Google stelt cache in

Goed voor beslagleggers: Google schort de cache op

Volgens talrijke beslissingen is een Bevel debiteur alles doen wat nodig is om de inbreuk te verwijderen. Het corpus delicti bleef vaak in de cache van Google - wat leidde tot Contractuele boetes geleid. Google heeft nu aangekondigd dat het zal stoppen met de cache. Dat is goed nieuws voor degenen die een gerechtelijk bevel verdienen.

In verband met inbreuken op rechten op het internet is het belangrijk om te weten dat de betrokkenen over het algemeen kunnen eisen dat de dader het internet opruimt alsof de inbreuk nooit heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat de dader de illegale inhoud moet verwijderen, met name van zijn eigen websites of sociale mediakanalen die hij controleert.

Google Cache Staakt-het-vuren verklaring Contractuele boete

Concreet betekent dit dat als iemand bijvoorbeeld een waarschuwing krijgt voor ongeoorloofd gebruik van een foto, hij de foto in kwestie van zijn website moet verwijderen en het afbeeldingsbestand van de server moet wissen. In het geval van ongeoorloofd gebruik op sociale netwerken zoals Facebook of Instagram, moet de persoon de foto verwijderen via de gebruikersinterface van zijn account op het betreffende sociale netwerk.

Als de inbreukmaker niet in staat is om de annulering zelfstandig uit te voeren, mogelijk zelfs niet met de steun van derden zoals een agentschap of een programmeur, is hij niet verplicht om deze maatregel te nemen. Anders zou hij onderworpen zijn aan een subjectief onmogelijke eis. Dit betekent echter niet dat hij inactief kan blijven. Integendeel, hij is verplicht om nadrukkelijk en indien nodig herhaaldelijk invloed op derden uit te oefenen, zodat zij de noodzakelijke annuleringsmaatregelen uitvoeren (bijv. een bedrijvengids).

Google Cache veroorzaakte talrijke contractuele boetes

De jurisprudentie volgde het principe dat de inbreukmaker niet alleen directe inbreuken van het internet moest verwijderen, maar ook de cache van zoekmachines, met name Google. Gewaarschuwde partijen die niet op de hoogte waren van deze verplichting of deze niet volledig uitvoerden, werden vaak geconfronteerd met kostbare contractuele boeteclaims. Advocaten die hun cliënten niet dienovereenkomstig informeerden, riskeerden beroepsaansprakelijkheidsclaims.

Google Cache wordt binnenkort stopgezet - wat betekent dit voor gewaarschuwde partijen?

Met het verwijderen van de Google-cache zal Google niet langer een cache hebben die moet worden gewist. Dit is goed nieuws voor degenen die zijn gewaarschuwd en zich eraan hebben gehouden.

In spiegelbeeld zal de Google-cache ontbreken als bewijsbron voor inbreuken. Als u bijvoorbeeld na een Waarschuwingsbrief een concurrentiebeperkende advertentie werd gecorrigeerd, was deze nog een bepaalde tijd toegankelijk via de cache van Google.

De caches van andere zoekmachines zoals Bing, Yahoo of T-Online hebben in de praktijk tot nu toe nauwelijks een rol gespeeld. Mij is slechts één vonnis bekend waarin de schuldenaar van een gerechtelijk bevel niet alleen Google moest verzoeken om illegale inhoud te verwijderen, maar ook andere "gewone" zoekmachines, in dit geval Yahoo (LG Baden-Baden, vonnis van 2 februari 2016, Ref. 5 O 13/15 KfH). Dit zou nu kunnen veranderen, aangezien de focus aan het verschuiven is.

Of achterstanden in de Wayback Machine in de wettelijke voetsporen van Google Cache zullen treden, is onduidelijk. Golem meldt dat Google van plan is om de Wayback Machine in de zoekresultaten te integreren, maar een definitieve beslissing moet nog genomen worden. Op het gebied van het mededingingsrecht hadden we bereikt dat er geen Contractuele boete als oude versies van de website online blijven in de Wayback Machine. Het is echter nog onduidelijk of en in hoeverre deze beslissing ook op andere rechtsgebieden kan worden toegepast. Rechtbanken zouden met name op het gebied van auteursrecht anders kunnen beslissen.

 

nl_NLNederlands
Scroll naar boven