DPMA

De afkorting DPMA staat voor "Deutsches Patent- und Merkenbureau". Het is de centrale autoriteit in Duitsland die verantwoordelijk is voor het beheer van octrooien, gebruiksmodellen, handelsmerken en modellen. De DPMA is gevestigd in München en Jena en is een hogere federale instantie binnen de portefeuille van het Federale Ministerie van Justitie en Consumentenbescherming.

De belangrijkste taken van de DPMA omvatten

  1. Merken: De DPMA is de nationale autoriteit voor de aanvraag en registratie van handelsmerken in Duitsland. Het onderzoekt aanvragen voor registratie van handelsmerken en houdt het handelsmerkenregister bij.
  2. Ontwerpen: De DPMA beheert het modellenregister en is verantwoordelijk voor de registratie van modellen in Duitsland.
  3. Octrooien: De DPMA is verantwoordelijk voor het verlenen van octrooien die bescherming bieden voor technische uitvindingen. Dit omvat het onderzoeken van octrooiaanvragen, het verlenen van octrooien en het beheren van octrooiregisters.
  4. Gebruiksmodel: De DPMA is ook verantwoordelijk voor het toekennen van gebruiksmodellen. Gebruiksmodellen beschermen technische uitvindingen op een vergelijkbare manier als octrooien, maar met een eenvoudigere aanvraagprocedure.

De DPMA speelt een doorslaggevende rol bij het bevorderen van de bescherming van intellectueel eigendom in Duitsland. Het vergemakkelijkt de Registratie en beheer van eigendomsrechten en draagt bij aan de versterking van de innovatiekracht en het concurrentievermogen van bedrijven.

nl_NLNederlands
Scroll naar boven