Waarschuwingsbrief LOUIS VUITTON door CBH Rechtsanwälte

Louis Vuitton waarschuwingsbrief van CBH Rechtsanwälte

Wij kunnen u helpen met waarschuwingen van Louis Vuitton door CBH Rechtsanwälte.

Als u een Louis Vuitton waarschuwing via CBH Advocaten namens de Louis Vuitton Malletier SAS - kort: LV of Louis Vuitton - over de Ongeoorloofd gebruik van het luxe modemerk Louis Vuitton, kunnen wij u helpen grotere schade te voorkomen.

Een Louis Vuitton waarschuwingsbrief kan duur zijn!

In het geval van waarschuwingen van Louis Vuitton leidt het niet reageren meestal tot een dure rechtszaak.

Ook al geloven veel van onze klanten het: het advocatenkantoor CBH Rechtsanwälte is geen stelletje oplichters en oplichters. Integendeel: Cornelius Bartenbach is Ereprofessor aan de Universiteit naar Keulen en CBH serieuze tegenstander.

We weten Geen Louis Vuitton waarschuwingsbriefdie juridisch volledig onzinnige zou zijn. We hebben echter waarschuwingen gezien die vanuit juridisch oogpunt op zijn minst het bespreken waard zijn en daarom vaak goede resultaten voor onze klanten bereiken. 

U bent gemachtigd door de eigenaar van het handelsmerk Louis Vuittonde Louis Vuitton Malletier SAS door de Advocatenkantoor CBH beschuldigd van handelen tegen MerkenrechtModellenrecht (ook Ontwerpoctrooi genoemd) of (zelden) Mededingingsrecht om de wet te overtreden.

De Louis Vuitton waarschuwingen die wij kennen, zijn allemaal uitgegeven door Dr. Julien Zinnecker uitgesproken.

Verschillende handtassen van Louis Vuitton waarschuwingsbrief
We krijgen bijzonder vaak waarschuwingen van Louis Vuitton over handtassen met het LV monogrampatroon

Waarschuwingsbrief Louis Vuitton: Van welke merkinbreuk word ik beschuldigd door CBH Rechtsanwälte en Louis Vuitton?

Vooral beroemd zijn de handtassen en portemonnees van de Luxe merk Louis Vuitton. Bijna iedereen is bekend met de Monogrampatroon van de initialen van de oprichter van het bedrijf, "LV". Het is bijzonder vaak het onderwerp van Vervalsingen en Plagiaat.

De meeste opzegbrieven van Louis Vuitton beginnen met een Inbeslagname aan de grens door de douane. Onze klanten ontvangen dan vaak direct Twee onplezierige brieven:

 1. De douane schrijft onze klant aan en eist dat hij wordt opgenomen in de Vernietiging van de vervalsingen.
 2. CBH Rechtsanwälte schrijft een waarschuwingsbrief namens Louis Vuitton Malletier SAS en eist de Inzending van een verklaring van staking en ontbinding en de Betaling van juridische kosten en Schadevergoeding.

Berisping is dan altijd de Importeren inbreukmakende goederen volgens Duitslandin de Europese Unie (EU) of in de Europese Economisch gebied (EER).

In zeldzamere gevallen kunnen kleine BoetieksOnline winkels of andere Detailhandel gewaarschuwd omdat Detectives hebben namens Louis Vuitton vervalsingen opgespoord.

De beschuldiging hier is dat de Merkinbreukmaker met dit doel inbreukmakende goederen - d.w.z. handtassen, portemonnees of textiel - heeft aangeboden, op de markt heeft gebracht of in bezit heeft gehad onder het teken "LV" of "Louis Vuitton".

Krachtens artikel 14, lid 3, nr. 2, is het in het geval van een merkinbreuk in het bijzonder verboden om waren onder het teken aan te bieden, in de handel te brengen of in bezit te hebben voor de bovengenoemde doeleinden.

Als onderdeel van een Inbreuk op handelsmerken In principe kan de verkoper alleen aansprakelijk worden gesteld en beschuldigd als hij zakelijk handelt in goederen of diensten.

