Aanvraag handelsmerk | 10+ tips voor het perfecte handelsmerk

Een handelsmerk registreren: Stap-voor-stap handleiding voor perfecte merkbescherming

Zelf een handelsmerk registreren - en hoe een merkenjurist u kan helpen

Wij zijn er zeker van dat u op internet geen completere gids zult vinden voor de registratie van handelsmerken!

Geregistreerde handelsmerken zijn meer dan alleen symbolen of namen - ze vertegenwoordigen de kern van de identiteit en het succes van een bedrijf. De waarde van een merk reikt veel verder dan het uiterlijk en komt tot uiting in de manier waarop consumenten het waarnemen en ermee omgaan. Een sterke merkbescherming creëert vertrouwen, loyaliteit en een onmiskenbare herkenningswaarde.

De waarde van een merk is een beslissende factor voor duurzaam zakelijk succes, omdat het niet alleen producten of diensten kenmerkt, maar ook emoties, kwaliteit en betrouwbaarheid belichaamt. 

Handelsmerk advocaat Advocaat voor handelsmerkrecht
Uw expert: Handelsmerkadvocaat Robert Meyen

Robert Meyen
Advocaat
Gespecialiseerde advocaat voor intellectuele eigendomsrechten

merken media meyen
Breite Straße 22
41460 Neuss
Duitsland

Tel: 02131/4051650
kanzlei@marken.legal

Handelsmerkregistratie met handelsmerk advocaat Robert Meyen

Registratie van handelsmerken door een gespecialiseerde advocaat - onze complete service met en zonder Zoeken naar handelsmerken

Met onze Gespecialiseerd juridisch advies speel op veilig bij het registreren van uw handelsmerk. Wij staan u terzijde vanaf het eerste idee voor een handelsmerk tot en met de Handhaving van uw merk aan uw zijde. Vertrouw op de ervaring van honderden merkaanvragen.

De weg naar het perfecte merk, als u wilt Advocaat voor merkenrecht Robert Meyen commissie:

 • Wij geven advies over de perfecte Merkstrategie en naar de ideale portefeuille met eigendomsrechten vooral in Duitsland en Europa, maar ook in de meeste andere landen over de hele wereld.
 • Wij controleren uw merk op Beschermbaarheid en u vertellen of de Merkenbureau het merk waarschijnlijk zal registreren. 
 • Als onderdeel van een grondige Zoeken naar handelsmerken aan de DPMA (Duitsland), EUIPO (Europa) of WIPO (internationale handelsmerken), controleren wij of oudere handelsmerken conflicteren met uw aanvraag en verstrekken wij gedetailleerde informatie over bestaande risico's
 • Wij creëren een Register van goederen en diensten voor maximale merkbescherming en vind de juiste Leuke lessen
 • Wij hebben de Aanvraag handelsmerk rekening houdend met alle Formaliteiten via
 • Wij ondersteunen met Oppositieprocedure en Annuleringsprocedure tegen of door derden
 • Wij dragen ons advocatenkantoor als uw Vertegenwoordiger in het merkenregister aan. Dit laat op het eerste gezicht zien dat een Prodi aan uw kant staat
 • Wij dwingen uw rechten onder het geregistreerde handelsmerk af door middel van Waarschuwingsbrief, voorlopig verbod of Rechtszaak via
Bel ons of gebruik onze Contactformulier.
 
Wilt u het liever zelf proberen? Lees dan gewoon verder.

Overzicht: Wat is een merk en welke merken zijn er?

 • In juridische zin verwijst de term "handelsmerk" naar een geregistreerd kentekenHet merk is een onderscheidend merk dat de producten of diensten van een bedrijf onderscheidt van die van anderen. Merken dienen om identiteit, kwaliteit en oorsprong aan te geven ("Oorsprong functie".) en vertrouwen opbouwen bij consumenten. 

 • Een handelsmerk kan in verschillende vormen voorkomen, waaronder Woorden, nummers, logo's, slogans, kleuren, vormen, geluiden of een combinatie van deze elementen.

