Absoluut obstakel voor bescherming

A absoluut obstakel voor bescherming in het merkenrecht verwijst naar bepaalde omstandigheden of kenmerken die de registratie van een merk vanaf het begin verhinderen, ongeacht het feitelijke gebruik of de reputatie van het merk. Als een merk onderworpen is aan een absolute weigeringsgrond, wordt het van begin af aan als niet inschrijfbaar beschouwd.

Er zijn verschillende soorten absolute weigeringsgronden, die kunnen variëren afhankelijk van het rechtssysteem. Enkele veelvoorkomende voorbeelden zijn

  1. Ontbrekend Onderscheidend karakter: Als een merk te beschrijvend of algemeen is en niet voldoende Onderscheidend karakter is dit een absoluut obstakel voor bescherming. Merken zijn immers bedoeld om producten of diensten van andere te onderscheiden.
  2. Beschrijvende kenmerken: Als een merk bestaat uit termen of elementen die de aard, de kwaliteit, het beoogde doel, de waarde of andere kenmerken van de producten of diensten beschrijven, kan dit een absolute belemmering voor bescherming vormen.
  3. Moet vrij blijven: Als een merk bestaat uit tekens of termen die van algemeen belang zijn en door verschillende bedrijven voor soortgelijke producten of diensten moeten worden gebruikt, kan dit leiden tot een beschikbaarheidsvereiste en een absolute belemmering voor bescherming vormen.
  4. Overtreding van de openbare orde of zedelijkheid: Handelsmerken die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden kunnen ook geacht worden niet in aanmerking te komen voor registratie.
  5. Misleidende of bedrieglijke borden: Handelsmerken die consumenten kunnen misleiden of bedriegen, kunnen een absoluut beschermingsverbod inhouden vanwege hun bedrieglijke aard.

nl_NLNederlands
Scroll naar boven