Particuliere verkopers of particulieren kunnen daarentegen geen merkinbreuk plegen. Toch geeft Louis Vuitton ook hier vaak waarschuwingen! Als particulier hebt u het recht om Juridische procedures dan goede kansen: Gezien de Risico op proceskosten van vaak meer dan € 10.000 De voorwaarden moeten echter dringend buiten de rechtbank.

Waarschuwingsbrief Louis Vuitton: Welk gebruik van de Louis Vuitton Malletier SAS handelsmerken is toegestaan?

Als particulier mag u zelfs namaakgoederen en vervalsingen invoeren, kopen of verkopen.

Ook Handelaren mogen natuurlijk Louis Vuitton textiel en handtassen verkopen. Dit is echter alleen mogelijk met toestemming van de rechthebbende van het merk, in dit geval Louis Vuitton Malletier SAS, toegestaan

Eén uitzondering is de Uitputting van merkrechten. Als uitputting heeft plaatsgevonden, heeft u geen uitdrukkelijke toestemming meer nodig om de goederen te verkopen. Er is sprake van uitputting wanneer de merkhouder al heeft geprofiteerd van de toegevoegde waarde van het merk, d.w.z. wanneer er al is betaald voor de merkgoederen. Het principe van uitputting is ook van toepassing op het modellenrecht.

Niemand kan u dus verbieden om originele producten te verkopen die u eerder zelf (legaal) hebt gekocht! 

Louis Vuitton waarschuwing: grijze import en parallelimport zijn illegaal!

Dit geldt echter nog steeds voor originele producten die met toestemming van de rechthebbende zijn geïmporteerd. EU of werden geïmporteerd in de Europese Economische Ruimte.

Zogenaamd Grijze import of parallelimport kan door de merkhouder worden verboden.

Inhoud van de Louis Vuitton aanmaningsbrieven van CBH namens Louis Vuitton Malletier wordt daarom regelmatig beschuldigd van Inleiding of Aanbod van Plagiaat. We hadden gevallen met verschillende Vervalsingen of ook Wederinvoer uit China / Azië .

Bijzonder vaak voorkomen Vervalsingen van Luxe geïmporteerde handtassen en doorverkocht .

Het "echte" doelwit van de waarschuwingen van Louis Vuitton zijn de fabrikanten van deze vervalsingen. De luxefabrikant wil Opdrogen van distributiekanalen en hecht daarom bijzonder belang aan de Recht op informatie.

Het treft echter vaak kleinere Verkoper met eBay of Amazon. Voor hen zou een rechtszaak met Louis Vuitton en CBH de Ruïne betekenen.

Vanuit het standpunt van CBH Rechtsanwälte is het irrelevant dat de nagemaakte ontwerpen niet exact overeenkomen met het origineel. Het loutere gebruik van de naam of een ontwerp dat lijkt op het LV monogram is voldoende voor de beschuldiging van namaak. Inbreuk op handelsmerken.

De situatie is vergelijkbaar met de Inbreuk op het ontwerp: hier is het voldoende dat een handtas of een accessoire in vergelijking met het origineel "geen andere algemene indruk" heeft.

Wat bedoelen CBH en Louis Vuitton met "verwarringsgevaar"?

In de Merkenrecht is Risico op verwarring de belangrijkste criterium bij de beoordeling van een merkinbreuk. Dit is het geval wanneer handtassen, textiel en accessoires niet worden verkocht met de originele logo's of belettering, maar met logo's of benamingen die op het eerste gezicht lijken op  doen ons denken aan Louis Vuitton en haar merken.

Louis Vuitton waarschuwingsbrief: Aan welke claims moet ik voldoen en hoe?

