Waarschuwingsbrief wegens merkinbreuk

Handelsmerk advocaat Advocaat voor handelsmerkrecht
Uw expert: Handelsmerkadvocaat Robert Meyen

Robert Meyen


Advocaat

Gespecialiseerde advocaat voor intellectuele eigendomsrechten

merken media meyen
Breite Straße 22
41460 Neuss
Duitsland

Tel: 02131/4051650
kanzlei@marken.legal

De merkinbreuk

10+ info over de Waarschuwingsbrief en op merkinbreuk

Let op: Er volgt veel tekst, maar het is de moeite waard! Meer informatie over merkinbreuk en Waarschuwingsbrief in het merkenrecht krijgt u niet op het internet!

De merkenwet Waarschuwingsbrief is een onmisbaar middel om vorderingen op basis van merkinbreuken af te dwingen. Het dient in de eerste plaats om een juridische confrontatie over merkrechten te vermijden en geeft de inbreukmaker de kans om de vorderingen van de merkeigenaar te vervullen zonder gerechtelijke procedure. Profiteer van onze ervaring met meer dan 1.600 verwerkte waarschuwingsbrieven.

Merkenrecht Waarschuwingsbrief en merkinbreuk - overzicht

 1. Inleiding: de merkwaarschuwing
 2. Wat is een waarschuwingsbrief in het merkenrecht?
 3. Wanneer is de waarschuwing onterecht?
 4. Wanneer is de waarschuwingsbrief gerechtvaardigd?
 5. Functie en effect van de (gewijzigde) verklaring van staking van betaling
 6. Wat gebeurt er als ik geen verklaring van stopzetting indien?
 7. Recht op informatie en schadeclaim
 8. Vordering tot terugbetaling van gerechtskosten (waarschuwingskosten)
 9. Verweer tegen de waarschuwingsbrief
 10. Eerste reactie na ontvangst van de waarschuwingsbrief
 11. Zelf een waarschuwing geven: Voorbeeld waarschuwingsbrief merkenrecht
 12. Hoe kan marken medien meyen helpen met een waarschuwingsbrief in het merkenrecht?
Handelsmerk advocaat Advocaat voor handelsmerkrecht
Uw expert: Handelsmerkadvocaat Robert Meyen

Robert Meyen
Advocaat
Gespecialiseerde advocaat voor intellectuele eigendomsrechten

merken media meyen
Breite Straße 22
41460 Neuss
Duitsland

Tel: 02131/4051650
kanzlei@marken.legal

Overzicht: Waarschuwingsbrief in merkenrecht

 • Een Waarschuwingsbrief door de merkhouder dient om Inbreuk op handelsmerken buiten de rechtbank om. Het biedt de merkinbreukpleger de mogelijkheid om de zaak snel, goedkoop en onbureaucratisch te regelen.
 • Met een Brief met staakt-het-vuren het juridische geschil kan meestal buiten de rechtbank om worden opgelost. A Brief met staakt-het-vuren het mag in geen geval zonder verificatie ondertekend worden. 
 • Andere claims zoals Informatie, Vergoeding voor schade en Terugbetaling van kosten kan worden gebruikt binnen de Waarschuwingsbrief kan worden bevestigd.
 • De Kosten voor een advocaat variëren meestal tussen € 1.250 en € 3.500. Ze zijn hetzelfde voor zowel de persoon die de waarschuwing geeft als de persoon die gewaarschuwd wordt.
 • U moet nooit een Uiterste datum voor het indienen van een Brief met staakt-het-vuren in de Waarschuwingsbrief negerenAnders kan de eigenaar van het merkrecht dure rechtszaken aanspannen en een kort geding aanspannen.
Merkinbreuk Waarschuwingsbrief Onderzoeksvolgorde
Onderzoek van de merkinbreuk

De merkenwet Waarschuwingsbrief in detail

1. inleiding: de merkwaarschuwing

Een Waarschuwingsbrief als gevolg van een inbreuk op een handelsmerk is een verzoek van de merkhouder aan de merkinbreukpleger om de inbreukmakende handeling te staken en een Brief met staakt-het-vuren in te leveren. 

