Waarschuwingsbrief in het merkenrecht

Waarschuwingsbrief Handelsmerkenrecht Handelsmerkenadvocaat Gespecialiseerd advocaat Robert Meyen
Uw expert: Handelsmerkadvocaat Robert Meyen

Robert Meyen


Advocaat

Gespecialiseerde advocaat voor intellectuele eigendomsrechten

merken media meyen
Breite Straße 22
41460 Neuss
Duitsland

Tel: 02131/4051650
kanzlei@marken.legal

Hulp bij waarschuwingsbrieven wegens inbreuk op het merkenrecht

Als u wordt beschuldigd van een merkinbreuk, bent u bij ons aan het juiste adres!

Een Waarschuwingsbrief in het merkenrecht kan een aanzienlijke last zijn voor de ontvanger. In deze gids leert u hoe u zich kunt verdedigen tegen gerechtvaardigde en ongerechtvaardigde claims.

De Waarschuwingsbrief is meestal de eerste stap in een merkengeschil. Het is het verzoek van de merkhouder aan de inbreukmaker om de inbreukmakende activiteit te staken en de inbreuk te beëindigen door een Brief met staakt-het-vuren voor de toekomst.

Onze diensten voor u:

 • Snel en competent onderzoek van uw zaak
 • Begrijpelijke uitleg van de juridische situatie en uw actiemogelijkheden
 • Namens u onderhandelen met de merkhouder
 • Gerichte behartiging van uw belangen
 • Ontwikkeling van een strategie om toekomstige merkinbreuken te voorkomen

Waarom u voor marken medien meyen zou moeten kiezen:

 • Specialisatie in merkenrecht
 • Vele jaren ervaring en expertise
 • Hoog succespercentage in de verdediging tegen waarschuwingsbrieven
 • Betrouwbaar, persoonlijk en uitgebreid advies
 • Eerlijke prijzen en transparante kosten

Profiteer van onze ervaring en expertise!

Advocaat voor merkenrecht Robert Meyen heeft de nodige expertise van meer dan 1.600 waarschuwingsbrieven en meer dan tien jaar professionele ervaring om u bij alle juridische aspecten te ondersteunen. Wij nemen de tijd om uw individuele situatie zorgvuldig te onderzoeken en bieden u oplossingen op maat die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een Gratis eerste consult.
Waarschuwingsbrief Handelsmerkenrecht Handelsmerkenadvocaat Gespecialiseerd advocaat Robert Meyen
Uw expert: Handelsmerkadvocaat Robert Meyen

Robert Meyen
Advocaat
Gespecialiseerde advocaat voor intellectuele eigendomsrechten

merken media meyen
Breite Straße 22
41460 Neuss
Duitsland

Tel: 02131/4051650
kanzlei@marken.legal

De merkenwet Waarschuwingsbrief

De Waarschuwingsbrief is een brief waarin de eigenaar van een handelsmerk een derde partij verzoekt om zich te onthouden van een specifieke inbreuk. In de regel is de indiening van een ingebrekestelling vereist. Brief met staakt-het-vuren vereist is. Het dient om een juridisch geschil te voorkomen.

Waarschuwingsbrief in het merkenrecht: Waar gaat het om?

Handelsmerkwaarschuwingen beginnen meestal met uit te leggen welke rechten de eigenaar van het handelsmerk heeft en hoe de persoon die wordt gewaarschuwd deze rechten (naar verluidt) schendt.

De Waarschuwingsbrief moeten aan bepaalde formele vereisten voldoen, effectief te zijn. Deze omvatten:

 • De aanwijzing van de waarschuwende partij als merkhouder
 • De aanduiding van de gewaarschuwde partij
 • De exacte benaming van de merkinbreuk waartegen een klacht is ingediend
 • De Verzoek om beëindiging en uitstel de handeling waartegen de klacht gericht is
 • De uitnodiging voor Indienen van een strafrechtelijke verdediging Brief met staakt-het-vuren
 • De Een deadline instellen voor de levering van de Brief met staakt-het-vuren
 • De Dreigen met juridische stappen
Professionele tip: Het is belangrijk om in dergelijke situaties kalm te blijven en niet meteen in paniek te raken. Omdat niet elke Waarschuwingsbrief is toegestaan en ook het bedrag van de vereiste Advocaatkosten is vaak niet geschikt.

Wanneer is de Waarschuwingsbrief gerechtvaardigd is en wanneer niet?

De Waarschuwingsbrief is gerechtvaardigd als de gewaarschuwde partij het merkenrecht schendt en de Waarschuwingsbrief voldoet aan de formele vereisten.

Het is een overtreding van het merkenrecht om een handelsmerk of het logo van een ander bedrijf te gebruiken om een product of dienst aan te duiden tijdens het zakendoen zonder toestemming van de eigenaar van het handelsmerk. 

