Waarschuwingsbrief BMW van KLAKA Rechtsanwälte

Waarschuwingsbrief BMW van KLAKA Rechtsanwälte

Krijg hulp van een gespecialiseerde advocaat bij een BMW waarschuwingsbrief in het merkenrecht!

Hebt u een BMW waarschuwingsbrief van KLAKA Rechtsanwälte ontvangen?

Vertrouw op advocaat Robert Meyen, specialist in intellectueel eigendomsrecht en merkenrecht

Als u een BMW waarschuwing via KLAKA Advocaten namens de Bayerische Motorenwerke AG over het onrechtmatig gebruik van het luxemerk BMW, kunnen wij u helpen.

Let op: Neem de BMW waarschuwing serieus!

Wanneer onze klanten een Waarschuwing voor handelsmerk van BMW, klaagt u meestal over de waarschuwingsbrief of de advocaten. Er wordt vaak gesproken over oplichters en Fraudeurs. Wij kunnen dit niet bevestigen bij KLAKA en BMW.

Dit zijn altijd ernstige aantijgingen. Ze worden gemaakt door de eigenaar van het handelsmerk BMWde Beierse Motorenwerke AG door de Advocatenkantoor KLAKA beschuldigd van handelen tegen MerkenrechtModellenrecht of Mededingingsrecht de wet te hebben overtreden.

Onze ervaring is dat vooral advocaten Dr. Ralf Hackbarth en Florian Schmitt-Sauerhöfer verantwoordelijk voor BMW-waarschuwingen bij KLAKA.

BMW waarschuwingsbrief Staak- en verbodsverklaring Handelsmerkenrecht Gespecialiseerd advocaat
BMW waarschuwing: KLAKA en BMW kunnen niet tegen een grapje als het gaat om het gebruik van het "M" merk

De Bayerische Motorenwerke AG is Merk eigenaar talrijke merken van de Unie en nationale merken.

BMW heeft de Advocatenkantoor KLAKA (München en Düsseldorf) geïnstrueerd om zich te verzetten tegen alle invoer en Aanbiedingen van vervalsingen om verder te gaan.

U krijgt de Inbreuk op handelsmerkrechten of modelrechten van het geregistreerde merk "BMW" of en het eveneens gedeponeerde handelsmerk "BMW turbine" of de Merk sportwagen "M" van BMW.

Als u niet reageert, zal een Juridische actie of kort geding van BMW in uw brievenbus. Wij kennen geen enkel geval waarin BMW de merkinbreukpleger gewoon heeft "laten gaan".

Waarom heb ik een waarschuwingsbrief ontvangen voor merkinbreuk op een BMW merk?

BMW heeft waarschijnlijk informatie van de douane ontvangen dat daar verdachte goederen in beslag zijn genomen. Of u hebt onderdelen in verkoopveilingen verkeerd gelabeld.

Als onderdeel van een Inbreuk op handelsmerken de verkoper kan in principe alleen aansprakelijk worden gesteld als de verkoper zakelijk handelt in goederen of diensten.

Particuliere verkopers of particulieren kunnen daarentegen geen merkinbreuk plegen. Toch geeft BMW ook hier vaak waarschuwingen!

Het feit dat BMW u een waarschuwing heeft gestuurd, geeft aan dat u wordt beschuldigd van handelen in het economisch verkeer.

BMW waarschuwing: Toegestaan gebruik van BMW handelsmerken

Ook Handelaren BMW-producten mogen verkopen. Dit is echter alleen mogelijk met toestemming van de houder van de rechten van het merk. 

Een uitzondering op de autorisatievereiste is de Uitputting van merkrechten. Hiervan is sprake wanneer de merkhouder al heeft geprofiteerd van de waarde van het merk, d.w.z. wanneer de goederen rechtmatig zijn verkocht. Het principe van uitputting is ook van toepassing op het modellenrecht.

Niemand kan u dus verbieden om originele producten te verkopen die u eerder zelf (legaal) hebt gekocht!

Een andere uitzondering is de zogenaamde loutere merkvermelding. Natuurlijk kunt u aangeven dat uw auto-onderdelen bedoeld zijn voor inbouw of gebruik in een BMW voertuig.

BMW kan grijze import verbieden!

Dit geldt echter alleen voor Originele productendie, met toestemming van de rechthebbende, zijn opgenomen in de EU respectievelijk in de Europese Economische Ruimte werden geïntroduceerd.

Zogenaamd Grijze invoer kan door de merkhouder verboden worden! Een origineel BMW onderdeel uit China is dus geen origineel onderdeel in de zin van het merkenrecht.

