Verwatering van het merk

Merkverwatering bestaat als de Onderscheidend karakter een geregistreerd handelsmerk verzwakt. Dit kan verschillende gevolgen hebben, zoals

 • Risico op verwarring: Consumenten kunnen het verwaterde merk verwarren met een ander merk.
 • Aantasting van de oorsprongsfunctie: Consumenten kunnen niet meer duidelijk herkennen van welk bedrijf de producten of diensten afkomstig zijn.
 • Schade aan de merkreputatie: Het verwaterde merk kan een negatieve invloed hebben op de reputatie van het oorspronkelijke merk.

Soorten merkverwatering:

Er zijn verschillende soorten merkverwatering die relevant zijn in het merkenrecht:

 • Verdunning door gebruik: Het gebruik van het handelsmerk door derden voor gelijksoortige of identieke producten of diensten.
 • Verdunning door Risico op verwarring: Het gebruik van een overeenstemmend handelsmerk dat tot verwarring met het originele handelsmerk kan leiden.
 • Verdunning door beschrijvend gebruik: Het gebruik van het handelsmerk als algemene term voor producten of diensten.
 • Verdunning door uitbuiting van reputatie: De reputatie van een bekend merk gebruiken voor uw eigen producten of diensten.

Oorzaken van merkverdunning:

Merkverwatering kan verschillende oorzaken hebben, zoals

 • Overschrijding van het handelsmerk: Het merk gebruiken voor te veel producten of diensten die geen verband met elkaar houden.
 • Kwaliteitsgebreken: De kwaliteit van de producten of diensten van het merk neemt af.
 • Verkeerde marketingstrategie: Het merk is niet duidelijk en consistent gepositioneerd.
 • Merkpiraterij: Het handelsmerk wordt illegaal gebruikt door derden.

Gevolgen van merkverwatering:

Merkverwatering kan ernstige gevolgen hebben voor bedrijven, waaronder

 • Verlies van marktaandeel: Klanten kunnen het merk niet langer onderscheiden van andere merken en stappen over naar concurrenten.
 • Lagere prijzen: Bedrijven moeten hun prijzen verlagen om concurrerend te blijven, wat tot lagere winsten leidt.
 • Schade aan het merkimago: Het merk verliest waarde en aantrekkingskracht.
 • Doorhaling van het merk: Zowel de MarkenG als de UMV voorzien in de Merk vervallen verklaren wanneer de merknaam een algemene term is geworden.

Voorkomen van merkverwatering:

Merkeigenaars kunnen verschillende maatregelen nemen om merkverwatering te voorkomen, zoals

 • Ontwikkeling van een duidelijke merkstrategie: De merkstrategie moet de kernwaarden van het merk en de positionering op de markt duidelijk definiëren.
 • Continue kwaliteitscontrole: De kwaliteit van producten en diensten moet constant hoog worden gehouden.
 • Effectief merkbeheer: Het merk moet actief worden onderhouden en beschermd.
 • Consistent Vervolging van merkinbreuken: Bedrijven moeten actie ondernemen tegen merkpiraterij om het merk te beschermen.

Juridische stappen:

In sommige gevallen kan verwatering van een handelsmerk leiden tot gerechtelijke stappen. Merkhouders kunnen actie ondernemen tegen derden die inbreuk maken op hun merkrechten en een voorlopige voorziening, verwijdering en schadevergoeding eisen.

Conclusie:

Merkverwatering is een ernstig probleem dat de waarde en beschermbaarheid van een merk ernstig kan aantasten. Merkeigenaars moeten daarom proactieve maatregelen nemen om hun merken te beschermen en te behouden.

nl_NLNederlands
Scroll naar boven