Petitie: Afschaffen "superrecht" voor fotografen onder § 72 UrhG

Schaf eindelijk de bescherming van foto's af, § 72 UrhG!

De Copyright beschermt werken. Werken in de zin van de Auteurswet (UrhG) zijn persoonlijke intellectuele creaties. Eenvoudig gezegd betekent dit dat een bepaalde mate van creativiteit (het zogenaamde "niveau van creatie") vereist is als u aanspraak wilt maken op auteursrecht.

Aanvullende auteursrechten in het auteursrecht

Aanvullende auteursrechten in de Auteurswet spelen een beslissende rol in de bescherming van intellectueel eigendom, vooral als het gaat om het gebruik en de exploitatie van prestaties die verder gaan dan puur creatieve creaties. Deze rechten zijn van toepassing op diegenen die hun tijd, energie en middelen investeren in de creatie van werken die niet alleen gebaseerd zijn op individuele creativiteit, maar ook op een bepaalde mate van economische, organisatorische of technische inspanning.

Een voorbeeld van naburige rechten zijn de intellectuele eigendomsrechten voor producenten van geluidsopnamen. Deze rechten zorgen ervoor dat degenen die investeren in de productie van muziekalbums het exclusieve recht hebben om hun opnames te reproduceren, distribueren en beschikbaar te stellen aan het publiek. Dit creëert de economische stimulans om in de muziekindustrie te investeren en maakt het mogelijk om de productiekosten terug te verdienen.

Kort: Aanvullende auteursrechten beschermen geen creativiteit, maar werkprestaties.

Het naburige recht voor foto's, § 72 UrhG

Volgens § 72 UrhG fotografen genieten van een Bescherming voor hun foto's die vergelijkbaar is met auteursrecht. Dit betekent dat de fotograaf, als eigenaar van het naburige recht, het exclusieve recht heeft om te beslissen over het gebruik van zijn foto. Dit omvat in het bijzonder het recht op reproductie, het recht op verspreiding en het recht op terbeschikkingstelling aan het publiek.

Het naburige recht voor foto's is van toepassing ongeacht of de foto het niveau van persoonlijke creatie bereikt dat vereist is voor traditioneel auteursrecht. Het beschermt de investeringen van de fotograaf in apparatuur, lichtomstandigheden, enscenering en andere technische aspecten die bijdragen aan de creatie van een foto van hoge kwaliteit.

Fotobescherming Auteurswet
Wat hij ook fotografeert: het auteursrecht beschermt zijn foto

Tot zover de theorie. In de praktijk betekent dit dat jelke foto, hoe slecht en liefdeloos hij ook genomen is, wordt beschermd door de wet op het auteursrecht is. Dus telkens wanneer u uw smartphone tevoorschijn haalt en begint te klikken, verwerft u een bijkomend auteursrecht dat u met honderd procent zekerheid voor de rechtbank kunt afdwingen.

Het bijkomende auteursrecht voor foto's is een dinosaurus

De Auteurswet in zijn huidige vorm werd van kracht in 1966. De ideeën achter de inhoud van de wet gaan dus terug tot de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. De ouderen onder u zullen het zich herinneren: films werden in kleine blikjes in de koelkast bewaard, elke sluiter kostte een half fortuin, er pasten maar een paar handenvol foto's op deze films, het gewenste object moest liefdevol met de hand worden gericht en het diafragma dat u zelf koos zou hopelijk overeenkomen met de belichtingstijd die u ook vrij koos. Tot op zekere hoogte was het een kunst om überhaupt een fatsoenlijk, scherp beeld te produceren.

Iedereen kan tegenwoordig goede foto's maken

De schrijver van deze regels, advocaat Robert Meyen, is zelf een ambitieuze amateurfotograaf. En natuurlijk weet ik dat je een goed oog en een beetje technische finesse nodig hebt om goede foto's te maken. Ik weet zelfs nog beter dat er jaren ervaring nodig zijn om uitstekende foto's te maken. Maar daar gaat het hier niet om.

Natuurlijk heeft elke compactcamera en elke smartphone een autofocusfunctie en berekent automatisch de brandpuntsafstand, ISO-waarde en belichting. Zelfs kindercamera's, die vanaf ongeveer €30 verkrijgbaar zijn bij bekende online verkopers, kunnen dit.

Goede compactcamera's en smartphones uit het topsegment gaan veel verder en maken tien beelden tegelijk en gebruiken kunstmatige intelligentie om een perfecte mix te berekenen en alle parameters te corrigeren om zelfs in moeilijke lichtomstandigheden goede resultaten te garanderen.

