Brief met staakt-het-vuren

De Brief met staakt-het-vuren is een juridisch instrument dat vaak wordt gebruikt in verband met inbreuken op handelsmerkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten. Het is een eenzijdige belofte waarmee een persoon of bedrijf belooft zich te onthouden van bepaalde handelingen die worden beschouwd als een inbreuk op de rechten van een ander.

Doel van de verklaring van stopzetting en verbod:

  1. Vermijden van juridische stappen: Het belangrijkste doel van een verklaring van staking is om gerechtelijke stappen te voorkomen. Door een verklaring van staking met een boeteclausule in te dienen, wordt de vordering voor een voorlopige voorziening afgehandeld.
  2. Bescherming van intellectueel eigendom: De "cease and desist"-verklaring dient om een einde te maken aan de inbreuk op intellectueel eigendom en om ervoor te zorgen dat de rechten van de rechthebbende worden gerespecteerd.

Inhoud van een verklaring van staking:

    1. Verplichting om te stoppen: De kern van de verklaring bestaat uit een toezegging om af te zien van de wettelijk verwerpelijke handelingen. Dit kan het staken van bepaalde activiteiten inhouden, zoals het gebruik van een bepaald handelsmerk of de publicatie van beschermd materiaal.
    2. Contractuele boete in het geval van een overtreding: De staakt-het-vuren verklaring bevat meestal een belofte van een contractuele boete in het geval van een overtreding. Een staakt-het-vuren verklaring zonder contractuele boeteclausule mist over het algemeen de noodzakelijke Risico op herhaling vereiste ernst.
    3. (Nee) Erkenning van het misdrijf: De staakt-het-vuren verklaring zelf is geen schuldbekentenis. Een schuldbekentenis is ook geen vereiste voor de staakt-het-vuren-verklaring om effectief te zijn.

Een verklaring van een staakt-het-vuren die afwijkt van de verklaring van een staakt-het-vuren die door de waarschuwende partij ten gunste van de waarschuwende partij is geëist, wordt een Gewijzigde verklaring van staking.

nl_NLNederlands
Scroll naar boven