Handelsmerken sluiten uit dat derden het handelsmerk of een ander onderscheidend teken gebruiken. Met de Waarschuwingsbrief de persoon die de waarschuwingsbrief stuurt, aan de persoon die gewaarschuwd wordt uitlegt waarom hij of zij moet stoppen met het gebruik van het handelsmerk.

Professionele tip: Het is belangrijk om in dergelijke situaties kalm te blijven en niet meteen in paniek te raken. Omdat niet elke Waarschuwingsbrief is toegestaan en ook het bedrag van de vereiste Advocaatkosten is vaak niet geschikt.
Handelsmerk advocaat Advocaat voor handelsmerkrecht
Robert Meyen
Handelsmerk advocaat

2. wat is een handelsmerk Waarschuwingsbrief?

De merkenrecht Waarschuwingsbrief is het belangrijkste buitengerechtelijke instrument om een merkinbreuk te beëindigen. 

Dit is een rechtszaak door de eigenaar van een handelsmerk waarin hij aanspraken maakt op basis van de Handelsmerkenwet (MarkenG) of de EU-verordening inzake de Handelsmerk van de Europese Unie (UMV) en geeft de merkinbreukpleger een laatste kans voordat hij een rechtszaak aanspant of een verbod aanvraagt. 

Naast handelsmerken beschermt de Handelsmerkenwet ook bedrijfsnamen, speciale bedrijfsaanduidingen, bedrijfsnamen en werktitels.

De belangrijkste vorderingen in verband met merkinbreuken zijn

 1. Eliminatie (verwijdering) van de merkinbreuk,
 2. Omissie toekomstige merkinbreuken door een Brief met staakt-het-vuren,
 3. Informatie over de aard en omvang van de merkinbreuk,
 4. Vergoeding voor schade,
 5. Terugbetaling van de Juridische kosten.

De belangrijkste basis voor claims in het merkenrecht is Sectie 14 MarkenG.

Onze ervaring is dat alle waarschuwingsbrieven grotendeels op dezelfde manier zijn opgebouwd.

De persoon die de waarschuwingsbrief uitvaardigt, legt eerst uit welke merken of tekens aan hem toebehoren en vervolgens waarom hij de actie van de persoon die gewaarschuwd wordt als een merkinbreuk beschouwt. Hij eist eerst dat de merkinbreuk onmiddellijk wordt gestopt (Eliminatie).

De Indienen van een strafrechtelijke verdediging Brief met staakt-het-vuren om het risico van verdere merkinbreuken in de toekomst uit te sluiten. In de regel is de Waarschuwingsbrief een vooraf geformuleerde Brief met staakt-het-vuren ingesloten. 

Advocaten en rechters gaan ervan uit dat iemand die al eens een overtreding heeft begaan, dat opnieuw zal doen. Dit wordt Risico op herhalingDe Risico op herhaling buitengerechtelijk alleen door het indienen van een voldoende bestraft Brief met staakt-het-vuren worden geëlimineerd.

De waarschuwingsbrief eist ook Informatie over de omvang van de merkinbreuk, Vergoeding voor schade en Vervanging van de Waarschuwingskosten.

Een verplicht onderdeel van een Waarschuwingsbrief is het dreigen met gerechtelijke stappen in het geval dat de gewaarschuwde partij de vorderingen niet nakomt.

Voor de levering van de Brief met staakt-het-vuren Er worden vaak zeer korte termijnen van een paar dagen vastgesteld. Deze termijnen zijn krap, omdat de persoon die de waarschuwingsbrief uitvaardigt mogelijk een kort geding moet aanspannen (tijdelijk bevel) wil graag een inspanning leveren.

Overigens: opzettelijke inbreuk op een handelsmerk vormt een Strafbaar feit vertegenwoordigen.

3. wanneer is het merkrechtWaarschuwingsbrief ongeautoriseerd? Wanneer is er geen sprake van merkinbreuk?

Een Waarschuwingsbrief is onterecht als
 1. er is geen inbreuk op het handelsmerk;
 2. de persoon die gewaarschuwd is, is niet verantwoordelijk voor de overtreding;
 3. de persoon die de waarschuwingsbrief stuurt, heeft niet het recht om bescherming van het handelsmerk te claimen;
 4. de formele vereisten naar een Waarschuwingsbrief niet worden vervuld of
 5. als het een geval is van een misbruik van rechten Waarschuwingsbrief deals.