De inhoud van BMW waarschuwingen is regelmatig de beschuldiging van Inleiding of Aanbod van Plagiaat. We hadden gevallen met verschillende Vervalsingen of ook Wederinvoer uit China / Azië van verschillende Onderdelen zoals Gloeilampen, lampen, sleutels en sleutelhangers.

Doel van de BMW waarschuwingen zijn zelden de fabrikanten van deze vervalsingen. Kleinere bedrijven zijn vaker Verkoper met eBay of Amazon.

Wat bedoelen KLAKA en BMW met "risico op verwarring"?

In de Merkenrecht is Risico op verwarring de doorslaggevend criterium bij het beoordelen van een merkinbreuk. Dit is ook het geval als voertuigonderdelen niet met de originele logo's worden verkocht, maar met logo's of aanduidingen die bij vluchtige inspectie in ieder geval Denk aan BMW. Omgekeerd kan er sprake zijn van verkoop van onderdelen die niet door BMW-merken worden beschermd.

BMW waarschuwingsbrief: Wat kan ik verwachten?

KLAKA eist van BMW alles wat een merk- of modelhouder van de inbreukmaker kan eisen:
 1. Compleet Eliminatie ( verwijdering) van het aanbod met waarschuwing.
 2. Omissie de invoer of verkoop van de goederen door het indienen van een Brief met staakt-het-vuren.
 3. Informatie over de oorsprong van de goederen door een Recht op informatie.
 4. Publicatie van plagiaat voor Vernietiging.
 5. Betaling van de Vergoeding voor schadevraag naar Bayerische Motorenwerke.
 6. Kosten van de waarschuwingmeestal van een betwiste waarde van 250.000 €. In zeldzame gevallen kan het betwiste bedrag echter ook 150.000 € of zelfs met 500.000 € liggen.

Moet ik een verklaring van stopzetting indienen, informatie verstrekken, alle goederen naar BMW sturen en het grote bedrag naar KLAKA Rechtsanwälte overmaken?

Om te controleren of de beweringen die de BMW AG Naar u toe door KLAKA Advocaten gerechtvaardigd zijn, moet de beschuldiging eerst via een in het ontwerp en advocaat met ervaring in merkenrecht worden gecontroleerd. Vaak is er immers helemaal geen sprake van een overtreding. Bijzonder geschikt voor dit onderzoek is een Gespecialiseerde advocaat voor intellectuele eigendomsrechten.

Kan ik de bijgevoegde intrekkingsverklaring ondertekenen en geld besparen?

Graag ondertekenen nooit de vereiste stakingsverklaring. Het gaat vaak verder dan de eigenlijke merkinbreuk.

Wij raden ten zeerste af om in zo'n geval zelf actie te ondernemen, omdat het in het merkenrecht voor een leek bijna onmogelijk is om actie te ondernemen tegen de tegengestelde deskundigen en Advocaten om dergelijke procedures in uw voordeel te beslissen. Laat ons, experts in merkenrecht, u met winst vertegenwoordigen. Neem hier contact met ons op.

Wat doet marken medien meyen als ik het merkenrechtkantoor opdracht geef voor mijn BMW waarschuwingsbrief?

Als gevolg hiervan 5 teststappen voor de Handelsmerk advocaat noodzakelijk:
 1. Karakter gelijkenis - Is uw product gelabeld met een "M", de tekenreeks "BMW" of het BMW logo?
 2. Gelijksoortigheid van goederen - Is uw product vergelijkbaar met een product dat Register van goederen en diensten wordt gespecificeerd door BMW?
 3. Gebruik van het teken in het economisch verkeer - Hebt u auto-onderdelen verhandeld voor zakelijke doeleinden of als particulier?
 4. Merkgebruik - Werd de "M", de BMW-turbine of de tekenreeks "BMW" daadwerkelijk als merk gebruikt?
 5. Uitzonderingen onder het merkenrecht - Er zijn enkele uitzonderingen in §§ 22, 23 MarkenG wanneer er geen sprake is van merkinbreuk.

BMW waarschuwingsbrief: Wat is een aangepaste stakingsverklaring?

Het is niet voldoende om alle aanbiedingen te verwijderen die BMW in zijn waarschuwingsbrief heeft bekritiseerd. In dit geval wil de merkhouder er zeker van zijn dat een dergelijke Inbreuk op zijn merkrechten niet herhaald. Men spreekt van Risico op herhaling. Dit kan echter alleen worden bereikt door bestraft en levenslang geldig Brief met staakt-het-vuren worden geëlimineerd.

BMW heeft echter niet het recht om van u te eisen dat u de exacte stakingsverklaring indient die KLAKA met de waarschuwingsbrief heeft meegestuurd. In plaats daarvan kunt u een zogenaamde Gewijzigde verklaring van stopzetting die niet iets meer belooft dan het wettelijke recht dekt.

