Hamburgs maatwerk

De (nieuw) Hamburgs maatwerk vertegenwoordigt een uitdrukking van de Contractuele boetebelofte die uit de jurisprudentie is voortgekomen. In principe, in het geval van een inbreuk op de Brief met staakt-het-vuren voor de betaling van een Contractuele boete. Het speciale kenmerk is dat de hoogte van deze Contractuele boete ongeacht het aantal overtredingen, of het nu een eerste overtreding of de vijfde daaropvolgende overtreding is. Als gevolg van deze kwestie is de zogenaamde Hamburgse gewoonte ontstaan, waarbij geen vaste Contractuele boetemaar slechts een passende Contractuele boete is overeengekomen.

Dienovereenkomstig stemt de schuldenaar ermee in om een Contractuele boete waarvan het bedrag door de schuldeiser naar eigen goeddunken wordt bepaald en indien nodig door een rechtbank op gepastheid kan worden getoetst. In de praktijk wordt er rekening mee gehouden dat herhaalde overtredingen zwaarder wegen dan een eerste overtreding. Als de rechtbank bij een herziening Contractuele boete ongepast is, kan zij zelf een passende Contractuele boete ingesteld.

nl_NLNederlands
Scroll naar boven