Advocaat voor domeinrecht

Domeinrecht

Wordt uw handelsmerk geschonden door een domein? Wilt u een domein kopen of verkopen?

Advocaat Robert Meyen heeft uitgebreide ervaring en expertise op het gebied van domeinrecht. Hij kan effectief optreden als een competente juridische adviseur in domeinrechtgeschillen en cliënten actief ondersteunen. Zijn expertise stelt hem in staat om strategische benaderingen te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor het oplossen van domeingeschillen in verband met Inbreuken op handelsmerken of oneerlijke concurrentie om mee om te gaan.

Met een gedegen begrip van de juridische aspecten van het domeinrecht kan de heer Meyen cliënten helpen bij het beschermen en afdwingen van hun belangen. Zijn diensten variëren van het beoordelen van de juridische situatie en het opstellen van juridisch verantwoorde pleidooien tot het vertegenwoordigen van cliënten in de rechtszaal om de best mogelijke resultaten voor hun belangen te behalen. Door nauwe samenwerking en oplossingen op maat helpt advocaat Robert Meyen de uitdagingen van het domeinrecht met succes te overwinnen.

Handelsmerk advocaat Advocaat voor handelsmerkrecht
Uw expert: Gespecialiseerd advocaat Robert Meyen

Robert Meyen
Advocaat
Gespecialiseerde advocaat voor intellectuele eigendomsrechten

merken media meyen
Breite Straße 22
41460 Neuss

Tel: 02131/4051650
kanzlei@marken.legal

Advocaat voor domeinrecht

Domeingeschillen, typosquatting, cybersquatting

A Advocaat voor domeinrecht is uw partner bij het beschermen van uw belangen in verband met internetdomeinen. Tot de kerncompetenties behoren advies en ondersteuning bij de wettelijk voorgeschreven registratie en administratie van domeinen. In het geval van conflicten, met name in gevallen van Inbreuken op handelsmerken of domeingeschillen, treedt de advocaat op als een ervaren adviseur en kan hij proactief optreden om de rechten van zijn cliënt te verdedigen.

Wij bieden een grondige analyse van de juridische situatie, bijvoorbeeld met betrekking tot Merkbescherming en Mededingingsrechten strategieën ontwikkelen om juridische geschillen te vermijden of te overwinnen. 

Wij ondersteunen u ook met de Afdwingen van merkrechten en ongeoorloofd domeinmisbruik, waaronder Typosquatting of Cybersquatting.

Advocaat Robert Meyen treedt op als een betrouwbare partner die niet alleen juridische expertise biedt, maar ook individuele oplossingen ontwikkelt voor uw specifieke problemen op het gebied van het domeinrecht. 

Handelsmerk advocaat Advocaat voor handelsmerkrecht
Uw expert: Gespecialiseerd advocaat Robert Meyen

Robert Meyen
Advocaat
Gespecialiseerde advocaat voor intellectuele eigendomsrechten

merken media meyen
Breite Straße 22
41460 Neuss

Tel: 02131/4051650
kanzlei@marken.legal

Domeinrecht, handelsmerkbescherming en naambescherming

Als advocatenkantoor gespecialiseerd in domeinrecht spelen wij een doorslaggevende rol bij het behandelen van domeingeschillen.

Handelsmerkrechten of het recht op een naam worden vaak geschonden door de registratie of het gebruik van domeinen.

Als een derde partij uw handelsmerk in een domein gebruikt, kan dit een inbreuk op het handelsmerk vormen. Duitse rechtbanken hebben bijvoorbeeld het gebruik van het domein schufa-anwalt.de aangemerkt als een inbreuk op het handelsmerk "Schufa" en het gebruik van het domein keine-vorwerk-vertretung.de als een inbreuk op het handelsmerk "Vorwerk".

De namen van privépersonen of bedrijven zijn ook beschermd krachtens artikel 12 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) of als handelsmerken van bedrijven. Het BGH beschouwde de registratie van het domein shell.de als een inbreuk op het recht op een naam.

Het recht op een naam wordt geschonden als een naam zonder toestemming wordt gebruikt en het gebruik kan leiden tot verwarring over de toeschrijving. 

Een speciale vorm van inbreuk op het naamrecht of het handelsmerkrecht is de Cybersquatting. Een onbevoegd persoon registreert een domein met een naamrecht van een derde partij (Namejacking) of merkenrecht (Brandjacking) in de hoop de rechthebbende te chanteren. 

Typosquatting is een speciale vorm van cybersquatting waarbij Typo domeinen kan worden gebruikt. Typosquatter wil profiteren van toevallige fouten die internetgebruikers maken bij het zoeken naar een bepaald bedrijf of een bekende persoonlijkheid.

