Kort geding

Een tijdelijk bevel is een tijdelijk gerechtelijk bevel dat wordt uitgevaardigd om een bepaalde handeling te stoppen of tijdelijk een bepaalde situatie te regelen terwijl een definitief juridisch geschil in behandeling is.

Kenmerken van een tijdelijk bevel:

  1. Voorlopig karakter: Een tijdelijk bevel is tijdelijk en wordt meestal uitgevaardigd om een acute en dringende kwestie op te helderen en om een situatie veilig te stellen voordat het juridische geschil definitief door de rechtbank wordt beslecht.
  2. Urgentie: Een tijdelijk bevel wordt vaak uitgevaardigd wanneer uitstel zou kunnen leiden tot onherstelbare schade of onomkeerbare gevolgen. Met uitzondering van enkele rechtsgebieden waar urgentie wordt verondersteld, moet de verzoeker een bijzondere urgentie aantonen.
  3. Bescherming tegen mogelijke schade: Het doel van een kort geding is om een partij te beschermen tegen dreigende of voortdurende schade die zou kunnen ontstaan als er geen voorlopige maatregelen worden genomen.
  4. Voorlopig oordeel: Om een voorlopig verbod uit te vaardigen, moet de rechtbank een voorlopige beoordeling maken en vaststellen dat de partij die om het verbod verzoekt waarschijnlijk zal zegevieren in de hoofdzaak en dat zij onherstelbare schade zou kunnen lijden zonder het voorlopige verbod.
  5. De gevolgen afwegen: De rechtbank weegt de gevolgen van het niet voorlopig veiligstellen van een situatie door een voorlopige voorziening uit te vaardigen af tegen de gevolgen van het ten onrechte uitvaardigen van een voorlopige voorziening.

In de regel blijft het kort geding van kracht totdat er een beslissing is genomen over het juridische hoofdgeschil of totdat de partijen een andere overeenkomst hebben bereikt.

Het is belangrijk om te benadrukken dat een tijdelijk gerechtelijk bevel een tijdelijk rechtsmiddel is en geen definitieve uitspraak in een juridisch geschil. Het creëert slechts een tijdelijke oplossing om mogelijke schade te voorkomen totdat de rechtbank de hele zaak grondig kan beoordelen.

nl_NLNederlands
Scroll naar boven