TOMMY HILFIGER waarschuwingsbrief door Dr. Eikelau, Masberg & Kollegen

Tommy Hilfiger waarschuwingsbrief van Dr. Eikelau, Masberg & Kollegen

Wat eist het advocatenkantoor Dr. Eikelau, Masberg & Kollegen namens Tommy Hilfiger Europe?

Lees nu verder als ook u een Tommy Hilfiger waarschuwingsbrief heeft ontvangen van het advocatenkantoor Dr. Eikelau, Masberg & Kollegen voor Tommy Hilfiger Europe B.V. vanwege de Inbreuk op handelsmerkrechten hebben ontvangen.

Belangrijk: Negeer waarschuwingen van Tommy Hilfiger in geen geval!

Veel van onze klanten vloeken als mussen wanneer ze een waarschuwingsbrief ontvangen namens Tommy Hilfiger Europe. We horen vaak beschuldigingen als "Fraude" of "Afzetterij".

Als u ook denkt dat deze waarschuwingen te wijten zijn aan Inbreuken op handelsmerken een afzetterij, dan moeten we u teleurstellen.

Dit zijn ernstige beschuldigingen. Ze worden gemaakt door de merkhouder Tommy Hilfigerde Tommy Hilfiger Europa B.V.door de Advocaten van het advocatenkantoor Dr. Eikelau, Masberg & Kollegenbeschuldigd van inbreuk op het merkenrecht en/of het mededingingsrecht.

Zoals anderen Edele merkenbijvoorbeeld Burberry of Louis Vuitton Ook T-shirts, sweatshirts en andere modeaccessoires van Tommy Hilfiger worden voortdurend gekopieerd. Het is dan ook heel begrijpelijk dat Tommy Hilfiger Europe B.V. hiertegen stelling neemt. Plagiaat verdedigd.

De Merk eigenaar de Woordmerken "Tommy, "Tommy Hilfiger".en "Hilfiger"en deWoord-/beeldmerkenmethet rechthoekige logo in de kleuren: donkerblauw, rood, wit is Tommy Hilfiger Europe B.V., gevestigd aan de Danzigerkade 165 in Amsterdam. Tommy Hilfiger heeft de Gespecialiseerd advocatenkantoor Dr. Eikelau, Masberg & Kollegen om actie te ondernemen tegen deze namaakaanbiedingen.

Zij worden beschuldigd van inbreuk op de merkrechten van de geregistreerde handelsmerken Tommy en Merkregistratielogo's

Tommy Hilfiger logo
Tommy Hilfiger stuurt waarschuwingsbrief voor inbreuk op handelsmerkrechten

van de eigenaar Tommy Hilfiger Europe B.V. wordt beschuldigd.

De eigenaar van deze handelsmerkrechten, de Tommy Hilfiger Europa B.V.eist de onmiddellijk het weglaten van alle door u gepresenteerde aanbiedingen, het indienen van een voldoende bestraft Brief met staakt-het-vurende overname van de Juridische kosten en een Informatie met betrekking tot de volledige omvang van de handelingen betreffende de inbreuk op de merkrechten van Tommy Hilfiger. Neem hier contact met ons op.

Elke fout bij het indienen van een aangifte of het verstrekken van informatie kan al snel enkele duizenden euro's kosten. In het bijzonder dreigt met een tijdelijk bevel.

Waarschuwingsbrief Tommy Hilfiger: Hoe heb ik het merkenrecht geschonden?

Als onderdeel van een Inbreuk op handelsmerken In principe kan de verkoper alleen aansprakelijk worden gesteld en beschuldigd als hij commercieel handelen respectievelijk in zakelijke transacties handelt in goederen of diensten.

Als u alleen privé handelt, kunt u niet beschuldigd worden van merkinbreuk. Dit betekent natuurlijk niet dat de advocaten van Dr. Eikelau, Masberg & Kollegen u niet ten onrechte als handelaar kunnen beschouwen en u toch een waarschuwingsbrief kunnen sturen.

Natuurlijk mogen handelaren Tommy-producten verkopen. Er is echter altijd toestemming nodig van de rechthebbende, in dit geval Tommy Hilfiger Europe B.V..

Eén uitzondering is de Uitputting van merkrechten. Eenvoudig gezegd is een merk uitgeput wanneer de merkhouder al een keer geprofiteerd heeft van de waardecreatie van zijn merkproduct.

In Tommy Hilfiger Waarschuwingen waar u bijna altijd van beschuldigd wordt, Plagiaat ofwel geïntroduceerd of aangeboden te hebben. Als u beschuldigd wordt van invoer, beginnen de mandaten meestal met een inbeslagname aan de grens.