Advocaat Domeinrecht Domeingeschillen Typosquatting Cybersquatting
Advocaat Robert Meyen ondersteunt u bij alle domeingeschillen

Wat zijn de wettelijke grondslagen voor het domeinrecht? Bestaat er een domeinrecht?

Hoewel domeinen nu een grote rol spelen in de concurrentie en domeingeschillen veel voorkomen, zijn er nog geen domeingeschillen in Duitsland of Europa. geen domeinrecht

Juridische geschillen in het domeinrecht zijn daarom meestal gebaseerd op de Merkenrechtde Mededingingsrecht of het algemeen burgerlijk recht, in het bijzonder het namenrecht.

Waarschuwing in domeinrecht

Als de eigenaar van een handelsmerkrecht of naamrecht van mening is dat zijn rechten zijn geschonden, geeft hij gewoonlijk een Waarschuwingsbrief van. In de waarschuwingsbrief stelt de houder van de rechten dat er sprake is van onrechtmatig gebruik van het domein.

De merkhouder eist gewoonlijk dat de inbreuk voor de toekomst wordt gestopt door Indienen van een verklaring van stopzetting met een boeteclausule.

Als u ervan wordt beschuldigd inbreuk te maken op de rechten van derden door een domein te registreren of te gebruiken, is het vaak raadzaam om een gewijzigde verklaring van stopzettingdie de inbreuk op het recht elimineert en Risico op herhaling maar belooft de merkhouder minder dan hij zou willen ontvangen.

Vorderingen tot annulering van een domein zijn zelden succesvol afdwingbaar: ze bestaan alleen als er geen enkele denkbare vorm van legaal gebruik van het domein is.

Claims voor Overdracht van het domein onder normale omstandigheden niet bestaan. In het geval van Duitse domeinen moet daarom een geschil worden ingediend bij DENIC.

De vermelding van het geschil voorkomt dat de inbreukmaker het domein eenvoudigweg opgeeft en dat het vervolgens door een andere, onbevoegde derde partij wordt geregistreerd.

De Kosten van waarschuwingsbrieven in domeingeschillen zijn gebaseerd op de waarde van het geschil. Voor geschillen over het recht op een naam is deze waarde minstens €10.000; de waarde van een handelsmerkgeschil begint bij €50.000 en kan oplopen tot €500.000 voor bijzonder bekende handelsmerken.  

Dit resulteert in kosten van ongeveer €1.000 tot €5.500. In het geval van een gerechtvaardigde waarschuwing moet de overtreder de kosten van de waarschuwing vergoeden.

De UDRP-procedure van ICANN

De Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Internet Corporation voor Toegewezen Namen en Nummers) (Kort: ICANN) coördineert de toewijzing van unieke namen en adressen op het internet. ICANN beheert een aantal topleveldomeinen naast de Duitse .de-domeinen. De bekendste ICANN-domeinen zijn .biz, .com, .info, .name, .net en .org.

De arbitrageprocedure volgens de Uniform beleid voor het oplossen van geschillen over domeinnamen (UDRP-procedure) is een arbitrageprocedure die door ICANN is ontwikkeld om domeingeschillen op te lossen.

De UDRP-procedure kan worden uitgevoerd door vier ICANN-geaccrediteerde organisaties:

  • de arbitragecommissie van WIPO
  • het Nationaal Arbitrage Forum
  • het ADNDRC (Aziatisch centrum voor de oplossing van geschillen over domeinnamen)
  • het Tsjechische Arbitragehof Arbitragecentrum voor internetgeschillen.

In een UDRP-procedure moet de aanvrager aantonen dat er gevaar bestaat voor verwarring tussen de domeinnaam en zijn handelsmerk, dat de verweerder geen eigen rechten op het handelsmerk heeft en dat de aanvraag of registratie te kwader trouw is gedaan. Als hij hierin slaagt, wordt het domein overgedragen aan de aanvrager.

 

Professionele tip: De vermeende inbreukmaker dient vaak niet eens een aanvraag in en de beslissing is gebaseerd op de eenzijdige indiening van de aanvrager.
Handelsmerk advocaat Advocaat voor handelsmerkrecht
Robert Meyen
Handelsmerk advocaat

De UDRP-procedure is duur. Inclusief juridische kosten en de kosten van de arbitragecommissie kan het al snel oplopen tot tussen de €10.000 en €15.000. De kosten worden meestal niet vergoed.

nl_NLNederlands
Scroll naar boven