Waarschuwingsbrief BURBERRY van CBH Rechtsanwälte

Burberry waarschuwingsbrief van CBH Rechtsanwälte: Wat moet ik doen?

Wij verdedigen u tegen waarschuwingsbrieven van CBH Rechtsanwälte namens Burberry Limited

Hebt u een waarschuwingsbrief ontvangen van CBH Rechtsanwälte namens Burberry? Vermoedt u een merkinbreuk door het gebruik van het bekende ruitjespatroon "Haymarket Check" (ook bekend als "Burberry Check")? Geen paniek! Met de juiste aanpak kunt u de zaak snel en effectief oplossen.

Deze gids biedt u specifieke aanbevelingen voor actie in het geval van een Burberry waarschuwingsbrief. Wij leggen u het volgende uit,

 • wat een waarschuwingsbrief van CBH Rechtsanwälte betekent in het merkenrecht,
 • welke typische beschuldigingen in de waarschuwingsbrief worden geuit,
 • hoe u op de waarschuwingsbrief moet reageren,
 • welke verdedigingsstrategieën mogelijk zijn en
 • wanneer u juridisch advies moet inwinnen.

Wat is een waarschuwingsbrief van CBH Rechtsanwälte in het merkenrecht?

In het merkenrecht beschermt het handelsmerk de eigenaar van een bedrijfslogo tegen ongeoorloofd gebruik door derden. Burberry heeft merkbeschermingsrechten voor het ruitjespatroon "Haymarket Check".

Biedt Burberry een Inbreuk op handelsmerken Als het bedrijf een overtreding ontdekt of vermoedt, kan het via CBH Rechtsanwälte een waarschuwingsbrief sturen. In deze waarschuwingsbrief wordt u meestal verzocht om dit te doen,

 • om af te zien van de vermeende merkinbreuk,
 • een verklaring van staking met een boeteclausule af te geven en
 • om de juridische kosten van CBH te vergoeden.
Een vrouw draagt een Burberry sjaal

Inhoud en vorm van de Burberry waarschuwingsbrief

De waarschuwingsbrief van CBH Rechtsanwälte moet voldoen aan de formele vereisten van de Duitse wet. Deze omvatten

 • Aanwijzing van Burberry als merkhouder
 • Uw aanwijzing als gewaarschuwde partij
 • Nauwkeurige beschrijving van de handelsmerkinbreuk waarover wordt geklaagd (bijv. productbeschrijving, foto)
 • Verzoek om de merkinbreuk te staken en gestaakt te houden
 • Verzoek om een staakt-het-vuren verklaring in te dienen
 • Vaststellen van een termijn voor het indienen van de verklaring van staking en intrekking
 • Dreigen met juridische stappen in geval van niet-naleving
 • Honorariumnota van CBH Rechtsanwälte

Als een van deze details ontbreekt, kan de effectiviteit van de waarschuwing in twijfel worden getrokken. Het is echter essentieel dat u dit laat controleren door een advocaat die gespecialiseerd is in merkenrecht.

Typische aantijgingen in de Burberry waarschuwingsbrief

De waarschuwingsbrieven van CBH Rechtsanwälte zijn vaak gericht tegen de Vermeende inbreuk op handelsmerkrechten op het Burberry ruitjespatroon "Haymarket Check".

Specifiek kunnen de volgende beschuldigingen worden geuit:

 • Gebruik van afbeeldingen of productbeschrijvingen met het "Haymarket Check"-patroon
 • Namaak Burberry producten met het "Haymarket Check" patroon aanbieden
 • Gebruik van het "Haymarket Check" patroon in uw advertenties of op uw website

Hoe u moet reageren op de waarschuwingsbrief van Burberry

1. blijf kalm en houd u aan de deadlines!

Als u een waarschuwingsbrief ontvangt, moet u eerst rustig blijven. Onder geen enkele omstandigheid mag u de staakt-het-vuren verklaring voortijdig ondertekenen. Handel ook niet overhaast en verwijder bijvoorbeeld geen vermeend illegale inhoud zonder eerst de feiten te controleren.

