Privacybeleid

Privacybeleid:

 

1. naam en contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op gegevensverwerking door:

Verantwoordelijke persoon:

Advocaat Robert Meyen

Breite Straße 22

41460 Neuss
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 2131 4051650

Fax: +49 (0) 2131 4051651

E-mail: kanzlei@marken.legal

2. het verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens en de aard en het doel van het gebruik ervan

a) Wanneer u de website bezoekt

Wanneer u onze website https://marken.legal bezoekt, stuurt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder enige actie van uw kant verzameld en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

IP-adres van de aanvragende computer,
Datum en tijd van toegang,
Naam en URL van het opgehaalde bestand,
website vanwaar de toegang wordt gemaakt (de zogenaamde referrer URL),
de gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.

Wij verwerken de bovengenoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

Zorgen voor een vlotte verbinding met de website,
Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,
Evaluatie van systeemveiligheid en -stabiliteit en
voor verdere administratieve doeleinden.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR. Ons gerechtvaardigd belang volgt uit de hierboven vermelde doeleinden voor gegevensverzameling. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om conclusies over uw persoon te trekken.

Wij gebruiken ook cookies en analysediensten wanneer u onze website bezoekt. Meer gedetailleerde uitleg hierover vindt u in hoofdstuk 4 en 5 van dit privacybeleid.

b) Bij gebruik van ons contactformulier

Voor vragen van welke aard dan ook bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op de website. Het is noodzakelijk om uw naam, een geldig e-mailadres, een onderwerp en het bedrijf en adres van het bedrijf op te geven, zodat wij weten wie de vraag heeft verzonden en deze kunnen beantwoorden. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

De gegevensverwerking met als doel contact met ons op te nemen, wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 par. 1 zin 1 lit. a GDPR op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming.

De door ons verzamelde persoonlijke gegevens voor het gebruik van het contactformulier worden automatisch verwijderd nadat uw vraag is afgehandeld.

Gegevens doorsturen

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere dan de hieronder vermelde doeleinden.

Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden als:

u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR,
de openbaarmaking volgens Art. 6 par. 1 zin 1 lit. f GDPR noodzakelijk is voor de handhaving, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger belang hebt dat bescherming verdient om uw gegevens niet openbaar te maken,
in het geval er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat krachtens Art. 6 lid 1 zin 1 lit. c GDPR, en
dit wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van contractuele relaties met u in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b GDPR.

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

Cookies veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In de cookie wordt informatie opgeslagen die in elk geval resulteert in verband met het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij directe kennis van uw identiteit krijgen.

Enerzijds dient het gebruik van cookies om het gebruik van onze website voor u aangenamer te maken. Wij gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al eerder afzonderlijke pagina's van onze website hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd nadat u onze website hebt verlaten.

Daarnaast gebruiken we ook tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren, die gedurende een bepaalde periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om onze diensten te gebruiken, wordt automatisch herkend dat u ons al eerder hebt bezocht en welke invoer en instellingen u hebt gemaakt, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Anderzijds gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren (zie sectie 5). Deze cookies stellen ons in staat om bij een volgend bezoek aan onze website automatisch te herkennen dat u onze website al eerder hebt bezocht. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd.

De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn noodzakelijk voor de genoemde doeleinden om onze legitieme belangen en die van derden te beschermen in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f GDPR. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen

cookies op uw computer worden opgeslagen of verschijnt er altijd een bericht voordat er een nieuw cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan echter betekenen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Analysehulpmiddelen

De hieronder vermelde en door ons gebruikte trackingmaatregelen worden uitgevoerd op basis van Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR. Met de gebruikte trackingmaatregelen willen wij een op de behoeften afgestemd ontwerp en de voortdurende optimalisatie van onze website garanderen. Anderzijds gebruiken wij de trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren. Deze belangen zijn te beschouwen als legitiem in de zin van de bovengenoemde bepaling.

De respectieve gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën vindt u in de bijbehorende trackingtools.

a) Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna te noemen "Google") om onze website te ontwerpen en voortdurend te optimaliseren om aan uw behoeften te voldoen. In deze context worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies (zie sectie 4) gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website zoals

Browser type/versie,
gebruikte besturingssysteem,
Referrer URL (de eerder bezochte pagina),
Hostnaam van de computer die toegang heeft (IP-adres),
Tijdstip van de serveraanvraag,

worden overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik ten behoeve van marktonderzoek en het op behoeften gebaseerde ontwerp van deze website. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens namens ons verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat ze niet kunnen worden toegewezen (IP-masking).

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.

U kunt ook het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door een browseruitbreiding (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) te downloaden en te installeren.

Als alternatief voor de browser add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op deze link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. De opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u in het Google Analytics helpcentrum (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht:

om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons verwerkt worden in overeenstemming met Art. 15 GDPR. U kunt in het bijzonder informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht om een klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details daarvan;
in overeenstemming met Art. 16 GDPR, om onmiddellijk de correctie aan te vragen van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;
het wissen te eisen van uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met Art. 17 GDPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
in overeenstemming met Art. 18 GDPR, de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen indien de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is maar u weigert om deze te verwijderen en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met Art. 21 GDPR;
in overeenstemming met Art. 20 GDPR, om uw persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat of om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
in overeenstemming met Art. 7 para. 3 GDPR, om uw eenmaal aan ons gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Het gevolg hiervan is dat wij de gegevensverwerking die op deze toestemming gebaseerd was, in de toekomst niet langer mogen voortzetten en
om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met Art. 77 GDPR. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Recht van bezwaar

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f GDPR, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 21 GDPR, op voorwaarde dat hiervoor redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval hebt u een algemeen recht om bezwaar te maken, dat door ons zal worden uitgevoerd zonder een specifieke situatie te specificeren.

Als u gebruik wilt maken van uw recht op annulering of bezwaar, stuurt u gewoon een e-mail naar kanzlei@marken.legal.

Beveiliging van gegevens

Wij gebruiken de wijdverbreide SSL-methode (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund wanneer u onze website bezoekt. In de regel is dit 256-bits codering. Als uw browser geen 256-bits codering ondersteunt, gebruiken wij in plaats daarvan 128-bits v3-technologie. U kunt herkennen of een afzonderlijke pagina van onze website in gecodeerde vorm wordt verzonden door de gesloten weergave van het sleutel- of slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.

Wij gebruiken ook geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Actualisering en wijziging van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is momenteel geldig en is voor het laatst bijgewerkt in januari 2021.

Door de verdere ontwikkeling van onze website en de aanbiedingen daarop of door gewijzigde wettelijke of officiële vereisten, kan het nodig zijn om dit privacybeleid te wijzigen. Het huidige privacybeleid kan te allen tijde worden ingezien op de website op https://marken.legal/kontakt/datenschutz/ door u opgehaald en afgedrukt kunnen worden.

nl_NLNederlands
Scroll naar boven