Online adverteren met kwaliteitszegels: Transparantie is verplicht!

OLG Bremen verduidelijkt: Bedrijven moeten testcriteria voor kwaliteitskeurmerken gemakkelijk toegankelijk maken in advertenties

In een baanbrekende uitspraak van 24 januari 2024 (Ref. 2 U 60/23) heeft het Oberlandesgericht Bremen (OLG) de eisen voor online reclame met kwaliteitskeurmerken opnieuw aangescherpt. De rechtbank oordeelde dat bedrijven die adverteren met keurmerken niet alleen het bestaan van deze keurmerken moeten benadrukken, maar ook de achterliggende testcriteria gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk moeten maken voor consumenten.

Keurmerk Testzegel Mededingingsrecht UWG

Achtergrond van de uitspraak:

Een online verkoper adverteerde op zijn website met een fitnesskruk met het "door de LGA geteste" keurmerk. Hij verzuimde echter de testcriteria voor het keurmerk te vermelden of een link hiernaar te geven. Een vereniging ter bestrijding van oneerlijke concurrentie ("Wettbewerbszentrale") zag dit als misleiding van consumenten en waarschuwde de winkelier voor Schending van de mededingingswetgeving uit. Omdat deze geen gehoor gaf aan de waarschuwing, ondernam de Wettbewerbszentrale gerechtelijke stappen.

De kernuitspraken van de uitspraak:

Het OLG Bremen volgde de argumenten van de Wettbewerbszentrale en oordeelde dat de reclame van de online detailhandelaar misleidend was in de zin van § 5 (1) Nr. 1 UWG. De testcriteria voor een keurmerk zijn relevant voor de aankoopbeslissingen van consumenten, omdat ze informatie geven over welke eigenschappen van het product getest zijn en volgens welke normen de test is uitgevoerd.

De rechtbank benadrukte dat consumenten legitiem mogen aannemen dat een product met een keurmerk aan bepaalde kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoet. Als de testcriteria voor het keurmerk echter niet toegankelijk zijn, kunnen consumenten deze beoordeling niet maken en worden zij dus beïnvloed in hun aankoopbeslissing.

Praktische gevolgen voor bedrijven:

De uitspraak van het OLG Bremen heeft verstrekkende gevolgen voor bedrijven die met keurmerken adverteren in hun online reclame. Zij moeten er nu voor zorgen dat de testcriteria voor de gebruikte keurmerken gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk zijn voor consumenten.

Aanbevelingen voor bedrijven:

Om aan de wettelijke vereisten van de uitspraak van het OLG Bremen te voldoen en waarschuwingen op grond van het mededingingsrecht te voorkomen, moeten bedrijven de volgende stappen in acht nemen:

  1. Transparantie creëren: Vermeld de testcriteria voor kwaliteitszegels direct op de productpagina. Vermijd het verbergen van de informatie in algemene voorwaarden of andere juridische mededelingen.
  2. Zorg voor begrijpelijkheid: Formuleer de informatie duidelijk en begrijpelijk. Gebruik een goed zichtbaar lettertype en kleurenschema.
  3. Zorg voor toegankelijkheid: Geef een link naar de testcriteria als deze niet direct op de productpagina kunnen worden weergegeven.
  4. Win juridisch advies in: In geval van onduidelijkheden of ingewikkelde kwesties moet u contact opnemen met een advocaat die gespecialiseerd is in mededingingsrecht.

Juridische achtergrond:

De beslissing van het OLG Bremen is gebaseerd op de principes van het Wet op de eerlijke handelmet name over het verbod op misleidende reclame onder § 5 (1) Nr. 1 UWG. Dienovereenkomstig is reclame misleidend als deze waarschijnlijk de aankoopbeslissing van de consument beïnvloedt en hem er daardoor toe brengt een commerciële beslissing te nemen die hij anders niet had genomen.

Volgens het OLG Bremen zijn de testcriteria voor keurmerken essentiële informatie die relevant is voor de aankoopbeslissingen van consumenten. Als deze informatie wordt achtergehouden, is er sprake van misleidend gedrag.

Conclusie en vooruitzichten:

De uitspraak van het OLG Bremen onderstreept het belang van transparantie en consumentvriendelijkheid bij online reclame. Bedrijven die met keurmerken adverteren, moeten de legitieme informatiebehoefte van consumenten serieus nemen en de benodigde informatie gemakkelijk voor hen toegankelijk maken. Alleen zo kunnen ze ervoor zorgen dat hun reclame juridisch onberispelijk is en het vertrouwen van de consument niet in gevaar brengt.

Het valt te verwachten dat de beslissing van het OLG Bremen een signaalwerking zal hebben en zal leiden tot een strengere handhaving van transparantieverplichtingen bij online reclame met kwaliteitszegels. Bedrijven moeten daarom hun reclamestrategieën herzien en indien nodig aanpassen om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

nl_NLNederlands
Scroll naar boven