overeenkomsten zijn als volgt:

Typografische en visuele gelijkenis: Dit is het geval als de handelsmerken of andere identificatiemiddelen visueel overeenstemmen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de handelsmerken overeenstemmende woorden, letters, symbolen of afbeeldingen bevatten. Rolex" en "Koiex" lijken bijvoorbeeld visueel op elkaar.

Gelijksoortig geluid: Dit is het geval als de tekens van de merken fonetisch overeenstemmen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de merken identieke of overeenstemmende klanken bevatten. Apple" en "Eppel" zijn bijvoorbeeld fonetisch identiek.

Conceptuele gelijkenis: Dit is het geval als de tekens van de merken begripsmatig overeenstemmen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de merken dezelfde of soortgelijke betekenissen hebben en het jongere teken gebaseerd is op het oudere. Dit is bijvoorbeeld het geval bij "Slimfast" en "Slimquick".

Mentale verbinding: Dit is het geval als de tekens van de merken niet identiek of overeenstemmend zijn, maar desondanks in de geest met elkaar kunnen worden geassocieerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een woordmerk aan de ene kant een afbeelding aan de andere kant beschrijft. De EGC oordeelde bijvoorbeeld dat "Sky" en "Skype" noch visueel noch fonetisch overeenstemden, maar dat de wolken in het oude "Skype"-logo mentaal werden geassocieerd met "Sky".

Gelijksoortigheid van goederen en diensten

De Gelijksoortigheid van goederen en diensten is een belangrijke factor die, naast de overeenstemming van de tekens, van invloed is op het gevaar van verwarring tussen de merken bij het relevante publiek.

De beoordeling van de soortgelijkheid van goederen en diensten is gebaseerd op verschillende criteria, die in elk afzonderlijk geval zorgvuldig moeten worden afgewogen:

 • Soort goederen of diensten: Ten eerste moet het soort goederen of diensten in overweging worden genomen. Dit wordt gecategoriseerd op industrie, producttype en doel. Hoe dichter de goederen of diensten bij elkaar liggen op de markt, hoe groter de productovereenkomst.
 • Doelgroep: De doelgroep waarop de goederen of diensten gericht zijn, speelt ook een rol. Als de doelgroepen identiek zijn of elkaar sterk overlappen, is dit een indicator van een hoge mate van gelijkenis tussen de goederen en diensten.
 • Distributiekanalen: De verkoopkanalen waarlangs de goederen of diensten worden aangeboden, kunnen ook van invloed zijn op de beoordeling. Als de producten of diensten in dezelfde winkels of op dezelfde onlineplatforms worden aangeboden, is de productovereenkomst meestal groter.

Voorbeelden van gelijksoortigheid van goederen en diensten

  • Hoge gelijkenis:
   • Voedingsmiddel: Gebak en suikerwerk
   • Kleding: T-shirts en jeans
   • Diensten: Kapper en schoonheidsspecialiste
  • Middelmatige gelijkenis:
   • Voeding: Zuivelproducten en vleesproducten
   • Kleding: Schoenen en tassen
   • Diensten: Bank- en verzekeringswezen

Het maakt niet uit of verschillende goederen of diensten in dezelfde of verschillende Nice-klassen worden ingedeeld. Zaklampen voor duiken worden bijvoorbeeld ingedeeld onder "lampen" en horloges voor duiken onder "horloges", hoewel beide goederen elkaar direct aanvullen en via dezelfde distributiekanalen worden verkocht. Ze zijn daarom op zijn minst enigszins vergelijkbaar.

Verwarringsgevaar: Interactie van gelijkenis van tekens en gelijkenis van waren en diensten

De soortgelijkheid van waren en diensten hangt nauw samen met de soortgelijkheid van de tekens van de merken.

