Risico op verwarring

De Risico op verwarring is een juridische term die gebruikt wordt op het gebied van het merkenrecht. Er is sprake van verwarring wanneer een merk of teken zo sterk lijkt op een bestaand merkrecht dat consumenten ze met elkaar zouden kunnen verwarren. Het verwarringsgevaar is een centraal criterium voor de beoordeling van merkinbreuken en voor merkaanvragen.

Factoren die het risico op verwarring kunnen beïnvloeden:

  1. Overeenstemming van de merken: Hoe meer twee merken op elkaar lijken wat betreft klank, lettertype of betekenis, hoe groter het verwarringsgevaar.
  2. Gelijksoortigheid van de goederen of diensten: Hoe meer de in het merkenregister ingeschreven waren en diensten overeenkomen met die van het inbreukmakende merk, hoe waarschijnlijker het is dat er verwarringsgevaar bestaat.
  3. Verhoogd onderscheidend vermogen van het oudere merk: Een merk dat al bekend is, biedt vaak meer bescherming tegen het risico van verwarring, omdat het een grotere impact heeft op de perceptie van de consument.
  4. Aandacht voor de consument: De waarschijnlijkheid van verwarring hangt ook af van de aandacht van de gemiddelde consument. Bij zeer betrokken of dure producten is de kans op verwarring kleiner.
  5. Interactie: De bovenstaande punten werken op elkaar in. Hoe meer de merken op elkaar lijken, hoe groter de afstand tussen de goederen en diensten kan zijn en omgekeerd.

nl_NLNederlands
Scroll naar boven