Zoeken naar handelsmerken

Een Zoeken naar handelsmerken is een systematisch proces voor Herziening en evaluatie van bestaande merkenom er zeker van te zijn dat het beoogde handelsmerk voor een product of dienst registreerbaar is en geen inbreuk maakt op bestaande rechten van derden. Het merkenonderzoek is een cruciale stap in de aanvraagprocedure voor een handelsmerk en helpt om potentiële conflicten op te sporen voordat een handelsmerk officieel geregistreerd wordt. Het voorkomt dus het risico van Waarschuwingsbrieven in het merkenrecht.

Belangrijkste doelstellingen van een merkonderzoek:

  1. Identificatie van conflicten: Door bestaande handelsmerken te controleren, kunnen potentiële conflicten met gelijksoortige of identieke handelsmerken worden vermeden. Dit helpt juridische geschillen en merkinbreuken te voorkomen.
  2. Beoordeling van registreerbaarheid: Een merkenonderzoek maakt het mogelijk om de inschrijfbaarheid van een merk beter te beoordelen. Bepaalde termen of symbolen kunnen niet registreerbaar zijn vanwege absolute weigeringsgronden, zoals een gebrek aan Onderscheidend karakter of beschrijvend van aard.
  3. Voorkomen van verspilling van middelen: Door potentiële conflicten in een vroeg stadium te identificeren, kunnen bedrijven voorkomen dat ze tijd en middelen verspillen aan het ontwikkelen en op de markt brengen van een merk dat later wordt afgewezen vanwege conflicten.
  4. Risicobeoordeling: Een merkenonderzoek maakt het mogelijk om potentiële risico's en uitdagingen te beoordelen die zouden kunnen ontstaan in verband met de registratie en het gebruik van het merk.

nl_NLNederlands
Scroll naar boven