 • Het merk verleent de merkhouder exclusieve rechten: deze rechten stellen de merkhouder in staat om anderen te verbieden identieke of soortgelijke tekens te gebruiken voor soortgelijke producten of diensten. 
 • Handelsmerkbescherming is territoriaal beperkt en moet in elk land afzonderlijk worden geregistreerd.
Merkenrecht Waarschuwingsbrief Aanvraag van een handelsmerk
Er zijn een paar dingen die u moet overwegen op weg naar een perfecte merkbescherming

De merkaanvraag in detail

#1 Woordmerk of woord-/beeldmerk?

 • Woordmerken zijn handelsmerken die uitsluitend uit letters, cijfers en speciale tekens bestaan. Ze hebben verder geen grafisch ontwerp.
 • Woord-/beeldmerken bestaan uit letters, cijfers en speciale tekens en hebben een grafisch ontwerp. Typische woord-/beeldmerken zijn logo's. De gebogen Coca-Cola letters en de BMW turbine zijn typische voorbeelden.
 • Puur Beeldmerken hebben alleen een grafisch ontwerp en bevatten geen letters, cijfers of speciale tekens. Dit zijn bijvoorbeeld de Mercedes-ster, de Audi-ringen of de Apple-appel.
 • Naast de bovengenoemde soorten markeringen zijn er ook 3D-markeringen (vormmarkeringen), markeringsdraden, geluidsmarkeringen, hologrammarkeringen, positiemarkeringen, markeringsdraden, bewegingsmarkeringen en vele andere soorten markeringen.
 • Voor verenigingen kunnen de bovengenoemde handelsmerkvormen ook als certificeringsmerken of collectieve merken worden geregistreerd als veel leden ze gaan gebruiken.
Een merk beschermt precies datgene wat in het merkenregister is ingeschreven. Een woord-/beeldmerk beschermt daarom in eerste instantie alleen een opeenvolging van tekens in een specifiek ontwerp. Het kan echter vaak ook worden gehandhaafd tegen identieke of overeenstemmende reeksen tekens in een ander ontwerp als de tekens overeenstemmen en Risico op verwarring bestaat. 
Dit is echter alleen mogelijk als de string zelf Onderscheidend karakter heeft. Het moet daarom de producten van het ene bedrijf kunnen onderscheiden van de waren en diensten van een ander bedrijf. Een merk heeft met name geen onderscheidend vermogen als het de producten waarvoor het bedoeld is te beschermen, beschrijft of er slechts reclame voor maakt.
Beste Praktijken is natuurlijk meestal de Registratie van alle soorten handelsmerkenals het budget het toelaat.

#2 Voorafgaande overweging: het sterke merk in inbreukprocedures

Voordat u een merkaanvraag indient, bekijkt een goede merkengemachtigde hoe mogelijke merkinbreuken eruit zien en welke waarde het merk zal hebben in de inbreukprocedure.

Nieuwe klanten bellen ons vaak met de mededeling dat ze een woord-/figuurmerk willen registreren omdat hun woordmerk niet registreerbaar is. In de meeste gevallen hebben deze klanten zich ingelezen en gerealiseerd dat het woordelement van hun merk beschrijvend is en daarom geen onderscheidend vermogen heeft.

Op internet komt u vaak het volgende tegen Tip voor leken, registreer gewoon een woord/figuratief tekenzoals deze zijn geregistreerd bij het Patent en Merkenbureau zou worden geaccepteerd.

Dat is waar, maar het is kortzichtig denken. Hoe onderzoekt de rechtbank merkinbreuken in het geval van woord-/beeldmerken?

In de inbreukprocedure zal de rechtbank eerst vaststellen dat het geregistreerde merk en het inbreukmakende merk niet identiek zijn omdat het grafisch ontwerp verschilt. Vervolgens zal de rechtbank onderzoeken of Risico op verwarring beschikbaar is. 

Risico op verwarring bestaat als het gebruik van een teken of merk door derden het risico met zich meebrengt dat het relevante publiek het merk met een bestaand merk kan verwarren.