CBH Attorneys at Law eist namens Louis Vuitton alles wat een merkhouder of modelhouder van de inbreukmaker kan eisen:
 1. Eliminatie - dus Afstand - van de gewaarschuwde aanbieding of Toestemming voor het vernietigen van de goederen bij de douane
 2. Permanent Omissie van de invoer of de verkoop van de goederen door de indiening van een Brief met staakt-het-vuren.
 3. Informatie over de oorsprong van de goederen door een Recht op informatie.
 4. Publicatie van plagiaat voor Vernietiging van de vervalsingen.
 5. Betaling van de Vergoeding voor schadeveeleisend voor Louis Vuitton Malletier.
 6. Betaling van juridische kostenmeestal van een betwiste waarde van 150.000 €. In zeldzame gevallen kan het betwiste bedrag echter ook 250.000 € of zelfs met 500.000 € liggen.

Moet ik nu een verklaring van stopzetting indienen, informatie verstrekken, alle betrokken goederen naar Louis Vuitton sturen voor vernietiging en veel geld overmaken naar CBH Rechtsanwälte?

De claims bestaan alleen als er daadwerkelijk inbreuk is gemaakt op het merken- of modellenrecht.

Om te controleren of de beweringen die Louis Vuitton Malletier SAS  via CBH Advocaten gerechtvaardigd zijn, moet de beschuldiging eerst via een advocaat met ervaring in modellenrecht en merkenrecht worden gecontroleerd.

Vaak is er immers helemaal geen sprake van een inbreuk. Een erkende expert voor dergelijke waarschuwingen is een Gespecialiseerde advocaat voor intellectuele eigendomsrechten. De gespecialiseerde advocaat voor industriële eigendomsbescherming is uiteindelijk een "Gespecialiseerde advocaat voor merkenrecht„.

Kan ik geld besparen door de bijgevoegde intrekkingsverklaring te ondertekenen?

Wij raden ten zeerste af om in zo'n geval zelf actie te ondernemen, omdat het in het merkenrecht voor een leek bijna onmogelijk is om actie te ondernemen tegen de tegengestelde advocaten om dergelijke procedures in uw voordeel te beslissen. Laat ons - experts in merkenrecht - u professioneel vertegenwoordigen. Ook u kunt profiteren van onze gratis controle van de LV waarschuwingsbrief.

 

Wat doet mdrei - marken medien meyen als ik het merkenrechtkantoor opdracht geef voor mijn Louis Vuitton waarschuwingsbrief?

De ervaren merkenrechtadvocaat controleert uw waarschuwingsbrief in vijf stappen:
 1. Karakter gelijkenis - Is uw product gelabeld met een "LV", de tekenreeks "Louis Vuitton" of het monogrampatroon?
 2. Gelijksoortigheid van goederen - Is uw product vergelijkbaar met een product dat Register van goederen en diensten worden gespecificeerd door Louis Vuitton?
 3. Gebruik van het teken in het economisch verkeer - Hebt u voor zakelijke of privédoeleinden gehandeld in textiel, handtassen, portemonnees en accessoires?
 4. Merkgebruik - werd de "LV", het Louis Vuitton-schrift of het Louis Vuitton-patroon daadwerkelijk gebruikt als een handelsmerk?
 5. Uitzonderingen onder het merkenrecht - Er zijn enkele uitzonderingen in §§ 22, 23 MarkenG wanneer er geen sprake is van merkinbreuk.

Kan ik een stakingsverklaring indienen zonder contractuele boete?

Het is niet genoeg om gewoon alle aanbiedingen te verwijderendie CBH in haar waarschuwingsbrief aan de kaak stelt. In dit geval wil de merkhouder er zeker van zijn dat een dergelijke Inbreuk op zijn merkrechten niet herhaald.

Men spreekt van Risico op herhaling. Dit kan voor de rechthebbende alleen worden bereikt door bestraft en levenslange verklaring van stopzetting of door een gerechtelijke titel worden geëlimineerd.

Een stakingsverklaring moet serieus zijn. Het risico op herhaling kan daarom alleen effectief worden geëlimineerd als u akkoord gaat met een contractuele boete in geval van recidive. inbreukmakende handeling op een handelsmerk of model beloven.

Deze contractuele boete moet hoog genoeg zijn om ervoor te zorgen dat de belofte van een contractuele boete geschikt is om u er permanent van te weerhouden om door te gaan met het verhandelen van plagiaat. Waarvan Hoogte een Contractuele boete als voldoende wordt beoordeeld, hangt altijd af van de Individueel geval an. Een te lage of "onjuiste" contractuele boete zal zeker leiden tot Rechtszaak of voorlopig verbod.

