Handelsmerkwaarschuwing van Faina Lifestyle Sp.z.o.o.

Waarschuwingsbrief van Faina Lifestyle voor merkinbreuk

Wie geeft een waarschuwing?

Het advocatenkantoor Have Fey uit Hamburg kreeg van Faina Lifestyle Sp. z.o.o. uit Warschau, Polen, de opdracht om merkwaarschuwingen uit te vaardigen wegens inbreuken op de geregistreerde merken "FAINA".

Faina Lifestyle is een bedrijf dat kleding, accessoires en schoenen produceert en verkoopt. Het verkoopt sommige van zijn producten onder het merk "FAINA", die verkrijgbaar zijn bij bekende detailhandelaren en online verkopers zoals Zalando, AboutYou, Limango en vele anderen.

De waarschuwingen hebben voornamelijk betrekking op online verkopers die hun goederen aanprijzen onder de naam "FAINA".

Waar gaan de waarschuwingsbrieven van Faina over?

De waarschuwingsbrief heeft betrekking op vermeende merkinbreuken. De verweerder wordt beschuldigd van het aanbieden en distribueren van en het maken van reclame voor waren die verwarring zouden kunnen scheppen met de beschermde merken "FAINA" en "Faina".

Faina Lifestyle is de eigenaar van het Duitse woordmerk "FAINA" (registratienummer: 302015052005), dat geregistreerd is bij het Duitse Octrooi- en Merkenbureau (DPMA), en van het internationale merk "Faina" (registratienummer: IR-1 317 724). Beide merken genieten uitgebreide bescherming onder het merkenrecht.

Volgens Faina Lifestyle wordt het merk intensief gebruikt en genereert het hoge verkoopcijfers, met name in het Klasse 25-segment, dat ook kleding omvat.

In het onderhavige geval is de waarschuwing gericht aan een online-aanbieding van de klant, die ook kleding aanbiedt onder de naam "Faina". Volgens de klant werd de bewering geverifieerd door een testaankoop. Het advocatenkantoor Have Fey Rechtsanwälte verduidelijkt in de waarschuwingsbrief dat het gebruik van het teken "Faina" voor kleding zonder toestemming van de merkhouder wordt beoordeeld als een merkinbreuk op grond van artikel 14 (2) Nr. 2 MarkenG vanwege een identiteit van waren en tekens.

Dit zijn de eisen:

In de versie die voor ons beschikbaar is Waarschuwing voor handelsmerk zijn de volgende dingen vereist:

  • Omissie
  • Informatie verstrekken
  • Vergoeding voor schade
  • Waarschuwingskosten ten bedrage van € 2.171,50 plus testaankoopkosten ten bedrage van € 210,50

De gevraagde waarschuwingskosten zijn gebaseerd op een objectwaarde van €100.000. De informatievordering vereist gegevens zoals oude facturen, leveringsbonnen, de hoeveelheid ontvangen of bestelde goederen en de naam en het adres van de commerciële klanten of cliënten.

Een waarschuwingsbrief van Faina ontvangen? - Dat zou u moeten doen!

Als u een waarschuwingsbrief van von Have Fey Rechtsanwälte hebt ontvangen, moet u deze eerst serieus nemen. U kunt het beste de volgende stappen nemen om op de juiste manier op de waarschuwingsbrief te reageren:

  1. Blijf kalm: Het is begrijpelijk dat een waarschuwingsbrief stress en zorgen veroorzaakt. Het is echter belangrijk om uw hoofd koel te houden en u niet in paniek te laten brengen. Blijf kalm, zodat u de situatie beter kunt inschatten en de juiste actie kunt ondernemen.
  2. Houd u aan deadlines: Bij het uitvaardigen van een waarschuwingsbrief is het heel belangrijk dat de termijnen worden nageleefd. Deze zijn vaak krap, maar moeten in elk geval worden nageleefd, omdat er anders mogelijk nog duurdere kosten voor de rechtbank moeten worden gemaakt. In het onderhavige geval werd onmiddellijk na het verstrijken van de termijn een tijdelijk bevel verkregen van de arrondissementsrechtbank in Hamburg.
  3. Maak geen contact met de tegenstander: Het is aan te raden om geen rechtstreeks contact op te nemen met de persoon die de waarschuwingsbrief uitvaardigt. De advocaat van de tegenpartij handelt alleen in het belang van zijn cliënt en onderhandelt daarom vaak over zaken die niet in uw belang zijn. Daarom kunt u het beste alle communicatie via een ervaren advocaat laten lopen om uw belangen adequaat te beschermen.
  4. Onderteken niets zonder juridisch advies: Onderteken niets zonder het eerst door een advocaat te laten controleren. Vooral de verklaring van een staakt-het-vuren kan verstrekkende verplichtingen en plichten met zich meebrengen om de overtredingen waarvoor een waarschuwing is afgegeven, op te heffen. Zelfs als de beschuldigingen gerechtvaardigd zijn, kan het in veel gevallen voldoende zijn om een gewijzigde verklaring van een staakt-het-vuren in te dienen die minder verstrekkend is.

Wanneer u een waarschuwingsbrief ontvangt, is het vaak erg belangrijk om een gedegen juridisch standpunt in te nemen om de juiste stappen te nemen en op de juiste manier te reageren. Een advocaat die gespecialiseerd is in merkenrecht kan u helpen om de situatie correct in te schatten, uw rechten te beschermen en een passende gedragslijn te ontwikkelen.

Wat kunnen wij voor u doen?

Hebt u een waarschuwingsbrief ontvangen van von Have Fey Rechtsanwälte? Laat u dan door ons adviseren. Ons advocatenkantoor heeft vele jaren ervaring op het gebied van merkenrecht en oneerlijk mededingingsrecht. Mededingingsrecht en vertegenwoordigt al vele jaren met succes cliënten in deze zaken.

Als u een waarschuwingsbrief hebt ontvangen van het advocatenkantoor Have Fey namens Faina Lifestyle, stuurt u deze gewoon per e-mail naar ons op. U ontvangt dan onmiddellijk een gratis eerste beoordeling en aanbevelingen voor verdere actie, inclusief een beoordeling van de rechtmatigheid van de gevorderde kosten.

Het is raadzaam om de specifieke waarschuwingssituatie gedetailleerd te documenteren, bijvoorbeeld met schermafbeeldingen, voordat u uw aanbiedingen verwijdert. Zo krijgen wij een beter inzicht in uw situatie en kunnen wij u nog beter helpen.

Onze expertise ligt in Bescherming van intellectueel eigendomOf het nu gaat om merkenrecht, auteursrecht of modellenrecht. Door onze jarenlange ervaring hebben we vaak buitengerechtelijke voordelen voor onze cliënten kunnen behalen en in sommige gevallen hebben we zelfs waarschuwingsbrieven volledig kunnen afweren.

Vertrouw op onze expertise en neem contact met ons op om uw juridische belangen te beschermen en adequaat te reageren op de waarschuwingsbrief.

nl_NLNederlands
Scroll naar boven