De beoordeling van de Risico op verwarring hangt af van verschillende factoren. Dit zijn de belangrijkste criteria:

 1. Overeenstemming van de merken: Hoe meer de te vergelijken merken op elkaar lijken wat betreft geluid, lettertype of concept, hoe waarschijnlijker het is dat ze Risico op verwarring.

 2. Gelijksoortigheid van de goederen of diensten: Als de betrokken waren of diensten waarvoor het merk wordt gebruikt, soortgelijk zijn aan die waarvoor het reeds geregistreerde merk beschermd is, neemt het risico toe dat het merk wordt gebruikt. Risico op verwarring.

 3. Aandacht voor de consument: De inschatting van hoe oplettend en geïnformeerd het relevante publiek is, speelt een rol. Vooral in het geval van dure of complexe producten of diensten zijn ze oplettender en dus minder vatbaar voor verwarring.

 4. Reputatie en bekendheid van het bestaande merk: Een reeds bekend en gevestigd merk is beter beschermd tegen Risico op verwarringomdat consumenten deze eerder zullen herkennen.

Bij het vergelijken van tekens worden echter alleen die tekenelementen vergeleken die Onderscheidend karakter hebben. En dit is de kern van de zaak:

In het geval van een "X restaurant" en een "X snackbar" is het resultaat dat "X" en "X" tegenover elkaar staan. Er is dus sprake van merkinbreuk (omdat de achterliggende cateringdiensten erg op elkaar lijken). 

Omgekeerd staat tegenover een logo met het woord "Auto" (voor motorvoertuigen) en de tekenreeks "Auto" een logo zonder tekst en het opschrift "Auto", omdat "Auto" geen tekst bevat. Onderscheidend karakter voor motorvoertuigen. De borden die als gevolg hiervan vergeleken moeten worden, zijn absoluut verschillend.

Professionele tip: Het is zelden de moeite waard om een woord-/beeldmerk te registreren als het woordelement geen woord bevat. Onderscheidend karakter heeft.
Handelsmerk advocaat Advocaat voor handelsmerkrecht
Robert Meyen
Handelsmerk advocaat

De enige uitzonderingen zijn grensgevallen waarin het merk "op het randje" is. Onze ervaring is dat de rechtbanken iets genereuzer zijn dan de merkenbureaus als het gaat om het erkennen van Onderscheidend karakter.

#3 Wat doet deze test Merkenbureau? Welke handelsmerken zijn geregistreerd?

Bij het registreren van merken onderzoeken merkenbureaus naast de formele vereisten alleen de zogenaamde absolute weigeringsgronden. 

Merkenbureaus controleren niet of oudere merken in de weg staan van de merkaanvraag (zogenaamde relatieve weigeringsgronden).

De belangrijkste absolute weigeringsgronden worden uiteengezet in § 8 (2) MarkenG voor Duitse merken en in Art. 8 lid 1 UMV voor Europese merken.

De belangrijkste absolute weigeringsgronden zijn

 • Ontbrekend Onderscheidend karakterMerken die de producten waarvoor ze beschermd moeten worden, aanduiden of beschrijven, hebben geen onderscheidend vermogen. Dit geldt ook als het merk alleen bestaat uit aanduidingen die de kenmerken van de waren of diensten beschrijven of aanprijzen.
 • Misleidende en immorele handelsmerken: Merkaanvragen worden ook zelden geweigerd omdat uit het teken zelf duidelijk blijkt dat het bedoeld is om het relevante publiek te misleiden of omdat het teken in strijd is met aanvaarde moraliteitsbeginselen. Onlangs werd het handelsmerk "HKNKRZ" als onzedelijk afgewezen.

De Merkenbureau onderzoekt deze criteria voor elk afzonderlijk product of dienst waarvoor het merk geregistreerd moet worden. Een handelsmerk "Apple" zou bijvoorbeeld zeker worden afgewezen voor fruit, maar niet voor computers en smartphones.