Doel van de Tommy Hilfiger waarschuwingen zijn zelden de fabrikanten van deze geplagieerde producten, deels omdat ze China, Polen of de Kalkoen zijn moeilijk te vinden. Kleine exemplaren worden daarom vaak gevangen Verkoper met Modezaken of van de Online handel.

Onze klanten beweren vaak dat hun textiel helemaal niet "Tommy Hilfiger" zegt, maar alleen iets wat erop lijkt. Anderen klagen dat de opstelling van rood en wit in het logo in spiegelbeeld is.

Voor de advocaten van het advocatenkantoor Dr. Eikelau, Masberg & Kollegen is de loutere gelijkenis echter voldoende voor de beschuldiging van Inbreuk op handelsmerken.

Wat bedoelen de advocaten van Tommy Hilfiger met "risico op verwarring"?

Het beslissende criterium in de Merkenrecht is het verwarringsgevaar. Dit betekent dat zelfs kledingstukken waarop merkrechten van het merk rusten Tommy Hilfiger waarvan de naam of het logo alleen maar doen denken aan producten van Tommy Hilfiger Europe B.V., d.w.z. er verwarrend veel op lijken.

 

Waarschuwingsbrief Tommy Hifiger: Wat kan ik verwachten?

Dr. Eikelau, Masberg & Kollegen eisen het volgende van de gewaarschuwde partijen:

 1. Compleet Eliminatie - d.w.z. verwijderen - van het weergegeven artikel.
 2. Omissie de invoer of verkoop van de textielproducten en accessoires door een Brief met staakt-het-vuren.
 3. Informatie over de herkomst van de kledingstukken wordt verstrekt door een Recht op informatie.
 4. Publicatie van plagiaat voor Vernietiging.
 5. Betaling van de Vergoeding voor schadeverfijnd Burberry Limited.
 6. Betaling van de Kosten van de waarschuwingmeestal van een betwiste waarde van 200.000 €. Dit zal naar verwachting € 3.456,59 zijn.

Moet ik nu een stakingsverklaring indienen, informatie verstrekken, alle betrokken goederen naar Tommy Hilfiger of zijn advocaten sturen en het geëiste bedrag overmaken?

Om te controleren of de beweringen die de Tommy Hilfiger Europa B.V. door de Gespecialiseerd advocatenkantoor Dr. Eikelau, Masberg & Kollegen de beschuldiging gerechtvaardigd is, moet de beschuldiging eerst via een Concurrentie en Ervaren advocaat merkenrecht worden gecontroleerd. Vaak is er immers helemaal geen sprake van merkinbreuk. Bijzonder geschikt voor dit onderzoek is een Gespecialiseerde advocaat voor intellectuele eigendomsrechten.

Kan ik gewoon de bijgevoegde verklaring van stopzetting ondertekenen en geld besparen?

Wij adviseren urgent om in zo'n geval actie te ondernemen, omdat het in het merkenrecht voor een leek bijna onmogelijk is om actie te ondernemen tegen de tegengestelde deskundigen en advocaten om een dergelijke procedure in uw voordeel te beslissen.

Ook al klinkt het paradoxaal: geld voor een goede advocaat betekent meestal geld besparen.

Laat ons, experts in merkenrecht, u vertegenwoordigen en voorkom zo kostbare foutenNeem hier contact met ons op.

Wat doet mdrei - marken medien meyen als ik het advocatenkantoor opdracht geef?

Als gevolg hiervan Vijf stappen bij het controleren op merkinbreuk nodig voor de advocaat:

 1. Karakter gelijkenis - Lijkt uw ruitpatroon op het Burberry ruitpatroon voor wat betreft het merkenrecht?
 2. Gelijksoortigheid van goederen - Is uw product vergelijkbaar met een van de goederen die vermeld staan in Burberry's Register van Goederen en Diensten?
 3. Gebruik van het teken in het economisch verkeer - Hebt u in geruit textiel gehandeld voor zaken of als particulier?
 4. Merkgebruik - werd het ontwerp daadwerkelijk als merk gebruikt?
 5. Uitzonderingen onder het merkenrecht - Er zijn enkele uitzonderingen in §§ 22, 23 MarkenG wanneer er geen sprake is van merkinbreuk.

Tommy Hilfiger waarschuwingsbrief: Wat is een gewijzigde verklaring van stopzetting? Moet ik zo'n "modUE" indienen?