De merkengemachtigde onderzoekt de Waarschuwingsbrief als volgt:

Merkinbreuk Waarschuwingsbrief Onderzoeksvolgorde
Onderzoek van de merkinbreuk

Het geregistreerde handelsmerk moet Onderscheidend karakter hebben. Het moet in staat zijn om het product van het ene bedrijf te onderscheiden van het product van een ander bedrijf. Als het merk niet aan de noodzakelijke Onderscheidend karaktereen tegenaanval op het bestaan van het merk kan een ideale verdediging zijn.

Er is alleen sprake van merkinbreuk als het aangevraagde merk en het vermeende inbreukmakende merk niet identiek zijn. Identiteit of Risico op verwarring bestaat.

Risico op verwarring is een combinatie van de gelijkenis van de merken enerzijds en de gelijkenis van de waren en diensten anderzijds. 

Een Inbreuk op handelsmerken bestaat wanneer identieke of sterk overeenstemmende merken worden gebruikt voor soortgelijke waren of diensten of wanneer overeenstemmende merken worden gebruikt voor zeer soortgelijke of identieke waren.

Overigens: opzettelijke inbreuk op een handelsmerk vormt een Strafbaar feit vertegenwoordigen.

De Duitser Handelsmerkenrecht en de Europese UMV enkele Uitzonderingen waarin handelsmerken uitzonderlijk niet worden geschonden.

Dit is onder andere het geval als het merk wordt gebruikt om het volgende te beschrijven Reserveonderdelen of accessoires wordt gebruikt of als de Merk alleen gebruikt voor decoratieve doeleinden wordt aangebracht. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval wanneer het wordt toegepast op een groot gedeelte van een T-shirt. Wij kennen de jurisprudentie tot in detail.

Pro tip: Grijze import of parallelimport van originele onderdelen uit niet-EU-landen vormen merkinbreuken als ze in Duitsland geïmporteerd of in Duitsland aangeboden worden.

Functie en effect van de (gewijzigde) Brief met staakt-het-vuren

Als er inbreuk is gemaakt op een merkrecht, heeft de merkhouder recht op een Dwangmiddel overeenkomstig § 14 lid 2 MarkenG naar.

De Brief met staakt-het-vuren is een schriftelijke verklaring waarin de persoon die gewaarschuwd wordt, zich ertoe verbindt om in de toekomst af te zien van het plegen van de merkinbreuk waarover geklaagd wordt. De Brief met staakt-het-vuren moet strafbaar zijn, d.w.z. de persoon die wordt gewaarschuwd moet Contractuele boete als hij de Brief met staakt-het-vuren niet voldoet.

Een gewijzigde Brief met staakt-het-vuren is een Brief met staakt-het-vurendie van beperkingen is voorzien. De persoon die wordt gewaarschuwd, kan bijvoorbeeld een aangepaste Brief met staakt-het-vuren alleen onder bepaalde voorwaarden af te zien van inbreuk op de merkrechten waartegen een klacht is ingediend.

De levering van een Brief met staakt-het-vuren mag alleen plaatsvinden na voorafgaand onderzoek door een advocaat.

Professionele tip: De waarschuwingsbrief heeft niet het recht om een specifieke Brief met staakt-het-vuren te eisen. Het is voldoende om Brief met staakt-het-vuren die de Risico op herhaling geëlimineerd. Het is raadzaam om een gemodificeerd Brief met staakt-het-vuren die de verplichtingen van de aangever tot het absolute minimum beperkt.

Wat gebeurt er als ik niet Brief met staakt-het-vuren weggeven?

Als u de Brief met staakt-het-vuren kan de merkhouder gerechtelijke stappen tegen u ondernemen. Dit kan leiden tot een gerechtelijk bevel of een actie voor een voorlopige voorziening en Vergoeding voor schade leiden.

Recht op informatie en schadeclaim

De merkhouder heeft een vordering ingesteld tegen de Recht op informatie en een vordering tot schadevergoeding.

De Recht op informatie bevat de volgende informatie:

 • De oorsprong van de goederen of diensten waarover wordt geklaagd
 • De distributiekanalen van de goederen of diensten in kwestie
 • De omzet en winst die de gewaarschuwde partij heeft behaald met de merkinbreuk

De schadeclaim omvat de schade die de merkhouder heeft geleden als gevolg van de merkinbreuk. De Vergoeding voor schade bijvoorbeeld winstderving, licentierechten en Juridische kosten zijn.

Wat doet de Waarschuwingsbrief in het merkenrecht?

De merkhouder heeft een vordering op de gewaarschuwde partij tot schadevergoeding voor de Juridische kosten (Waarschuwingskosten), als de Waarschuwingsbrief gemachtigd en formeel van kracht is. De Waarschuwingskosten omvatten de kosten voor het inschakelen van een advocaat en soms ook de kosten voor het vernietigen van de goederen na inbeslagname door de douane of opsporings- en proefafnamekosten.

