Licentie-analogie

De Licentie-analogie is een begrip in het Duitse recht inzake onrechtmatige daad en verwijst naar de methode van Berekening van schadeclaims in verband met de inbreuk op intellectuele eigendomsrechtenin het bijzonder auteursrechten en merkrechten. Het basisidee van de licentieanalogie is om de schade te berekenen die veroorzaakt wordt door het ongeoorloofde gebruik van intellectueel eigendom door uit te gaan van de kosten die normaal gesproken gemaakt zouden worden voor het verlenen van een licentie voor het rechtmatige gebruik van het beschermde werk of handelsmerk.

Belangrijkste kenmerken van de licentieanalogie:

  1. Schadeberekening: Bij een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten moet de inbreukmaker in veel gevallen Vergoeding voor schade te betalen. De licentieanalogie is een methode om deze schade te berekenen.
  2. Hypothetische licentievergoeding: In plaats van de werkelijk geleden schade precies te kwantificeren, wordt uitgegaan van een hypothetische licentievergoeding. Deze vergoeding weerspiegelt wat redelijkerwijs betaald zou zijn voor het rechtmatige gebruik van het intellectuele eigendom.
  3. Analoog aan licenties: De aanname is dat de overtreder het recht om het beschermde werk of handelsmerk te gebruiken legaal zou hebben verkregen als hij een licentie had verworven. Het bedrag van de hypothetische licentievergoeding is gebaseerd op de gebruikelijke vergoedingen die in vergelijkbare situaties voor rechtmatige licenties worden betaald.
  4. Standaard marktvoorwaarden: Bij het toepassen van de licentieanalogie wordt rekening gehouden met de marktpraktijk om ervoor te zorgen dat de hypothetische licentievergoeding wordt berekend onder normale concurrentievoorwaarden.

De licentieanalogie is met name relevant wanneer het moeilijk is om de exacte financiële schade te bepalen die door de inbreuk is veroorzaakt. Deze methode biedt een praktische manier om de winstderving of de waarde van het onrechtmatige gebruik te schatten. De exacte toepassing van de licentieanalogie kan variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de toepasselijke wetgeving.

nl_NLNederlands
Scroll naar boven