De bijgevoegde verklaring van stopzetting gaat vaak verder dan de wettelijke vordering en beperkt uw economische vooruitgang extreem. We hebben een bijzonder extreem geval waarin KLAKA eist dat de merknaam BMW helemaal niet meer gebruikt mag worden, ook niet voor de verkoop van originele onderdelen of reserveonderdelen.

Kan ik een stakingsverklaring indienen zonder contractuele boete?

Een stakingsverklaring moet ernstig zijn. Het risico op herhaling kan daarom alleen effectief worden uitgesloten als u akkoord gaat met een contractuele boete in het geval van herhaling van de overtreding. inbreukmakende handeling op een handelsmerk of model beloven. 

Hoe hoog zo'n contractuele boete moet zijn en in welke gevallen deze van toepassing moet zijn, is het vak van een advocaat. Een te lage of "verkeerde" contractuele boete zal zeker leiden tot Rechtszaak of voorlopig verbod.

U kunt vaak Verklaringen om te staken en op te houden de Houder van rechtenin dit geval de Bayerische Motorenwerke AG naar Wijzigen ten gunste van de overtreder. In het beste geval hoeft de overtreder bij een overtreding minder of soms helemaal niet te betalen.

Zo'n Gewijzigde verklaring van stopzetting kan helpen om de dreiging van contractuele boetes voor merkinbreukplegers te verminderen. Een goede en ervaren advocaat kan u daarom helpen, vooral aan het begin van de verdediging veel geld besparen!

Laat Robert Meyen, gespecialiseerd advocaat voor intellectuele eigendomsrechtenadviseren en verdedigen. Upload hier uw BMW waarschuwingsbrief voor een gratis controle.

BMW waarschuwingsbrief: Recht op informatie en juridische kosten

Veel van onze klanten maken gebruik van de BMW waarschuwingsbriefservice. Recht op informatiedie de merkhouder kan doen gelden tegen de Inbreukmaker op het merkrecht niet ernstig genoeg is.

In het geval van het recht op informatie is de Merk- of modelinbreukmaker alle documenten en gegevens met betrekking tot de verkoop van de betrokken goederen openbaar maken. Dit omvat facturen, een nauwkeurige opgave van het aantal verkopen, een inkomsten- en overschotrekening tot en met de facturering en de uitgifte van de daaruit voortvloeiende winst. bijbehorende winst.

Bovendien moet de overtreder van de Handelsmerkrechten verplicht om bekend te maken waar de geplagieerde goederen oorspronkelijk vandaan kwamen. Hier speciale Let op aangezien de tegenpartij een vordering tot informatie kan indienen, wat de inbreukmaker op het merkrecht al snel meer kan kosten dan 5.000 € kan kosten.

Het spreekt voor zich dat de Kosten van advocaten die worden vervoerd in een Waarde in geschil van € 150.000, € 200.000, tot € 500.000, zijn extreem hoog. Wij geloven nauwelijks dat KLAKA Rechtsanwälte met particulieren zal onderhandelen gezien de grote bekendheid van het merk.

Wij adviseren u graag en nemen de verdediging van uw BMW waarschuwingsbrief tegen KLAKA Rechtsanwälte graag van u over.

Als u op de hoogte bent gebracht van een BMW waarschuwing door KLAKA Advocaten bel ons of stuur ons een bericht en wij nemen alle nodige stappen voor u.

U kunt erop vertrouwen dat wij uw zaak zullen behandelen gewetensvol en snel bewerken. Dit verhoogt de kans op Aanzienlijke kosten voor de andere partij naar lager.

Verdedig uzelf alstublieft niet: Argumenteren op een niet-gespecialiseerde manier zal in het beste geval de advocaten van de tegenpartij provoceren en zal u nergens brengen!

In het ergste geval kunt u zelfs uw positie verzwakken.

U zult zich waarschijnlijk in een zeer duur proces in de rechtbankdie u snel informeert over 10.000 € zal kosten.

BMW waarschuwingsbrief: Beter om meteen naar een gespecialiseerde advocaat te gaan!

Het eerste doelpunt in de verdediging tegen zo'n BMW waarschuwing van KLAKA Attorneys at Law, is daarom de snelst mogelijke indiening van een gewijzigde Brief met staakt-het-vuren. Dit heeft de hoogste prioriteit!

Wij vertegenwoordigen u graag landelijk in deze zaak tegen het advocatenkantoor KLAKA Rechtsanwälte. Voor een vrijblijvend eerste consult kunt u gebruik maken van onze Contactformulier of schrijf - bij voorkeur met de waarschuwingsbrief als bijlage - naar kanzlei@marken.legal.

nl_NLNederlands
Scroll naar boven