#4 De juiste Nice-klassen kiezen

Handelsmerken genieten alleen bescherming voor de goederen en diensten waarvoor ze geregistreerd zijn. 

Alle merkenbureaus ter wereld delen goederen en diensten in 45 "Nice Classes" (eigenlijk: "Classes of the Nice Classification") in. Deze classificatie werd voor het eerst opgesteld in 1957 in Nice, Frankrijk, en wordt beheerd door de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO).

De Nice-klassen verdelen goederen en diensten in 45 verschillende klassen, waarvan 34 klassen betrekking hebben op goederen en 11 klassen op diensten. Elke klasse vertegenwoordigt een specifieke reeks producten of diensten. De classificatie dient om de registratie en bescherming van merken te vergemakkelijken door ervoor te zorgen dat merkaanvragen duidelijk en nauwkeurig zijn wat betreft de goederen en diensten die eronder vallen. Mooie klassen helpen ook bij het zoeken naar bestaande merken die registratie in de weg kunnen staan.

Enkele voorbeelden van Nice-klassen zijn

 • Klas 9: Elektronische apparaten, software, computerhardware.
 • Klasse 25: Kleding, schoenen, hoofddeksels.
 • Klasse 35: Reclame, verkoop, management.
 • Klasse 41: Onderwijs, entertainment, sport en culturele activiteiten.
 • Klasse 45: Juridische diensten, veiligheidsdiensten, sociale diensten.

Bij het aanvragen van een merk moet de aanvrager de waren of diensten specificeren waarvoor het merk gebruikt gaat worden en de juiste Nice-klassen selecteren. Het is belangrijk om de juiste klassen zorgvuldig te selecteren, omdat dit invloed heeft op de beschermingsomvang van het merk.

Het is aan te raden om de hulp van een ervaren professional in te roepen bij het selecteren van de Nice-klassen. Handelsmerk advocaat om van deze service gebruik te maken.
Professionele tip: Zelfs onder advocaten wordt klasse 35 van Nice vaak geregistreerd voor "reclame" omdat de merkaanvrager uiteindelijk reclame wil maken voor zijn product.

De term "reclame" in klasse 35 duidt echter alleen de diensten van een reclamebureau aan.d.w.z. het ontwerpen van reclame voor derden. Reclame voor een specifiek product is al opgenomen in de aanvraag voor het product zelf.
Handelsmerk advocaat Advocaat voor handelsmerkrecht
Robert Meyen
Handelsmerk advocaat

#5 Zoeken naar handelsmerken: de sleutel tot een succesvolle merkaanvraag

We hebben al uitgelegd dat de merkenbureaus een merkaanvraag niet onderzoeken op relatieve weigeringsgronden. Oudere rechten leiden er echter vaak toe dat er oppositie wordt ingesteld tegen merkaanvragen of dat er een nietigheidsprocedure wordt gestart. Het is daarom raadzaam om na te gaan welke risico's een merkaanvraag kan lopen voordat u een merk aanvraagt. 

Relatieve belemmeringen voor bescherming zijn voorrangsrechten op handelsmerken en andere rechten van derden die de rechtsgeldigheid van een aangevraagd of geregistreerd handelsmerk verhinderen. Ze worden voor de Bondsrepubliek Duitsland geregeld in §§ 9-12 MarkenG.

 

Pro tip: Een handelsmerk is zelfs na afloop van de oppositieperiode niet veilig. Een nietigheidsprocedure is slechts iets duurder. Een merk kan zelfs na meerdere jaren worden doorgehaald vanwege oudere rechten.
Handelsmerk advocaat Advocaat voor handelsmerkrecht
Robert Meyen
Handelsmerk advocaat

Relatieve weigeringsgronden zijn vooral oudere geregistreerde handelsmerken, maar ook niet-geregistreerde, beroemde handelsmerken, bedrijfsnamen, bedrijfsaanduidingen en bedrijfslogo's, naamrechten, het recht op een eigen afbeelding, auteursrechten, rasbenamingen, geografische aanduidingen evenals modellen, gebruiksmodellen en octrooien.

