Geen verwarringsgevaar: FitX wint van Tour de France in merkgeschil

Merkengeschil voor de EGC: "Tour de X" maakt geen inbreuk op de rechten van de "Tour de France"

Overzicht: Het geschil over het merk "Tour de X

In de huidige Handelsmerkgeschil De vraag voor het Gerecht van de Europese Unie (EGC) was of de fitnessketen FitX zijn merk "Tour de X" mag blijven gebruiken zonder inbreuk te maken op de rechten van de beroemde "Tour de France". De uitspraak van het EGC vormt een belangrijk precedent op het gebied van merkenrecht, met name wat betreft het verwarringsgevaar en de exploitatie van bekende merken.

De beslissing heeft verstrekkende gevolgen voor bedrijven die gelijkende of beschrijvende merknamen willen gebruiken. Het toont aan hoe belangrijk het is om rekening te houden met het onderscheidend vermogen van merkelementen en de perceptie van de consument.

Achtergrond van de zaak

Inschrijving van het merk "Tour de X" door FitX

In mei 2017 heeft de fitnessketen FitX bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een aanvraag ingediend om het handelsmerk FitX merk Tour de X

op. Het merk werd geregistreerd voor een breed scala aan producten, waaronder kleding, schoenen, spellen, speelgoed, videogame-apparaten, sportartikelen en -uitrusting, evenals diensten op het gebied van sportonderwijs, training, entertainment en sportieve en culturele activiteiten.

FitX wilde het merk "Tour de X" gebruiken voor haar sportartikelen en -lessen om een associatie met fitness en sportactiviteiten te creëren. Dit zou moeten helpen om het merkimago te versterken en zich te onderscheiden van de concurrentie.

Tegenspraak door de "Tour de France"

De Société du Tour de France, de organisator van de wereldberoemde wielerwedstrijd "Tour de France", heeft oppositie ingesteld tegen deze aanvraag. Zij beriep zich op haar eigen woord- en beeldmerken, waaronder de Franse woordmerken "TOUR DE FRANCE" en "LE TOUR DE FRANCE", de EU-woordmerken "LE TOUR DE FRANCE" en het internationale merk, dat ook in Duitsland beschermd is,

Merk Tour de France

en het EU-beeldmerk

EU-woord/beeldmerk Le Tour de FranceDe Société du Tour de France voerde aan dat het merk "Tour de X" een risico op verwarring met haar gevestigde merken inhield en mogelijk kon profiteren van de bekendheid en reputatie van de "Tour de France".

Beslissing van het EUIPO en de EGC: geen verwarringsgevaar

Beoordeling door het EUIPO

Het EUIPO onderzocht de oppositie en oordeelde dat er geen gevaar voor verwarring tussen de merken "Tour de X" en "Tour de France" bestond, ondanks het gedeeltelijk identieke of overeenstemmende productassortiment. Het EUIPO voerde aan dat het element "Tour de" beschrijvend is en veel gebruikt wordt in verband met wielerwedstrijden en sportevenementen en daarom geen sterk onderscheidend vermogen heeft. Bovendien zou het gebruik van het merk "Tour de X" geen ongerechtvaardigd voordeel opleveren voor het merk "Tour de France" en dit merk evenmin schaden.

Bevestiging door de EGC

Ontevreden over deze beslissing vocht de Société du Tour de France de beslissing van het EUIPO aan bij het Gerecht. Het Gerecht bevestigde echter de beslissing van het EUIPO en verwierp het beroep van de Tour de France. Het Gerecht oordeelde dat consumenten de twee merken voldoende konden onderscheiden, ondanks bepaalde overeenkomsten.

Het Gerecht benadrukte dat de bekendheid van de "Tour de France" niet alleen was gebaseerd op het element "Tour de", maar op de gehele merknaam "Tour de France". De term "Tour de" is algemeen beschrijvend en wordt vaak gebruikt in de context van wielerwedstrijden en andere sportevenementen, zoals de "Tour de Suisse" of de "Tour de Romandie". Het was daarom onwaarschijnlijk dat consumenten een verband zouden leggen tussen "Tour de X" en "Tour de France".