Het is ingewikkeld om te bepalen of er überhaupt inbreuk is gemaakt op een handelsmerk en vereist een herziening van de wetten en kennis van de uitgebreide Duitse en Europese jurisprudentie op het gebied van het merkenrecht. 

Uit een analyse van meer dan 1.600 handelsmerkgeschillen blijkt dat er in ongeveer 30% van alle gevallen helemaal geen sprake is van een handelsmerkinbreuk.

Er is met name geen sprake van merkinbreuk als er geen verband is tussen het geregistreerde merk en de vermeende inbreukmakende handeling. geen Risico op verwarring is aanwezig als de conflicterende tekens niet voldoende overeenstemmen of als de producten waarvoor het vermeende inbreukmakende merk wordt gebruikt, te veel verschillen van die in het merkenregister.

Er is ook geen sprake van merkinbreuk als de originele goederen binnen de Europese Unie zijn gekocht (zgn. Uitputting), het merk alleen voor decoratieve doeleinden gebruikt (bijv. als borstbedrukking op een T-shirt) of het handelsmerk werd gebruikt als een Informatie over het beoogde gebruik van het product (bijv. als Reserveonderdeel of accessoire).

Vaak kan degene die de waarschuwingsbrief stuurt geen rechten ontlenen aan zijn merk, omdat zijn eigendomsrecht ongeldig is geworden door niet-gebruik (zgn. Verval).

Een beledigend Waarschuwingsbrief in het merkenrecht kan bestaan als een merk te kwader trouw is geregistreerd en alleen dient om concurrenten te schaden. De rechtbanken zijn echter zeer voorzichtig bij het onderzoeken van misbruik van rechten op het gebied van het merkenrecht - in tegenstelling tot waarschuwingen in het mededingingsrecht.

4 Wanneer maakt men inbreuk op het merkenrecht?

Het is een overtreding van het merkenrecht om een handelsmerk of het logo van een ander bedrijf te gebruiken om een product of dienst aan te duiden tijdens het zakendoen zonder toestemming van de eigenaar van het handelsmerk. 

Er kan ook sprake zijn van inbreuk op een handelsmerk als het beschermde teken bijvoorbeeld wordt gebruikt om reclame te maken voor een product.

Beide gevallen worden "merkgebruik" genoemd.

Als er inbreuk wordt gemaakt op een handelsmerk en alle formaliteiten van de Waarschuwingsbrief zijn vervuld, de Waarschuwingsbrief gerechtigd. Merkhouders hebben een exclusief recht op hun merk en kunnen anderen verbieden om dezelfde of soortgelijke tekens te gebruiken om dezelfde of soortgelijke goederen of diensten aan te duiden. Dit wordt aangeduid als Risico op verwarring

Bij het onderzoeken of verschillende tekens overeenstemmen, moet rekening worden gehouden met alle soorten overeenstemming, waarbij merken al als overeenstemmend worden beschouwd als er maar één soort overeenstemming bestaat. De belangrijkste punten van onderzoek zijn fonetische overeenstemming, visuele overeenstemming en overeenstemming van het lettertype.

Het bestaan van Risico op verwarring afbreuk kunnen doen aan de herkomstfunctie - de hoofdfunctie van een handelsmerk. Bijvoorbeeld, de naam van een computer "Applepie" is een merkinbreuk omdat klanten een computer met het merk "Apple" verwachten. Het aantal en de complexiteit van mogelijke merkinbreuken is zo groot dat een gedetailleerde beschrijving en uitleg buiten het bestek van deze informatie zou vallen. 

Het is daarom aan te raden om een advocaat in te schakelen om de juridische situatie te controleren. Samenvattend kan gezegd worden dat merkhouders beschermd zijn tegen verwarring.

Het geregistreerde merk geniet bescherming van identiteit en gelijkenis, evenals bescherming tegen uitbuiting en aantasting van de reputatie. De wet kent echter ook enkele beperkingen voor merkbescherming.