Het bedrag van de Waarschuwingskosten hangt af van het bedrag van het geschil en de Wet Vergoedingen Advocaten (RVG). In de meeste gevallen is de Waarschuwingsbrief Juridische kosten tussen 2.002,41 euro en 5.498,63 euro, berekend op basis van bedragen in geschil tussen 50.000 euro en 500.000 euro. Andere bedragen kunnen zijn hier of gebruik onze Kostencalculator voor merkinbreuken gebruiken.

De gewaarschuwde partij kan zich verweren tegen de vordering tot schadevergoeding voor de Juridische kosten verdedigen, wanneer de Waarschuwingsbrief ongeoorloofd was of als hij niet verantwoordelijk is voor de inbreuk op het handelsmerk.

Verdediging tegen de Waarschuwingsbrief

Tegen een Waarschuwingsbrief kunt u zich op verschillende manieren verdedigen. U kunt bijvoorbeeld:

De juiste verdedigingsstrategie hangt af van de omstandigheden van het individuele geval. U moet daarom altijd advies inwinnen bij een advocaat als u een Waarschuwingsbrief hebben ontvangen.

Een minnelijke schikking wordt vaak aanbevolen om juridische gevolgen te vermijden.

Eerste reactie na ontvangst van de Waarschuwingsbrief

Als u een Waarschuwingsbrief hebben ontvangen, moet u eerst kalm blijven en Waarschuwingsbrief zorgvuldig lezen. Noteer alle vastgestelde deadlines.

Neem dan contact op met een advocaat. De Waarschuwingsbrief en u van advies voorzien.

Onderneem zelf geen actie, voordat u een advocaat hebt geraadpleegd. U kunt beter onze Gratis eerste beoordeling.

Waarschuw uzelf: VoorbeeldWaarschuwingsbrief in merkenrecht

Juridische vertegenwoordiging bij de Waarschuwingsbrief wordt aanbevolen, maar is niet verplicht. 

U kunt hier

(Voorbeeld waarschuwingsbrief merkenrecht) 

om een sjabloon voor een handelsmerkwaarschuwing te downloaden. Houd er rekening mee dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen.

De Waarschuwingsbrief moet ten minste bevatten:

 • Informatie over de waarschuwende partij
 • Informatie over het beschermde handelsmerk
 • Informatie over de merkinbreuk
 • Verzoek om de merkinbreuk te stoppen
Een merkwaarschuwing moet het volgende bevatten:
 • Informatie over het geschonden recht van de MarkenG of het UMV
 • Informatie over de Risico op verwarring
 • Verzoek om een verklaring van strafrechtelijke aansprakelijkheid in te dienen Brief met staakt-het-vuren
 • Dreigen met juridische stappen

Wat onze cliënten zeggen over de verdediging door advocaat Robert Meyen:

Tobias Loos
Google-beoordeling
Meer lezen
TOP advocaat!!! Had een acute kwestie met betrekking tot een WaarschuwingsbriefDe heer Meyen nam veel tijd om mij het best mogelijke advies over mijn problemen te geven. Expertise op het hoogste niveau. Nogmaals hartelijk dank.
Sarah Teublen
Google-beoordeling
Meer lezen
Uitstekende juridische vertegenwoordiging. We waren zeer tevreden met de juridische ondersteuning die we kregen van onze advocaat Robert Meyen, die we vonden in de omgeving van Düsseldorf. Vooral met betrekking tot mijn merkzaak over "Louis Vuitton". Ik was onder de indruk van de professionaliteit, deskundigheid en effectieve communicatie. De juridische zaken werden grondig en snel afgehandeld, wat leidde tot een succesvol resultaat. Ik raad deze advocaat ten zeerste aan voor een degelijke juridische vertegenwoordiging.
Björn Rißwig
Google-beoordeling
Meer lezen
Zeer prettig contact. De heer Meyen informeert precies naar de feiten van de zaak en geeft een concrete beoordeling. Ik zal graag weer advies bij hem inwinnen.
Vorige
Volgende

Hoe kan marken medien meyen helpen met waarschuwingsbrieven in het merkenrecht?

merken media meyen is een advocatenkantoor gespecialiseerd in merkenrecht. Wij bieden juridische ondersteuning in alle zaken met betrekking tot het merkenrecht.

Als u een handelsmerk hebt Waarschuwingsbrief hebben ontvangen, helpen wij u graag met uw verdediging. Wij controleren de Waarschuwingsbrief en adviseren u over uw juridische opties. Wij onderhandelen namens u met de merkhouder en vertegenwoordigen u indien nodig voor de rechtbank. 

Natuurlijk staan we ook aan uw zijde als uw rechten zijn geschonden en dwingen we deze consequent af.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gratis eerste consultatie!

nl_NLNederlands
Scroll naar boven