Laat Robert Meyen, gespecialiseerd advocaat voor intellectuele eigendomsrechtenen hen verdedigen tegen Louis Vuitton en CBH Rechtsanwälte. Neem hier contact met ons op.

Waarschuwingsbrief van Louis Vuitton: Wat is een gewijzigde verklaring van stopzetting?

U kunt vaak Verklaringen om te staken en op te houden die de rechthebbenden bij de waarschuwingsbrief voegen, in dit geval van Louis Vuitton Malletier SAS, wijzigen ten gunste van de inbreukmakerIn het beste geval hoeft de overtreder bij een overtreding minder of soms helemaal niet te betalen.

Zo'n Gewijzigde verklaring van stopzetting kan helpen om de dreiging van contractuele boetes voor merkinbreukplegers te verminderen. Een goede en ervaren advocaat kan u daarom helpen, vooral aan het begin van de verdediging Veel geld redden!

Louis Vuitton waarschuwingsbrief: Recht op informatie en juridische kosten

Veel van onze klanten gebruiken Waarschuwingen via Louis Vuitton de Recht op informatiedie de Merkhouder tegen de Overtreder van het merkenrecht niet ernstig is.

In dit geval is de Merk- of modelinbreukmaker alle documenten en gegevens met betrekking tot de verkoop van de betreffende goederen openbaar maken. Dit omvat facturen, een nauwkeurige opgave van het aantal verkopen, een inkomsten- en uitgavenrekening tot aan de facturering en de Afkoop van de bijbehorende winst.

Bovendien moet de overtreder van de Handelsmerkrechten verplicht om bekend te maken waar de geplagieerde goederen oorspronkelijk vandaan kwamen. Hier speciale Let op als de tegenpartij een vordering tot informatie kan indienen, die de Gedaagdede inbreukmaker op het merkrecht, snel veel meer dan 5.000 € kan kosten.

De Waarschuwingskosten van de advocaten die worden vervoerd in een Waarde in geschil van 150.000 €200.000 €tot 500.000 €, zijn extreem hoog. Wij geloven nauwelijks dat Klaka Rechtsanwälte met particulieren zal onderhandelen gezien de grote bekendheid van het merk.

Wij adviseren u graag en nemen de verdediging van uw Louis Vuitton waarschuwingsbrief tegen Louis Vuitton Malletier SAS en CBH Rechtsanwälte graag van u over.

Als u op de hoogte bent gebracht van een Louis Vuitton waarschuwingsbrief van CBH Rechtsanwälte bel ons of stuur ons een bericht en wij nemen alle nodige stappen voor u.

U kunt erop vertrouwen dat wij uw zaak zullen behandelen gewetensvol en snel bewerken. Dit verhoogt de kans op Kosten voor de tegenstander vaak enkele duizenden euro's naar lager.

Verdedig uzelf niet! Met amateuristische argumenten komt u nergens!

Pogingen om de zaak zelf op te lossen worden vaak tegen onze cliënten gebruikt.

U zult zich waarschijnlijk in een zeer dure rechtszaak die u snel zal vinden meer dan € 10.000 zal kosten.

Louis Vuitton waarschuwingsbrief: Ga direct naar een gespecialiseerde advocaat!

Het eerste doelpunt in de verdediging tegen zo'n Louis Vuitton waarschuwing en hun CBH advocaten is om zo snel mogelijk een in uw voordeel gewijzigde verklaring van staking in te dienen., om een kostenintensief kort geding op uw kosten te voorkomen.

Wij vertegenwoordigen u graag landelijk in deze zaak tegen het advocatenkantoor CBH Rechtsanwälte. 

Voor een vrijblijvend eerste consult kunt u gebruik maken van onze Contactformulier of schrijf - bij voorkeur met de waarschuwingsbrief als bijlage - naar kanzlei@marken.legal.

nl_NLNederlands
Scroll naar boven