De volgende gevallen vormen meestal een inbreuk op een handelsmerk:

 1. De gewaarschuwde partij gebruikt het geregistreerde handelsmerk merkd.w.z. voor het labelen van haar goederen of diensten.
 2. Er is Risico op verwarringals het ingeschreven merk en het merk van de inbreukmaker overeenstemmen en de waren en diensten waarvoor het merk wordt gebruikt, soortgelijk zijn aan de waren en diensten die in het merkenregister zijn ingeschreven.
 3. Hoewel de gewaarschuwd persoon het merk gebruikt voor reserveonderdelen of accessoires, maakt hij dit niet duidelijk genoeg.
Professionele tip: Ook Grijze import of parallelimport van originele onderdelen uit niet-EU-landen vormen merkinbreuken als ze in Duitsland geïmporteerd of in Duitsland aangeboden worden.
Handelsmerk advocaat Advocaat voor handelsmerkrecht
Robert Meyen
Handelsmerk advocaat

5. Brief met staakt-het-vuren in het merkenrecht - wat is een gewijzigde Brief met staakt-het-vuren?

De eerste keer dat een merkrecht wordt geschonden, geeft de Risico op herhaling. Daarom wordt aangenomen dat iedereen die eenmaal een merkinbreuk heeft gepleegd, dit opnieuw zal doen.

Het is daarom niet voldoende om eenvoudigweg het inbreukmakende gedrag te stoppen en bijvoorbeeld een verkoopaanbieding van het internet te verwijderen.

De Risico op herhaling kan alleen buitengerechtelijk worden erkend door de Indienen van een strafrechtelijke verdediging Brief met staakt-het-vuren worden geëlimineerd. De Brief met staakt-het-vuren is een belangrijk middel om eisen voor dwangmaatregelen op een vreedzame manier in te willigen zonder de rechtbank erbij te betrekken.

Deze verklaring ontneemt de merkhouder de gronden voor een rechtszaak. Met de indiening van een Brief met staakt-het-vuren kunt u een juridisch conflict vermijden.

Het volgende is strafbaar Brief met staakt-het-vurenals de verklarende partij ermee instemt om een Contractuele boete als hij de overtreding opnieuw begaat. De Brief met staakt-het-vuren vergoedt de persoon die de waarschuwingsbrief uitvaardigt alleen als een voldoende hoog Contractuele boete die geschikt is om de gewaarschuwde partij permanent af te schrikken van verdere merkinbreuken. 

In meer dan 90% van de stakingsbrieven in het merkenrecht die wij hebben verwerkt, zijn contractuele boetes van minstens €5.000 of contractuele boetes onder de zogenaamde nieuwe Hamburgs maatwerk nodig. Met de nieuwe Hamburgs maatwerk de Contractuele boete De houder van het recht heeft het recht om naar eigen goeddunken te beslissen, terwijl de inbreukmaker de mogelijkheid heeft om de contractuele boete-eis voor de rechtbank te laten toetsen.

Houd er rekening mee dat een Brief met staakt-het-vuren is zelfs bindend als de waarschuwing zonder wettelijke grond wordt gegeven, d.w.z. als de persoon die de waarschuwing geeft niet het recht had om de waarschuwing te geven.

Gebruik in geen geval een Brief met staakt-het-vuren waarin de waarschuwingsbrief al is Vergoeding voor schade of vervanging van de Waarschuwingskosten vereist is. Deze verklaring is ook bindend. U hebt dan geen ruimte meer voor onderhandeling.

Professionele tip: De waarschuwende partij heeft niet het recht om een bepaalde Brief met staakt-het-vuren te eisen. Het is voldoende als er een verklaring wordt afgelegd dat de Risico op herhaling geëlimineerd. Het is daarom raadzaam om gemodificeerd Brief met staakt-het-vuren die de verplichtingen van de aangever tot het absolute minimum beperkt.
Handelsmerk advocaat Advocaat voor handelsmerkrecht
Robert Meyen
Handelsmerk advocaat

6. Wat gebeurt er als ik geen Brief met staakt-het-vuren weggeven?

Als u binnen de in een Waarschuwingsbrief Als er binnen de gespecificeerde periode geen verklaring wordt afgelegd om te stoppen en op te houden, zal de persoon die de waarschuwing geeft tijdelijk bevel voor nalatigheid of vraag een Bevel indienen. 

