Claims en slogans beschermen als handelsmerk

Een in het merkenregister geregistreerde claim of slogan voorkomt dat concurrenten met dezelfde claim adverteren en potentiële klanten in verwarring brengen. Handelsmerkbescherming zorgt voor exclusiviteit in de kern van uw merk.

Steeds meer bedrijven maken gebruik van slogans en claims om een reclameboodschap met charme en humor over te brengen. U weet vast ook welk product of merk schuilgaat achter "Cola kisses orange", "Vierkant. Praktisch. Goed", "We love food" of "I love it".

Claims Slogans Handelsmerkenrecht

Claims en slogans zijn korte, memorabele uitspraken. Claims staan voortdurend voor een bedrijfsfilosofie, terwijl slogans regelmatig slechts tijdelijk bij een specifieke reclamemaatregel of een individueel product horen.

Merkbescherming voor claims en slogans

Echt goede slogans worden echter gemakkelijk geaccepteerd en gekopieerd door concurrenten. Het kan daarom raadzaam zijn om uw slogan te kopiëren om als merk te worden ingeschreven in het merkenregister. Een merk is een onderscheidend teken dat dient om de waren of diensten van een bedrijf te onderscheiden van die van een ander bedrijf. Deze geschiktheid wordt onderscheidend vermogen genoemd.

In de officiële praktijk zijn het Duitse Octrooi- en Merkenbureau (DPMA) en het Europese Bureau voor Intellectuele Eigendom (EUIPO) zeer terughoudend met het erkennen van het onderscheidend vermogen van slogans en claims. Als gevolg daarvan worden er vaak afwijzende beslissingen genomen. De federale octrooirechtbank (BPatG) heeft ook vaak deze officiële praktijk gevolgd en geweigerd om slogans te beschermen. Dit is voornamelijk om historische redenen en gaat terug tot de WZG, de voorloper van de MarkenG.

Het Federale Hof van Justitie (BGH) deelt dit negatieve standpunt echter niet en heeft in het recente verleden vaak in het voordeel van merkaanvragers geoordeeld. Volgens het BGH gaat het zelfs in het geval van slogans niet om bijzondere creativiteit en uitzonderlijke woordspelingen, maar alleen om de vraag of de woordcombinatie onderscheidend vermogen heeft of niet. Het BGH eist echter ook een zekere productreferentie.

In de praktijk betekent dit dat korte en bondige slogans meer kans hebben om als handelsmerk geregistreerd te worden, terwijl langere zinnen of zelfs alinea's ongeschikt worden geacht om reclame te maken voor een product en daarom waarschijnlijk worden afgewezen.

Bescherming voor slogans die niet als handelsmerk zijn geregistreerd

Zelfs als uw claim geen merkbescherming heeft gekregen, is het afdwingen van uw rechten niet per definitie hopeloos. De Duitse wet heeft nog een paar trucjes achter de hand.

Sloganbescherming onder het mededingingsrecht

Het mededingingsrecht (UWG) erkent de aanvullende bescherming van prestaties onder het mededingingsrecht, die vaak kortweg imitatiebescherming wordt genoemd. Dit staat in § 4 Nr. 3 UWG:

Iedereen die

die goederen of diensten aanbiedt die een imitatie zijn van de goederen of diensten van een concurrent, als hij

a) een vermijdbare misleiding van de klanten veroorzaakt over de operationele oorsprong,

b) de waarde van de nagemaakte goederen of diensten op ongepaste wijze exploiteert of vermindert, of

c) de voor de imitatie vereiste kennis of documenten op oneerlijke wijze heeft verkregen.

In deze context moeten "waren of diensten" in de zin van de wet ruim worden geïnterpreteerd, wat betekent dat ook modellen of zelfs slogans onder de bescherming van de norm vallen. In de jurisprudentie wordt echter onbetwist erkend dat imitatiebescherming alleen wordt verleend als het voorwerp van bescherming - in dit geval de slogan - een eigen concurrerend karakter heeft. De slogan moet dus nog creatiever zijn dan hij zou moeten zijn in de context van een merkaanvraag. Als alternatief kan concurrerende originaliteit ook worden bereikt door reputatie, waarbij in geval van twijfel de gebruiker van de slogan verantwoordelijk is voor het bewijzen van de reputatie.

Bescherming voor slogans onder het auteursrecht

Volgens het auteursrecht is het mogelijk om een slogan te beschermen. Er moet echter een bekende horde van het auteursrecht overwonnen worden, namelijk het niveau van creatie. Pas als dit is bereikt, kan de slagzin auteursrechtelijk worden beschermd en aanspraak maken op alle bijbehorende naburige rechten onder de Auteurswet.

Het is vaak moeilijk om het niveau van creativiteit te bepalen en dus of een slogan in aanmerking komt voor bescherming. De slogan moet bijzonder fantasierijk, origineel, geestig en creatief zijn om aan deze vereisten te voldoen. Aangezien slogans meestal kort, bondig en bondig zijn, is er weinig ruimte voor ongewone creaties.

Het komt daarom zelden voor dat een slogan het vereiste niveau van creativiteit bereikt en daarom auteursrechtelijk beschermd kan worden. De rechtbanken zijn daarom terughoudend met het erkennen van reclameslogans als beschermenswaardig. Uitspraken hierover zijn meestal van oudere datum en recente zaken zijn zeldzaam.

Conclusie: Bescherming van slogans en claims - complex en aangepast

Slogans en claims zijn belangrijke onderdelen van merkcommunicatie, maar de bescherming ervan is juridisch complex. Hoewel registratie als merk mogelijk is, is het vaak moeilijk vanwege de hoge eisen voor onderscheidend vermogen.

In de praktijk mislukken veel toepassingen vanwege deze hindernis.

Het mededingingsrecht en het auteursrecht bieden alternatieven voor merkbescherming. Creativiteit en herkenning van de slogan spelen hier een doorslaggevende rol.

Of en welke bescherming in individuele gevallen mogelijk is, hangt af van de individuele kenmerken van de slogan en de specifieke gebruikssituatie.

Aanbeveling:

Bedrijven die hun slogans en claims met juridische zekerheid willen beschermen, moeten een ervaren advocaat zoals Robert Meyen raadplegen. Hij kan de kans op succes van een aanvraag voor een handelsmerk of een ander eigendomsrecht controleren en klanten uitgebreid advies geven.

 

 

 

nl_NLNederlands
Scroll naar boven