Laatste brief

De Laatste brief is een brief van de schuldeiser aan de schuldenaar nadat een voorlopig bevel is uitgevaardigd.

Met de laatste brief verzoekt de schuldeiser de schuldenaar van het bevel om het uitgevaardigde bevel na te leven. tijdelijk bevel door een Slotverklaring te erkennen als een permanente regeling die gelijkwaardig is aan een hoofdtitel (actievonnis).

Dit komt doordat een tijdelijk bevel is slechts een tijdelijke regeling, maar de beslagleggende schuldeiser heeft recht op een permanente oplossing in het geval van een inbreuk.

De kosten van een gerechtvaardigde afsluitende brief moeten worden gedragen door de schuldenaar van het bevel.

nl_NLNederlands
Scroll naar boven