In dit geval worden zeer hoge kosten gemaakt, meestal meer dan €10.000. 

Het is ook mogelijk dat na een Waarschuwingsbrief er geen verdere gerechtelijke stappen worden ondernomen en de zaak onopgelost blijft. De gewaarschuwde partij moet hier echter niet op vertrouwen.

7. verdere vorderingen: informatie en Vergoeding voor schade

Om de hoogte van de schadevergoeding te bepalen, vragen waarschuwingen vaak om informatie over de aard en omvang van de merkinbreuk. Dit Recht op informatie is wettelijk geregeld in § 19 MarkenG.

De Berekening van schadevergoeding kan op verschillende manieren worden berekend en de overtredende partij kan de berekeningsmethode kiezen die voor haar het gunstigst is. De meest gebruikelijke methode is de berekening van schade volgens de Licentie-analogie.

Andere methoden voor het berekenen van het schadebedrag, die in de praktijk zelden worden gebruikt, zijn de Afstand van de winst van de inbreukmaker of vergoeding van de schade veroorzaakt door het merk gederfde winst van de gewonde persoon.

8. kosten van de Waarschuwingsbrief

Wanneer de Waarschuwingsbrief is toegestaankan de waarschuwende partij compensatie eisen voor zijn Juridische kosten vraag, zelfs als een Brief met staakt-het-vuren werd ingediend. Dit is inclusief de kosten van een advocaat of octrooigemachtigde, die berekend worden in overeenstemming met de Duitse wet op advocatenhonoraria (RVG). 

Het kan ook de kosten dekken van een Testaankoop of de Betrokkenheid van een detective zijn vereist. 

Het bedrag van het geschil, waarop de hoogte van de juridische kosten wordt gebaseerd, hangt af van het belang van de zaak en de waarde van het beschermde handelsmerk. In het merkenrecht stellen de rechtbanken meestal Bedragen in geschil tussen 25.000 en 250.000 euro bepaalt wat Juridische kosten tussen 1.250 en 3.500 euro betekent. Wanneer de Waarschuwingsbrief ongeoorloofd of formeel ongeldig is, moet u de kosten van de Waarschuwingsbrief niet vervangen.

9. verdediging tegen het handelsmerk Waarschuwingsbrief

Als een persoon die gewaarschuwd is een advocaat in de arm neemt, zal de advocaat Waarschuwingsbrief controle en een Ontwerp een geschikte strategieom de belangen van de partij die gewaarschuwd wordt te beschermen. Dit hangt af van de juridische situatie, het belang bij het gebruik van het handelsmerk of soortgelijke tekens en het verdedigingsbudget. 

De kosten van juridische verdediging zijn afhankelijk van de vereiste maatregelen en moeten vooraf met de advocaat worden besproken. In gevallen van merkinbreuk kan een gemodificeerd Brief met staakt-het-vuren en onderhandelen over het bedrag van de terug te betalen kosten. 

In sommige gevallen kan een Beschermende brief worden ingediend bij de bevoegde regionale rechtbank om een tijdelijk bevel te vermijden. 

Vaak kan het zelfs zinvol zijn om een gerechtelijk bevel te accepteren in plaats van een Brief met staakt-het-vuren te ondertekenen. Dit is te wijten aan het feit dat de reikwijdte van de dwangmaatregel in het geval van een rechterlijke beslissing kleiner is dan die na het indienen van een Brief met staakt-het-vuren. Het belang om inbreuken te vervolgen neemt ook af als, in plaats van een Contractuele boete alleen de staatskas wordt gevuld. 