2. neem contact op met een advocaat die gespecialiseerd is in merkenrecht!

Het wordt sterk aanbevolen om een advocaat in de arm te nemen die gespecialiseerd is in merkenrecht. De advocaat kan de waarschuwingsbrief bestuderen, de situatie beoordelen en u informeren over uw juridische mogelijkheden.

3. laat de waarschuwingsbrief wettelijk controleren!

Een gespecialiseerde advocaat kan dit beoordelen,

 • of de waarschuwing gerechtvaardigd is,
 • of er daadwerkelijk inbreuk is gemaakt op de aangevoerde merkrechten en
 • of de waarschuwing voldoet aan de formele vereisten.

4. Handel niet onafhankelijk!

Alle communicatie met CBH Rechtsanwälte moet via uw advocaat lopen. Formuleer zelf geen bezwaren of rechtvaardigingen, omdat dit de situatie in het ergste geval kan verergeren.

Verdedigingsstrategieën tegen de Burberry waarschuwingsbrief

Mogelijke verdedigingsmethoden zijn:

 • Kleine verschillen: Als uw aangeboden product kleine afwijkingen vertoont ten opzichte van originele Burberry producten, kan een merkinbreuk worden geweigerd.
 • Geen risico op verwarring: Als er geen risico bestaat dat consumenten uw product verwarren met originele Burberry-producten, is er geen sprake van merkinbreuk.
 • Toegestaan gebruik: In bepaalde gevallen kan het gebruik van het Burberry ruitpatroon gerechtvaardigd zijn, bijvoorbeeld voor verslaggeving of parodie.
 • Verjaring: Merkclaims kunnen verjaren als Burberry te lang wacht met het geven van een waarschuwing.

Gewijzigde verklaring van staking

In veel gevallen krijgt u in de waarschuwingsbrief een stakingsverklaring die u moet ondertekenen. Deze staakt-het-vuren verklaring is echter vaak erg ruim geformuleerd en kan uw vrijheid als ondernemer ernstig beperken.

Daarom mag u de verklaring van stopzetting nooit ondertekenen zonder deze te controleren. Laat ze in plaats daarvan controleren en aanpassen door een advocaat die gespecialiseerd is in merkenrecht.

Een advocaat kan de stakingsverklaring wijzigen zodat deze:

 • dekt alleen het gedrag waartegen daadwerkelijk bezwaar wordt gemaakt
 • geen onredelijke beperkingen bevat
 • voorziet in een passende contractuele boete

Belangrijk: Onderteken nooit een stakingsverklaring voordat u deze door een advocaat hebt laten controleren!

Met een aangepaste staakt-het-vuren verklaring kunt u uzelf beschermen tegen onredelijke eisen van de andere partij en tegelijkertijd uw ondernemersvrijheid behouden.

Wanneer moet u juridisch advies inwinnen?

Het is altijd raadzaam om een advocaat gespecialiseerd in merkenrecht in te schakelen als u een waarschuwingsbrief van CBH Rechtsanwälte namens Burberry heeft ontvangen.

U moet in het bijzonder juridische hulp inschakelen als

 • U begrijpt de waarschuwing zelf niet
 • u niet zeker weet of de beschuldigingen terecht zijn
 • U moet deadlines halen
 • moet u een verklaring van staking van betaling indienen
 • u wordt bedreigd met gerechtelijke stappen

Hulp bij waarschuwingsbrieven van Burberry door marken medien meyen en advocaat Robert Meyen

Als u een waarschuwingsbrief ontvangt van CBH Rechtsanwälte namens Burberry, moet u kalm blijven en snel handelen. Neem onmiddellijk contact op met een advocaat gespecialiseerd in merkenrecht om uw juridische mogelijkheden te bespreken en een optimale verdedigingsstrategie te ontwikkelen.

nl_NLNederlands
Scroll naar boven