Een gewoon Zoeken naar handelsmerken omvat daarom ten minste het zoeken in het Duitse merkenregister van de DPMAin het Europese merkenregister van de EUIPOin het merkenregister van de WIPO en in het handelsregister. Daarnaast kunnen ook de relevante zoekmachines, het register van kwekersrechten, het register van beschermde oorsprongsaanduidingen, de Duitse en Europese modellenregisters en de relevante octrooiregisters worden geraadpleegd.

Het is niet voldoende om naar identieke merken te zoeken. Er is veeleer Risico op verwarring tussen merken, zelfs als er een bepaalde afstand tussen de tekens bestaat maar de waren of diensten identiek zijn, of als identieke tekens samenkomen met soortgelijke waren en diensten. Het wordt vooral lastig wanneer gelijksoortige tekens gelijksoortige producten ontmoeten of wanneer verschillende soorten merken samenkomen, bijvoorbeeld een oudere bedrijfsnaam tegenover een jonger merk.

Vergelijkbare zijn tekens als ze fonetisch (fonetisch), visueel of figuurlijk op elkaar lijken. Er zijn nog andere soorten gelijkenis, zoals ideationele of conceptuele gelijkenis, maar deze spelen in de praktijk nauwelijks een rol.

#6 DE handelsmerk, EU handelsmerk, IR handelsmerk: Welk handelsmerk is het juiste voor mij?

Een handelsmerk biedt alleen bescherming waar het geregistreerd is. Voor een wereldwijde aanvraag van een handelsmerk hebt u dus bijna 200 afzonderlijke aanvragen en een budget van zes cijfers nodig.

De Duits merk bestrijkt het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland. Het is erg goedkoop. Alleen kentekenplaten met bescherming voor de Bondsrepubliek Duitsland vormen een grote bedreiging.

De Europees merk beschermt voor alle landen in de EU. Dit betekent dat lokale handelsmerken in 26 andere landen buiten Duitsland uw handelsmerk ook in gevaar kunnen brengen.

De internationale registratie (IR-handelsmerk) is een uitbreiding van een Duitse of Europese merkaanvraag naar bepaalde individueel aangewezen landen die zich hebben aangesloten bij de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale registratie van merken.

Pro tip: Het EU-handelsmerk biedt bescherming in vele landen voor weinig geld. Het brengt echter onnodige risico's met zich mee als uw bedrijfsmodel vanaf het begin alleen op Duitsland gericht is.
Handelsmerk advocaat Advocaat voor handelsmerkrecht
Robert Meyen
Handelsmerk advocaat

#7 Kosten van de merkaanvraag

Wanneer u een handelsmerk aanvraagt, moet u ten minste de officiële taksen betalen die bij de DPMA of EUIPO beer. Als u juridische hulp inroept, komen deze kosten hier nog bovenop.

Officiële vergoedingen

Als u een aanvraag voor een handelsmerk indient, moet u ten minste de officiële taksen betalen - ongeacht of het handelsmerk uiteindelijk geregistreerd wordt of niet.

De officiële taksen voor Duitse merken bedragen €300 voor maximaal drie Nice-klassen; voor elke extra Nice-klasse komt er €100 bij. 

Voor Europese merken betaalt u minstens €850 voor een Nice-klasse. De tweede Nice-klasse kost €50, elke extra klasse kost €150.

De kosten voor een IR-handelsmerk zijn nogal ondoorzichtig, want naast de behandelingskosten van het kantoor van de basisaanvraag en de kosten van WIPO, worden er ook kosten in rekening gebracht door het doelland, die elk afzonderlijk land zelf vaststelt.

Advocaatkosten

Wij bieden de niet-onderzochte aanvraag voor een Duits handelsmerk aan voor € 199 (netto). Voor het Europese merk rekenen wij € 299 (netto). Beide tarieven zijn inclusief een korte identiteitscontrole, het opstellen van een ideale lijst van goederen en diensten en de aanvraagprocedure bij het Europese Merkenbureau. Merkenbureau inbegrepen.