Professionele tip: Als de Waarschuwingsbrief ongerechtvaardigd is, kan de gewaarschuwde partij in veel gevallen een vergoeding eisen voor de kosten van zijn juridische verdediging (bijv. advocaatkosten), aangezien dit een Waarschuwing voor onbevoegd eigendomsrecht deals.
Handelsmerk advocaat Advocaat voor handelsmerkrecht
Robert Meyen
Handelsmerk advocaat

10 Wat moet ik doen als ik een merkwaarschuwing heb ontvangen?

Het is van het grootste belang dat u in zo'n situatie kalm blijft. Het merkenrecht is een complex gebied en het onderzoek van waarschuwingsbrieven en de juridische verdediging vereisen gespecialiseerde kennis. Het is daarom belangrijk dat u contact opneemt met een ervaren merkenrechtadvocaat om uw belangen te beschermen. 

Let in elk geval op de deadlines die in de Waarschuwingsbrief worden gespecificeerd. Vooral belangrijk is de Uiterste datum voor het indienen van een Brief met staakt-het-vuren. Als deze periode verstrijkt zonder reactie, kan de partij die de waarschuwing geeft juridische stappen ondernemen en bijvoorbeeld een aanklacht indienen. tijdelijk bevel verzoek.

Vermijd contact op te nemen met de persoon die de waarschuwingsbrief heeft afgegeven en doe geen overhaaste uitspraken. Veel van wat onze cliënten van tevoren met de andere partij afspreken, kan later niet meer gered worden.

U moet ook geen Brief met staakt-het-vuren tekenen zonder te controleren

Wees Wees voorzichtig met advies van online forums - We lezen met belangstelling en de "hit rate" van leken is echt slecht. Elk geval van waarschuwingsbrieven in het merkenrecht is uniek en de juridische situatie, in het bijzonder de Machtiging van de Waarschuwingsbriefmoet zorgvuldig onderzocht worden.

11. Kan ik zelf een waarschuwing geven (inclusief een voorbeeld van een waarschuwingsbrief)?Waarschuwingsbrief)?

Er is geen verplichting om een advocaat in te schakelen voor waarschuwingsbrieven. Zelfs als wij u sterk adviseren om dit wel te doen, kunt u dus ook een Waarschuwingsbrief uit te spreken. 

U kunt

hier (voorbeeld waarschuwingsbrief merkenrecht) 

een monster voor een Waarschuwingsbrief in het merkenrecht. Houd er rekening mee dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen hiervan.

De Waarschuwingsbrief in het merkenrecht moet ten minste het volgende bevatten

 • Informatie over de waarschuwende partij
 • Informatie over het inbreukmakende merk
 • Informatie over het inbreukmakende product
 •  Verzoek om de merkinbreuk te stoppen
Een merkwaarschuwing moet het volgende bevatten:
 • Informatie over het geschonden recht van de MarkenG of het UMV
 • Informatie over de Risico op verwarring
 • Verzoek om een verklaring van strafrechtelijke aansprakelijkheid in te dienen Brief met staakt-het-vuren
 • Dreigen met juridische stappen

12. wat marken medien meyen voor u kan doen bij (vermeende) merkinbreuken

Als ervaren merkenrechtkantoor zijn wij gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrechten.

Wij bieden onze klanten een uitgebreide audit van waarschuwingen volgens het merkenrechtom er zeker van te zijn dat er daadwerkelijk een merkinbreuk heeft plaatsgevonden. Indien nodig formuleren we Gewijzigde staakt-het-vuren verklaringen en met de waarschuwende partij onderhandelen over de hoogte van de juridische kosten en schadevergoeding. 

Als er geen handelsmerkschending is vastgesteld, zullen wij de claims van de waarschuwende partij afwijzen en de nodige verdedigingsmaatregelen nemen, bijvoorbeeld door een rechtszaak aan te spannen. Beschermende brief of de Geef een tegenwaarschuwing. 

In juridische procedures staan we aan de zijde van onze klanten en nemen we de Verdediging in verbods- en schadevergoedingsprocedures en in kort geding (tijdelijk bevel). 

Als de partij die de waarschuwingsbrief verstuurt ook strafrechtelijke stappen onderneemt tegen de merkinbreuk, werken wij nauw samen met onze ervaren collega Advocaat Patrick Baumfalk samen.

Wij zorgen ervoor dat elke stap van het juridische proces in nauw overleg met onze cliënten wordt uitgevoerd om ervoor te zorgen dat hun belangen op de best mogelijke manier worden beschermd.

nl_NLNederlands
Scroll naar boven