Geen Malle meer (waarschuwingen)!

Merkenrecht: Eindelijk weer feest voor Malle!

De organisatoren van feesten hadden het gehoord: Merkeigenaar Jörg Lück waarschuwde de Malle-feesten ijverig, omdat hij als eigenaar van het woordmerk "Malle" merkbescherming genoot voor onder andere "organisatie van feesten, uitvoering van feesten; exploitatie van een discotheek". En dus deinsde hij er niet voor terug om de bovenste schoolkas te vullen met Waarschuwingskosten en (soms absurde) schadeclaims en om de droom van de Abiball aan diggelen te slaan.

Uittreksel uit het merkenregister waaruit blijkt dat het merk "Malle" is doorgehaald
Het Malle-handelsmerk voor partijen werd geannuleerd door het EUIPO en het EHJ

Het probleem: de weg naar gerechtigheid is lang en duur

Handelsmerk advocaat Robert Meyen adviseerde een handvol partijorganisatoren in het decennium van Malle-Waarschuwingen werden beïnvloed. Er werd herhaaldelijk geadviseerd om een annulatieaanvraag in te dienen tegen het "Malle" handelsmerk en in geen geval om een Brief met staakt-het-vuren of om schadevergoeding te betalen.

Annuleringsprocedures zijn echter meestal langdurig en (aanvankelijk) duur. Zelfs als het vooruitzicht op succes naar onze inschatting altijd goed was: met een Cancellation Division en een Board of Appeal bij het EUIPO, een tussenstop bij het Europese Hof van Justitie en aan het eind een beslissing bij het Europese Hof van Justitie, moet de gewaarschuwde partij mogelijk €50.000 vooruitbetalen voordat hij zijn rechten krijgt. En vooral de bovengenoemde bovenste stadia zijn waarschijnlijk al lang verspreid over de universiteiten van de Republiek.

Dus uiteindelijk besloten alle klanten zich niet te verzetten en te kiezen voor een zo minnelijk mogelijke oplossing, ondanks goede kansen.

Het Hof van Justitie heeft het merk "Malle" nietig verklaard op 14/06/2022

We zijn blij en opgelucht om te lezen dat andere collega's "meer geluk" hadden en klanten vonden die het nodige geduld hadden en het nodige wisselgeld. Uiteindelijk hebben twee slachtoffers van Malle waarschuwingen uit Duitsland een annuleringsverzoek ingediend.

Op 18 mei 2020 heeft de nietigheidsafdeling van het EUIPO het merk ongeldig verklaard. Het hiertegen ingestelde beroep werd op 21 december 2020 door de Kamer van Beroep van het EUIPO verworpen.

Al op 15 december 2021 de EGC heeft ook de annulering bevestigd. Dan zekerheid op 17 juni 2022: het HvJ heeft het beroep niet aanvaard voor een beslissing. De annulering is daarom wettelijk bindend.

Waarom werd het handelsmerk "Malle" geannuleerd?

Het EUIPO en de EGC baseerden de annulering op het feit dat "Malle" een plaatsnaam is. Volgens § 8 (2) Nr. 2 MarkenG en Art. 7 lid 1 c) UMV merken worden van registratie uitgesloten als ze ofwel de geografische herkomst ofwel de aard van de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd beschrijven. In dit geval is het ofwel te verwachten dat "Malle" feesten op Mallorca of vanuit Mallorca worden georganiseerd, ofwel dat ze over het onderwerp "Mallorca" gaan.

Ik ben getroffen: Moet ik me nog steeds aan de verklaring van stopzetting houden?

Natuurlijk rijst nu de vraag wat de gevolgen van de nietigverklaring van het merk "Malle" voor de betrokkenen zullen zijn. In ieder geval zal de verklaring van staking en opzegging in eerste instantie van kracht blijven, tenzij er een ontbindende voorwaarde is opgenomen die de effectiviteit afhankelijk maakt van de rechtsgeldigheid van het merk.

U moet de Zeg de verklaring van het staakt-het-vuren echter zo snel mogelijk op. Uw annuleringsverklaring moet vermelden dat u om gegronde redenen wegens annulering van het merkrecht annuleren.

Zodra dat gedaan is, kunt u de sangria-emmers uitpakken en het Malle-feest beginnen.

Krijg ik mijn geld terug?

Er is zelfs een goede kans dat u uw geld terugkrijgt. Dit hangt echter af van de omstandigheden van het individuele geval. In principe heeft de nietigverklaring terugwerkende kracht tot de datum van registratie (§ 52 (2) MarkenG, Art. 62 lid 2 UMV). Het wordt daarom behandeld alsof het nooit geregistreerd is geweest.

Bijgevolg was er ook geen rechtsgrondslag voor de betaling met terugwerkende kracht van waarschuwingskosten. Een betaling zonder rechtsgrond is § 812 (1) BGB om vrijgelaten te worden. Wij raden echter niet aan om hier zonder advocaat actie te ondernemen, omdat er talloze uitzonderingen op de regel zijn.

nl_NLNederlands
Scroll naar boven