Waarschuwingsbrieven van INBUS IP GmbH vanwege het merkenrecht: Wat moet ik doen?

Hebt u post ontvangen van INBUS IP GmbH en bent u Inbreuken op handelsmerken beschuldigd? Geen paniek! In deze gids leert u alles wat u moet weten over waarschuwingsbrieven van INBUS IP GmbH, inclusief juridische principes, aanbevelingen voor actie en strategieën om u te verdedigen tegen onterechte claims.

Wie is INBUS IP GmbH en wat wil het?

INBUS IP GmbH is een bedrijf dat de rechten heeft verworven op de Woordmerk "INBUS voor verschillende producten en diensten. Zij onderneemt regelmatig actie tegen bedrijven die volgens haar dit handelsmerk schenden door te adverteren of producten aan te bieden met de naam "Inbussleutel".

Centraal in de waarschuwingsbrieven staat de beschuldiging van inbreuk op het handelsmerk. INBUS IP GmbH beweert dat het gebruik van de term "inbussleutel" voor de geadverteerde producten een ongeoorloofd gebruik van zijn beschermde handelsmerk is. Als gevolg hiervan eist het bedrijf in het algemeen dat de gebruiker stopt met het verdere gebruik van de term "Inbussleutel" en dat hij een schriftelijk verweer tegen vervolging indient. Brief met staakt-het-vuren geëist. Daarnaast kunnen schadeclaims worden ingediend.

Waarom ontvangt u de Waarschuwingsbrief?

Mogelijke redenen voor een Waarschuwingsbrief van INBUS IP GmbH kunnen

  • Gebruik van de term "inbussleutel" in productbeschrijvingen op uw website of in online winkels
  • Gebruik van de term "Inbus" in reclamemateriaal zoals advertenties of productbrochures
  • Gebruik van de term "Inbus" op de verpakking van uw producten

Overigens: INBUS IP voert ook actie tegen de term "IMBUS", zoals de INBUS vaak ten onrechte wordt genoemd.

Het is belangrijk om op te merken dat het verzenden van een Waarschuwingsbrief betekent niet automatisch dat u daadwerkelijk een Inbreuk op handelsmerken een overtreding hebben begaan. In dergelijke gevallen ontstaan er vaak geschillen over de vraag of het gebruik van de term "Inbus" daadwerkelijk relevant is volgens het merkenrecht.

Handel niet overhaast!

Als u een Waarschuwingsbrief ontvangen van INBUS IP GmbH, is het Het is dringend aan te raden om niet te overhaast te handelen. Onder geen enkele omstandigheid mag u de ingediende Brief met staakt-het-vurenzonder eerst het advies van een advocaat in te winnen. Als u een contract tekent zonder er goed over na te denken, kunt u onbedoeld juridische nadelen accepteren.

Hoe u correct te werk gaat:

  1. Blijf kalm: Laat de Waarschuwingsbrief intimideren. Er worden antwoordtermijnen vastgesteld, maar deze zijn meestal voldoende om deskundige hulp te zoeken.
  2. Neem contact op met een advocaat: Neem onmiddellijk contact op met een advocaat die gespecialiseerd is in merkenrecht. Zij kunnen Waarschuwingsbrief en u adviseren over uw juridische mogelijkheden.
  3. Antwoord op de Waarschuwingsbrief niet zelf: Laat de beantwoording van de Waarschuwingsbrief Uw advocaat. Hij kan de situatie professioneel presenteren en met de andere partij onderhandelen.
  4. Controleer de beschuldigingen: Laat uw advocaat controleren of de beschuldigingen van INBUS IP GmbH terecht zijn. Het is mogelijk dat er helemaal geen sprake is van merkinbreuk.
  5. Strategisch handelen: Afhankelijk van de situatie kan uw advocaat verschillende strategieën voorstellen, zoals onderhandelen met INBUS IP GmbH, bezwaar maken of verweer voeren voor de rechtbank.

Conclusie

Ontvang een Waarschuwingsbrief van INBUS IP GmbH, moet u kalm blijven en onmiddellijk contact opnemen met een advocaat. Zij kunnen u uitgebreid advies geven en uw rechten beschermen. Onderteken nooit overhaast een Brief met staakt-het-vuren en laat de beschuldigingen juridisch controleren. Met de juiste strategie kunt u zich verdedigen tegen onterechte claims.

Attentie:

Onze collega's van het advocatenkantoor WBS Wilde Beuger Solmecke beweren dat "Inbus" een soortnaam is geworden en hebben daarom een aanvraag ingediend om het handelsmerk te annuleren. Wij vinden dit populistische onzin.

nl_NLNederlands
Scroll naar boven