Het is niet genoeg om gewoon alle aanbiedingen te verwijderen die Tommy Hilfiger waarschuwing waren opgenomen. De reden hiervoor is dat de eigenaar van de merkrechten er in dit geval zeker van wil zijn dat een dergelijke Letsel zijn Handelsmerkrechten niet herhaald. Men spreekt van Risico op herhaling. Dit kan echter alleen worden bereikt door bestraft en geldig voor het leven Brief met staakt-het-vuren worden geëlimineerd.

Als u geen dergelijke verklaring van staking indient, krijgt u binnenkort een voorlopig verbod.

Verklaring van staking zonder contractuele boete?

Een stakingsverklaring moet ernstig zijn. Het risico op herhaling kan daarom alleen effectief worden uitgesloten als u akkoord gaat met een contractuele boete in het geval van herhaling van de overtreding. inbreuk op handelsmerken acties. Hoe hoog zo'n contractuele boete moet zijn en in welke gevallen deze van toepassing moet zijn, is het vak van een advocaat. Een te lage of "verkeerde" contractuele boete zal zeker leiden tot Rechtszaak of voorlopig verbod.

U kunt vaak Verklaringen om te staken en op te houden de Houder van rechtenin dit geval Tommy Hilfiger, op zo'n manier dat de inbreukmaker minder of soms zelfs helemaal niet hoeft te betalen in het geval van een inbreuk. Deze Gewijzigde verklaring van stopzetting kan helpen om de dreiging van contractuele boetes voor merkinbreukplegers te verminderen. Een ervaren advocaat kan u daarom alleen al aan het begin van de verdediging helpen veel geld besparen!

Laat Robert Meyen, gespecialiseerd advocaat voor intellectuele eigendomsrechtenadviseren en verdedigen. Neem hier contact met ons op.

Waarschuwingsbrief Tommy Hilfiger Europe: informatie en juridische kosten

Veel van onze klanten onderschatten de Waarschuwingsbrief via Tommy Hilfiger de Recht op informatiedie de Tegenovergesteld advocatenkantoor tegen de Merkinbreukmaker beweert.

In dit geval is de Overtreder de Handelsmerkrechten alle documenten en gegevens met betrekking tot de verkoop van de betrokken goederen bekendmakenDit begint met inkomsten- en uitgavenstaten, en gaat verder met een indicatie van het aantal verkopen, een winst- en verliesrekening en een kasstroomoverzicht. Publicatie van de bijbehorende Winst.

Bovendien moet de overtreder van de Handelsmerkrechten De fabrikant is over het algemeen verplicht om informatie te verstrekken over waar deze geplagieerde producten oorspronkelijk vandaan komen. Hier echter Let op in geval van twijfel kan de tegenpartij een verzoek om informatie indienen, dat de Gedaagdede inbreukmaker op het merkrecht, snel veel meer dan 5.000 € kan kosten.

De Kosten van de waarschuwing die worden vervoerd in een Waarde in geschil van 200.000 €zijn zeer hoog. Wij verwachten niet dat Dr. Eikelau, Masberg & Kollegen met particulieren zal onderhandelen, gezien het hoge profiel van de Tommy Hilfiger merken.

Wij geven u graag advies en nemen de verdediging tegen uw Tommy-waarschuwing graag van u over.

Als u op de hoogte bent gebracht van een Tommy Hilfiger waarschuwing door advocatenkantoor Dr. Eikelau, Masberg & collega's getroffen bent, bel ons dan snel of stuur ons een bericht. Wij zullen dan alle nodige stappen voor u ondernemen.

U kunt erop vertrouwen dat wij uw zaak zullen behandelen gewetensvol en snel bewerken. Dit verhoogt de kans op Aanzienlijke kosten voor de andere partij naar lager.

Verdedig uzelf alstublieft niet: pseudo-juridische argumenten irriteren advocaten en brengen u nergens! U zult zich waarschijnlijk in een zeer dure rechtszaak die u snel zal vinden meer dan € 15.000 zal kosten.

Het eerste doelpunt in de verdediging tegen zo'n Tommy Hilfiger waarschuwing van deTommy Hilfiger Europa B.V. en hun advocaten van het advocatenkantoor Dr. Eikelau, Masberg & Kollegen, is het daarom noodzakelijk om een gewijzigde verklaring van stopzetting.

Wij vertegenwoordigen u graag landelijk in deze zaak tegen het advocatenkantoor Dr. Eikelau, Masberg & Kollegen. Voor een vrijblijvend eerste consult kunt u gebruik maken van onze Contactformulier of schrijf - bij voorkeur met de waarschuwingsbrief als bijlage - naar kanzlei@marken.legal.

nl_NLNederlands
Scroll naar boven