De Zoeken naar handelsmerken voor Duitsland bieden we meestal nog eens €600, voor de EU-aanvraag zijn de onderzoekskosten meestal €2.000. Neem vooraf contact met ons op voor merkonderzoeken, aangezien speciale kenmerken van uw merk de prijs kunnen beïnvloeden.

De prijs voor IR-merken varieert sterk. Neem contact met ons op voor een offerte op maat.

#8 Oppositieprocedure en annuleringsprocedure

Na de Merkenbureau uw handelsmerk heeft geregistreerd, kunnen derden een aanvraag indienen voor een Oppositieprocedure tegen de registratie. Na afloop van de oppositieperiode hebben houders van oudere merken het recht om Annuleringsprocedure die beschikbaar is voor de Oppositieprocedure behalve iets hogere kosten.

In de Oppositieprocedure en nietigheidsprocedure legt de houder van oudere rechten het bestaan van zijn rechten uit. De aanvrager van het jongere merk krijgt de gelegenheid om commentaar te geven en uit te leggen waarom er geen merkconflict is. Hij heeft ook de mogelijkheid om het oudere merk in de procedure aan te vechten - bijvoorbeeld met de Bezwaar tegen niet-gebruikdie wordt gebruikt voor Verval en dus leidt tot de annulering van het oudere handelsmerk.

 

#9 Gebruik dat rechten behoudt na registratie van het merk

Handelsmerken moeten gebruikt worden. Als een handelsmerk vijf jaar achter elkaar niet serieus gebruikt wordt, kan het ambtshalve of op verzoek vervallen verklaard worden. In de praktijk worden merken echter alleen op aanvraag doorgehaald.

Handelsmerken kunnen bijna vijf jaar ongebruikt blijven voordat ze vervallen. Bedrijven kunnen dus vandaag nog een handelsmerk veiligstellen voor toekomstige ideeën. Dit staat bekend als een "grace period" voor gebruik.

Sommige bedrijven spelen met deze periode van vijf jaar door regelmatig speciale edities op de markt te brengen. Het bekendste voorbeeld is waarschijnlijk "Twix", dat om de vijf jaar even "Raider" heet. Wij maken ons echter ernstig zorgen dat dit gebruik ook "serieus" is, zodat een aanval op het merk "Raider" waarschijnlijk succesvol zou zijn.

Welk gebruik van een handelsmerk serieus is en dus het recht beschermt, hangt af van de zakelijke activiteiten van de respectieve merkhouder. Voor een nichebedrijf kan het bijvoorbeeld voldoende zijn om tien producten met een handelsmerk te verkopen. Een wereldspeler daarentegen zal nauwelijks kunnen vertrouwen op het feit dat één enkele supermarkt zijn product verkoopt.

#10 Hoe lang duurt het registratieproces?

De duur van de aanvraagprocedure varieert sterk. Als het aangevraagde merk duidelijk onderscheidend vermogen heeft en de lijst van waren en diensten geen aanleiding geeft tot bezwaren, ontvangt de merkaanvrager zijn merkcertificaat vaak twee tot zes weken na het betalen van de aanvraagkosten. 

Is de Onderscheidend karakter van het merk wordt betwist, is het mogelijk dat de Merkenbureau enkele maanden voordat het een beoordeling opstelt en de aanvrager uitnodigt om opmerkingen te maken.

Als er oppositie wordt ingesteld tegen de merkaanvraag, kan het enkele jaren duren voordat het merk wordt geregistreerd. Ons oudste dossier is nu vijf jaar oud. Maar maakt u zich geen zorgen: de bescherming na registratie gaat terug tot de datum van de aanvraag.

#11 Hoe lang is de merkregistratie geldig?

De merkregistratie is tien jaar geldig en kan zo vaak als nodig verlengd worden met nog eens tien jaar tegen betaling van een vernieuwingstaks.

nl_NLNederlands
Scroll naar boven