§ 72 UrhG is het superrecht van onbekwamen en onruststokers

Er is overal sprake van kwaadaardige waarschuwende advocaten. De wetgever heeft regels ingevoerd in de Auteurswet die de creatieve persoon afremmen en de overtreder van het auteursrecht bevoordelen. De Duitse regering voelde zich ook genoodzaakt om een einde te maken aan "waarschuwende advocaten" in het UWG en heeft de vergoeding van kosten uitgesloten voor de overgrote meerderheid van inbreuken op het internet. Hoewel dit één of twee advocatenkantoren en belangengroepen heeft afgeremd, was er eerder geen echt, economisch relevant probleem. Aan de andere kant hebben de oplichters, verraders en pandjesvangers nu meer vrijheid dan ooit. De wet die de "kleine man" moest beschermen, stelt hem nu bloot aan nog grotere gevaren.

Maar § 72 UrhG heeft al deze debatten, inspanningen en wettelijke hervormingen overleefd. Toch is het niets anders dan het superrecht van degenen die anderen graag schade berokkenen, die graag overlast veroorzaken, die graag geld willen verdienen aan niets.

In 2018 is de Federaal Gerechtshof kan omgaan met een echt slechte foto van een sportwagen. De BGH zelf legt uit hoe slecht:

In deze context moet er rekening mee worden gehouden dat de afbeelding van de foto die aan het Hof van Beroep is voorgelegd en door het Hof is geanalyseerd, talrijke elementen bevat die tegen een professioneel ontwerp spreken. Dit zijn het bijgesneden en storende winkelwagentje dat links in beeld uitsteekt, het bijgesneden gele kader erboven met de letter "e" ook afgesneden in een duidelijk oranje kleur, de pijl die wegwijst van het motief van de sportwagen aan de rechterrand van de foto, het groene bord met de nooduitgang dat ongemotiveerd boven de voorruit is bevestigd, de blauwe elementen in de etalage die zichtbaar zijn op de achtergrond van het voertuig en de voorgrond van wegasfalt met een witte richtingspijl die ongeveer een vijfde tot een kwart van de hele foto in beslag neemt.

In het verdere verloop van het vonnis kan men echt de minachting van de federale rechters voelen met betrekking tot § 72 UrhG, maar ook de spijt om gebonden te zijn aan toepasselijke wetten.

Beroemde profiteur van § 72 UrhG: Folkert Knieper van marions-kochbuch.de

Een zekere afgestudeerde ingenieur, Folkert Knieper, runt samen met zijn vrouw Marion de receptenwebsite marions-kochbuch.de. Zijn vrouw Marion kookt en schrijft recepten, terwijl Folkert Knieper snel een vers gekookte maaltijd wegkaapt.

Maar voedselfotografie is geen gemakkelijke onderneming: Een maaltijd verliest na het koken snel zijn glans en valt uit elkaar. Voedselfotografen werken daarom graag met haarlak om het voedsel te conserveren en het te laten glanzen. Bovendien moet het licht goed zijn als u een echt goede voedselfoto wilt maken.

Dipl. Ing. Folkert Knieper doet dat allemaal niet. Hij maakt alleen foto's. 

Dit is echter genoeg voor hem geweest om Duizenden waarschuwingen te versturen. We ontvingen er onlangs een: een bareigenaar had drie gerechten ter grootte van een vingernagel op een flyer geïllustreerd. Advocaat Mirco Lehr van CYFIRE Advocaten wil er niet minder dan €5.600 voor hebben.

Tot op de dag van vandaag heeft de familie Knieper waarschijnlijk enkele miljoenen verdiend met hun kookboek. En dit ondanks het feit dat de fotografie van Folkert Knieper waarschijnlijk nooit op een eerlijke manier besteld zou worden.

We geven u graag een herinnering voor goede foto's!

Als advocatenkantoor voor intellectueel eigendom verdienen wij ons geld met stakingsbrieven. En wij vinden het volkomen terecht dat "echte" fotografen niet zomaar van hun werk beroofd mogen worden. Net als in de advocatuur vereist een goede foto veel kennis, voorbereiding, technisch inzicht en een goed oog. Het ongeoorloofde gebruik van deze beelden is "diefstal" en deze fotografen verdienen bescherming. Wij zijn er graag voor deze fotografen.

§ 72 UrhG moet weg!

Tegenwoordig is het maken van een foto helemaal geen werk meer. Het is geen dienst. En waar geen werk is, is ook geen bescherming nodig.

... of op zijn minst worden beperkt.

Toegegeven, de oproep tot afschaffing is provocerend. Er zit ook een doorslaggevend addertje onder het gras: onder de vele fotografen die er zijn, zijn er velen die uitstekend werk leveren, maar niet uitzonderlijk creatief zijn. Dit geldt in de eerste plaats voor productfotografie. Hier is het resultaat geen "persoonlijke intellectuele creatie". En toch is het het resultaat van urenlang zoeken naar de juiste instelling, de juiste keuze van apparatuur, een mooi samenspel van belichting en nog veel meer. Als u deze fotografen niet onbeschermd wilt laten, hebt u een bijkomend auteursrecht nodig. Hiervoor is een ongedefinieerde juridische term nodig die de moeite vertegenwoordigt die in een foto is geïnvesteerd. De rechtbanken zouden dit juridische begrip dan met leven moeten vullen.

nl_NLNederlands
Scroll naar boven