Belangrijk BGH-oordeel: alleen wie CO2-uitstoot effectief vermijdt, is "klimaatneutraal".

Wanneer mogen bedrijven adverteren als "klimaatneutraal"? Een BGH-uitspraak verduidelijkt

Het onderwerp klimaatneutraliteit is actueler dan ooit. Steeds meer bedrijven adverteren met hun producten en diensten als "klimaatneutraal" om hun milieuvriendelijke imago te versterken. Maar wat zit er eigenlijk achter deze term? Een recente Belangrijke uitspraak van het Federale Hof van Justitie (BGH) heeft duidelijk gemaakt dat bedrijven voorzichtig moeten zijn met het gebruik van deze term. Ze mogen de term niet gebruiken zonder uit te leggen wat ze er precies mee bedoelen. Dit artikel werpt licht op de uitspraak en de gevolgen ervan voor de reclame van bedrijven.

Overzicht

  • KlimaatneutraliteitBedrijven moeten duidelijk definiëren of ze emissies vermijden of compenseren.
  • Risico op misleidende informatieOnduidelijke informatie over klimaatneutraliteit kan Consumenten misleiden.
  • Wettelijke duidelijkheidHet BGH-oordeel vereist gedetailleerde uitleg in reclame.

Het BGH-arrest over Groenwassen

In een baanbrekende uitspraak oordeelde het BGH dat bedrijven alleen mogen adverteren met de term "klimaatneutraal" als ze in de advertentie zelf uitleggen wat ze daar precies mee bedoelen. Dit is vooral belangrijk voor consumenten, omdat het een groot verschil maakt of emissies worden vermeden of slechts worden gecompenseerd. De uitspraak (arrest van 27.06.2024, ref. I ZR 98/23) maakt duidelijk dat een nauwkeurige uitleg noodzakelijk is om misleidende informatie te voorkomen.

De zaak Katjes: een voorbeeld van misleidende reclame

Het Centrum ter Bestrijding van Oneerlijke Concurrentie had een rechtszaak aangespannen tegen de fruitgomfabrikant Katjes. Katjes had in een vakblad beweerd dat het sinds 2021 al zijn producten klimaatneutraal produceert. Deze bewering was misleidend, want het productieproces was absoluut niet CO2-neutraal. In plaats daarvan ondersteunde het bedrijf klimaatbeschermingsprojecten om de uitstoot te compenseren. De Wettbewerbszentrale zag dit als misleiding van consumenten, die de indruk konden krijgen dat het productieproces emissievrij was.

Katjes zette haar campagne voort met de slogan "Katjes produceert sinds 2021 alle producten klimaatneutraal" en verwees naar de website van een "ClimatePartner". In werkelijkheid compenseert Katjes haar uitstoot echter alleen via klimaatbeschermingsprojecten in plaats van deze direct te verminderen. Dit zou consumenten kunnen doen geloven dat de productie zelf klimaatneutraal was, wat niet het geval was.

Uiteenlopende gerechtelijke meningen

Terwijl het Landgericht Kleve en het Oberlandesgericht Düsseldorf in eerste instantie in het voordeel van Katjes oordeelden, besliste het BGH anders. Het verduidelijkte dat de term "klimaatneutraal" zowel het vermijden als het compenseren van emissies kan omvatten en dat een dergelijke Dubbelzinnigheid misleidend is. Een nauwkeurige uitleg in de reclame was daarom noodzakelijk.

Het OLG Düsseldorf voerde aan dat lezers van het vakblad de term "klimaatneutraal" zouden opvatten in de zin van een evenwichtige CO2-balans, die bereikt kan worden door zowel vermijdings- als compensatiemaatregelen. Een preciezere uitleg was daarom niet nodig. Het BGH was het niet eens met dit standpunt en vernietigde de uitspraken van de lagere rechtbanken.

Waarom een duidelijke definitie van klimaatneutraliteit belangrijk is

Het BGH benadrukte dat misleidende beweringen over klimaatneutraliteit relevant zijn onder het mededingingsrecht, omdat ze een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de aankoopbeslissingen van consumenten. Een nauwkeurige uitleg is daarom essentieel om de daadwerkelijke milieuvriendelijkheid van een product te kunnen beoordelen.

Betekenis voor consumenten en bedrijven

Consumenten willen steeds vaker weten of een product echt milieuvriendelijk is of alleen als zodanig wordt gepresenteerd door compensatiemaatregelen. Bedrijven moeten daarom hun reclameboodschappen zorgvuldig formuleren en transparant zijn over hoe ze klimaatneutraliteit bereiken.

Praktische gevolgen van de uitspraak

Voor bedrijven betekent de uitspraak dat ze hun reclame moeten herzien en duidelijk moeten maken of ze emissies vermijden of compenseren. Dit vereist transparante communicatie en mogelijk ook wijzigingen in de productieprocessen om de claim van klimaatneutraliteit waar te maken.

Conclusie

Het BGH-arrest zorgt ervoor dat consumenten beter geïnformeerd zijn en dat bedrijven hun milieubeloften duidelijk en ondubbelzinnig moeten communiceren. Klimaatneutraliteit mag geen loze belofte zijn, maar moet onderbouwd worden met concrete maatregelen. Bedrijven hebben nu de plicht om nauwkeurig en transparant te zijn in hun reclame om het vertrouwen van de consument te winnen en te behouden.

FAQs

  • Wat betekent "klimaatneutraal"? Klimaatneutraal betekent dat de CO2-uitstoot van een product of bedrijf wordt vermeden of volledig wordt gecompenseerd.
  • Waarom is het BGH-arrest over klimaatneutraliteit belangrijk? De uitspraak beschermt consumenten tegen misleidende reclame en zorgt ervoor dat bedrijven transparante informatie geven over hun milieumaatregelen.
  • Hoe kunnen bedrijven klimaatneutraal worden? Bedrijven kunnen klimaatneutraliteit bereiken door emissies te vermijden of te verminderen of door ze te compenseren via klimaatbeschermingsprojecten.
  • Welke gevolgen heeft het BGH-arrest voor bedrijven? Bedrijven moeten hun reclameclaims specificeren en verduidelijken hoe ze klimaatneutraliteit bereiken om misleidende informatie te voorkomen.
nl_NLNederlands
Scroll naar boven