 • Hoge mate van karakterovereenkomst: In het geval van visueel of fonetisch sterk overeenstemmende merken kan een geringere gelijkenis van waren en diensten voldoende zijn om verwarringsgevaar vast te stellen.
 • Lage mate van karakterovereenkomst: Kleine visuele of fonetische gelijkenissen kunnen een hoge mate van gelijkenis tussen goederen en diensten vereisen om verwarringsgevaar vast te stellen.

Voorbeelden van de interactie

 • Geval 1: De merken "Milka" en "Milkafein" stemmen visueel sterk overeen. De waren ("chocolade" en "instant chocolade drank") stemmen ook overeen. Daarom is er een groot gevaar voor verwarring door de grote overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren.
 • Geval 2: Een merk voor wasmiddelen kan het gebruik van een identiek merk voor computers niet verbieden omdat de twee waren absoluut niet gelijk zijn.

Speciale bescherming van het bekende merk

Naast de algemene bescherming tegen verwarringsgevaar genieten bekende merken een speciale bescherming onder het merkenrecht. uitgebreide bescherming.

Om te profiteren van speciale bescherming, moet een handelsmerk eerst bekend worden gecategoriseerd. De herkenning van een merk wordt beoordeeld op basis van verschillende criteria, zoals

 • Merk marktaandeel: Het relatieve marktaandeel van het merk in zijn relevante marktsegment.
 • Mate van vertrouwdheid: De mate van herkenning van het merk bij het publiek, in het bijzonder bij consumenten die de waren of diensten van het merk kopen.
 • Duur van gebruik: De duur van het gebruik van het merk op de markt.
 • Geografisch bereik: Het geografische bereik van het merk, d.w.z. in welke landen of regio's het bekend is.
 • Investeringen in het merk: De investering van de merkeigenaar in reclame en marketing van het merk.
 • Prestige en reputatie van het merk: Het prestige en de reputatie van het merk bij de consument.

Bewustwording moet worden bereikt door Verkeersexpertise worden vastgesteld. De speciale bescherming van een bekend merk biedt de merkhouder een uitgebreidere bescherming dan de algemene bescherming tegen verwarringsgevaar. Dit betekent dat de eigenaar van een bekend merk ook kan optreden tegen inbreuken op zijn merk die geen aanleiding geven tot verwarringsgevaar in de zin van het merkenrecht.

De speciale bescherming kan worden ingeroepen tegen verschillende soorten schade aan het merk, in het bijzonder tegen de Uitbuiting of aantasting van de goede reputatie. Onze permanente tegenstanders BMW, Louis Vuitton en Harley-Davidson beweren bijvoorbeeld regelmatig dat hun goede reputatie wordt misbruikt door ongeoorloofde merkinbreuken.

Gevolgen in geval van verwarringsgevaar

Met Waarschuwingsbrieven en inbreukprocedures in het merkenrecht Verwarringsgevaar is de centrale kwestie. Als er verwarringsgevaar bestaat tussen het merk dat het onderwerp is van de waarschuwing of rechtszaak en het jongere merk, kan de eigenaar van het oudere merk een verbod, informatie, schadevergoeding en terugbetaling van de waarschuwingskosten eisen.

Met de Registratie van handelsmerken het bestaan van verwarringsgevaar wordt niet onderzocht door het respectieve octrooi- en merkenbureau. Als de eigenaar van een ouder merk echter bezwaar maakt tegen het verwarringsgevaar in een oppositie- of nietigheidsprocedure, wordt het jongere merk doorgehaald.

Conclusie

Het verwarringsgevaar in het merkenrecht is een complexe kwestie met verstrekkende gevolgen. Bedrijven moeten daarom professioneel advies inwinnen bij het ontwikkelen en registreren van handelsmerken. Een advocaat die gespecialiseerd is in merkenrecht kan helpen om het risico op verwarring in een vroeg stadium te identificeren en passende maatregelen te nemen om het merk zo goed mogelijk te beschermen.

nl_NLNederlands
Scroll naar boven