Motivering van de EGC

Gering onderscheidend vermogen van het element "Tour de"

Het Gerecht was van oordeel dat het gemeenschappelijke element "Tour de" slechts een gering onderscheidend vermogen heeft. Dit is te wijten aan het feit dat "Tour de" vaak wordt gebruikt in verband met sportevenementen en in het bijzonder wielerwedstrijden en daarom eerder beschrijvend dan merkspecifiek is.

De bekendheid en reputatie van de "Tour de France" vloeien voort uit het hele merk en de wereldberoemde wielerwedstrijd die ermee verbonden is, niet uit het element "Tour de" alleen. Dit onderscheid is doorslaggevend voor de beoordeling van het verwarringsgevaar.

Geen connectie in de ogen van de consument

EGC voerde verder aan dat consumenten het merk "Tour de X" niet zouden associëren met de "Tour de France". Hoewel beide merken het element "Tour de" gemeen hebben, is dit gemeenschappelijke element niet voldoende om verwarringsgevaar vast te stellen. Consumenten zouden de merken kunnen onderscheiden door hun verschillende contexten en totaalindrukken.

Bovendien is "Tour de" een beschrijvende term die vaak wordt gebruikt in verschillende sportieve contexten. Dit versterkt de perceptie dat "Tour de X" en "Tour de France" onafhankelijk van elkaar bestaan en dat er geen economisch verband is.

Vooruitzichten en wettelijke opties

Verder rechtsmiddel

Société du Tour de France kan beroep aantekenen tegen de beslissing van het Gerecht bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, beperkt tot rechtsvragen. Dit zou echter alleen succesvol zijn als bewezen kan worden dat het Gerecht de wet onjuist heeft toegepast.

Een dergelijk beroep zou kunnen leiden tot de definitieve opheldering van deze handelsmerkrechtelijke kwesties en mogelijk tot een verdere verduidelijking van het wettelijke kader voor handelsmerkaanvragen en opposities.

Conclusie

De beslissing van de EGC verduidelijkt dat de fitnessketen FitX zijn merk "Tour de X" mag blijven gebruiken zonder inbreuk te maken op de rechten van de "Tour de France". Deze uitspraak benadrukt het belang van het onderscheidend vermogen van merkelementen en de perceptie van de consument in het merkenrecht.

Voor bedrijven betekent dit dat ze bij de keuze van hun merken zorgvuldig moeten overwegen hoe sterk beschrijvende elementen het onderscheidend vermogen kunnen beïnvloeden. Tegelijkertijd biedt de uitspraak een zekere mate van zekerheid dat niet elke overeenstemming automatisch tot verwarringsgevaar leidt.

FAQs

 • Wat was het belangrijkste geschilpunt in het handelsmerkgeschil tussen "Tour de France" en "Tour de X"?
  Het belangrijkste geschilpunt was de vraag of het merk "Tour de X" inbreuk maakt op de rechten van de "Tour de France", in het bijzonder of er verwarringsgevaar bestaat.
 • Waarom oordeelde de EGC in het voordeel van FitX?
  Het Gerecht oordeelde dat consumenten de twee merken ondanks hun overeenstemming voldoende konden onderscheiden en dat de term "Tour de" slechts een zwak onderscheidend vermogen had.
 • Welke verdere juridische stappen zijn mogelijk?
  Tegen de beslissing van het Gerecht kan bij het Hof van Justitie van de Europese Unie een tot rechtsvragen beperkte hogere voorziening worden ingesteld.
 • Wat betekent de beslissing van het Gerecht voor andere geschillen over handelsmerken?
  De beslissing van het EHJ kan als precedent dienen en toont het belang aan van het onderscheidend vermogen van merkelementen en de perceptie van de consument in het merkenrecht.
 • Hoe vaak wordt de term "Tour de" gebruikt in verband met sportevenementen?
  De term "Tour de" is heel gebruikelijk en wordt gebruikt voor verschillende wielerwedstrijden en -evenementen, bijv. de Tour de NeussTour de Suisse of de Tour de Romandie.
nl_NLNederlands
Scroll naar boven